maandag 30 april 2012

Watchman Video Broadcast 04-29-12, Giants Part 2

Met pastor Mike Hoggard


YouTube: http://youtu.be/_w-e_T1C9fM

Visit WatchmanVideoBroadcast.com - Pastor Mike Hoggard shares the second part of the amazing information he discovered from his in-depth study about Giants in the King James Bible. This study is a continuation of Scripture-based information about the pyramids and how the giants got here.

vrijdag 27 april 2012

donderdag 26 april 2012

Watchman Video Broadcast 04-22-12, Giants Part 1

Met pastor Mike Hoggard

YouTube: http://youtu.be/H5i_ppPPx6I

Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - Pastor Mike Hoggard shares the first part of the amazing information he discovered from his in-depth study about Giants in the King James Bible. This study proves that the religion of the Vatican came directly from the religion of the Giants!

zaterdag 21 april 2012

Europese ministers willen 'superleider' aan hoofd van EU


Wie wordt de eerste 'superpresident' van de EU, door critici ook wel het 'Vierde Rijk' genoemd?
Een door de Duitse minister Guido Westerwelle aangevoerde groep van ministers van Buitenlandse Zaken wil dat de EU een nieuwe 'superleider' krijgt die tegelijkertijd de rol van Herman van Rompuy -de president van de Europese Raad- en Jose Manuel Barroso -de president van de Europese Commissie- gaat vervullen. Deze 'super-minister' moet door de EU afgevaardigden worden gekozen, zodat er nog een schijn van enige democratie aan de functie hangt.
Guido Westerwelle zou zelf een goede kandidaat zijn, maar hij ambieert de functie van super president niet. De nieuwe leider zou tevens de voorzitter worden van de raad voor Algemene Zaken (een soort premier dus), een maandelijks treffen van de EU ministers van Buitenlandse Zaken waarbij over interne aangelegenheden van de Europese Unie wordt gesproken.

Macht in Europa bij één persoon
Door de macht in Europa nog centralistischer bij één superleider te leggen zou de Unie efficiënter moeten gaan functioneren en naar buiten toe met één mond kunnen gaan spreken. In het verleden is namelijk regelmatig gebleken dat de verdeling van de macht tussen Van Rompuy en Barroso nadelig is voor de doortastendheid van de EU. Beide leiders vertegenwoordigen de EU op internationale conferenties, wat nogal eens verwarring lijkt te zaaien, zeker omdat ook de hoge EU vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid, Catherine Ashton, regelmatig wordt ingezet.
Al deze belangrijke functies moeten als het aan de ministers ligt nu één gezicht krijgen. Hiervoor moet wel het Verdrag van Lissabon worden veranderd. Net zoals bij talloze andere besluiten de afgelopen jaren wordt het vragen van instemming van de nationale parlementen echter geen seconde overwogen.

Eurobonds eerste taak?
De groep ministers zullen elkaar voor de zomer nog tweemaal spreken en vervolgens in september een voorlopig voorstel op papier zetten. (1) Eén van de eerste taken van de Europese superleider lijkt de invoering van Eurobonds te gaan worden, iets dat inmiddels door het IMF wordt geëist omdat het gevaar steeds groter wordt dat de financiële crisis in de eurozone volkomen uit de hand loopt. Als eerste stap zou Europa kortlopende gezamenlijke staatsobligaties moeten invoeren, waarna vervolgens alle schulden gemeenschappelijk worden gemaakt met de uitgifte van Eurobonds.(2)
Zoals vaker geschreven betekent dit dat er een permanente welvaartsoverdracht van Noord Europa -maar met name uit Duitsland en Nederland- naar Zuid Europa zal plaatsvinden, waarbij de diep in de schulden gestoken landen zoals Italië, Spanje, Portugal en Griekenland rijker zullen worden, en Duitsland en Nederland juist armer.

Bron: Xandermieuws

vrijdag 20 april 2012

Israël 'gelooft Amerika niet meer' en besluit na 23 mei over aanval op IranVicepremier en minister voor Strategische Zaken Moshe Ya'alon is de eerste Israëlische politicus die een datum heeft genoemd waarop er een besluit zal vallen over het al dan niet uitvoeren van een militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties. Die datum is 23 mei, de dag waarop de 5+1 machten in Bagdad gaan proberen om een definitief akkoord met Iran te sluiten over het nucleaire programma van het land. Zo'n akkoord is in de maak, aangezien de Amerikaanse president Obama zijn eis dat Iran al zijn installaties openstelt voor inspectie lijkt te hebben laten vallen.

In ruil voor deze enorme concessie die Obama achter de schermen aan Iran zou hebben gedaan zou Teheran akkoord zijn om te praten over het stopzetten van het verrijken van uranium tot 20%, het bevriezen van het nog verder verrijken van uranium in de ondergrondse faciliteit bij Qom en het exporteren van zijn voorraad hoog verrijkt uranium naar het buitenland, waar het geschikt zal worden gemaakt voor de productie van medische isotopen.

'Obama geeft Iran vrij baan'
Er is een goede kans dat Iran deze keer akkoord zal gaan omdat de internationale sancties dan eind juni zullen worden opgeheven, iets dat een harde eis van het land is. Bovendien is het land dan tevens definitief bevrijd van het toezicht van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA), zodat er in het geheim gewoon doorgewerkt kan worden aan een kernbom.
In Washington wordt het in de maak zijnde akkoord alvast gevierd als een grote doorbraak die een oorlog zal voorkomen, maar in Israël -dat in het geheel niet in de onderhandelingen met Iran werd betrokken- kijkt men daar heel anders tegenaan. Analisten achten het uitgesloten dat premier Benyamin Netanyahu instemt met een onder deze voorwaarden gesloten akkoord, omdat het Iran vrij baan geeft om -niet langer gehinderd door toezicht en sancties- in volle vaart aan kernwapens te blijven werken, ook al heeft de Iraanse Opperleider Ayatollah Khamenei het 'een grote zonde' genoemd als zijn land dat daadwerkelijk zou doen.

Lees verder op Xandernieuws >

donderdag 19 april 2012

Watchman Video Broadcast 04-15-12, The Serpent And The Egg

Met pastor Mike Hoggard

YouTube: http://youtu.be/QfbAMXPbSms

Watchman Video Channel

VS krijgt definitief passagiersdata EU-burgersGepubliceerd: Donderdag 19 april 2012
Auteur: René Schoemaker

De gegevens van reizigers die naar de Verenigde Staten vliegen worden voortaan vooraf doorgestuurd naar de Amerikaanse autoriteiten. Het Europees Parlement heeft daar in meerderheid voor gestemd.

Het zogeheten EU-US Passenger Name Record (PNR) is door tweederde van het Europees Parlement goedgekeurd. Dit ondanks een negatief advies van rapporteur Sophie in 't Veld (D66). Zij nam na de stemming vanmiddag in het Europarlement met kracht afstand van dit besluit.
Zij vindt het "teleurstellend" dat na negen jaar van onderhandelen met "onze naaste vrienden en bondgenoten, de VS, we alleen maar een overeenkomst hebben gekregen die maar kan steunen op een terughoudende steun van een verdeeld parlement." In 't Veld kreeg na haar woorden een flinke ovatie van haar collega's.

Niet naar Hof van Justitie

De Europese goedkeuring is ervan gekomen ondanks een motie ondersteund door D66 en GroenLinks. Die partijen wilden het akkoord met de Verenigde Staten eerst laten beoordelen door het Europese Hof van Justitie. Dat hoogste rechtsorgaan moest de overdracht van passagiersgegevens toetsen aan de Europese burgerrechten. Deze motie heeft het niet gehaald.
De Verenigde Staten krijgen nu via het PNR-akkoord de data van bezoekende EU-burgers. De Amerikaanse autoriteiten mogen deze informatie vijf jaar bewaren in een raadpleegbare database. Na de eerste zes maanden moet alle informatie die gelinkt is aan een identificeerbare burger, geanonimiseerd worden. Dat betekent in de praktijk dat data zoals de naam van de passagier en zijn contactinformatie gecodeerd worden.

Verder lezen op Webwereld >

zaterdag 14 april 2012

Het Blue Brain Project – het menselijk brein nabouwen in een computer


Europese wetenschappers werken al zeven jaar aan een ongekend megaproject: het maken van een virtueel menselijk brein. 2012 wordt het Jaar van de Waarheid.

Henry Markram wil een virtueel brein bouwen. Hij is momenteel in de race voor een Europese subsidie van een miljard euro! Als hij dat enorme bedrag in de wacht weet te slepen (en zijn kansen worden hoog aangeslagen), bezit Europa over een paar jaar hét toonaangevende instituut op het gebied van virtuele intelligentie. En later de eerste computer die denkt als een mens, een apparaat dat zich gedraagt, denkt en spreekt zoals wij…

Blue Gene-supercomputer van IBMMarkram is verbonden aan de École Polytechnique Fédérale in Lausanne. Hij startte het Blue Brain Project in mei 2005 (Blue, omdat hij gebruikmaakt van de Blue Gene-supercomputer van IBM). Inmiddels werkt hij samen met vele andere Europese instituten.

Megasubsidie Europese Commissie
 
Het zal nog wel een jaar of tien duren voordat alle ‘menselijke’ kolommen in kaart zijn gebracht, en gekopieerd en geïntegreerd zijn. Het Blue Brain Project heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend voor een megasubsidie, die slechts weggelegd is voor de meest veelbelovende, revolutionaire wetenschappelijke projecten, ter grootte van een miljard euro. De beslissing valt over een paar maanden. En volgens insiders maken ze grote kans. Een forse uitgave kan Markram nu al noemen. Een virtueel menselijk brein wordt zó omvangrijk en complex, dat het te groot zal zijn voor de Blue Gene, de supercomputer waar hij en zijn team nu gebruik van maken. Ze rekenen er op dat er over tien jaar veel krachtiger computers beschikbaar zijn – en dat ze er een kunnen kopen.

Hoe weten de robotbouwers hoe mijn brein in elkaar zit?

In de computer worden de hersencellen van het menselijk brein, inclusief hun chemische eigenschappen en hun onderlinge verbindingen zo goed mogelijk nagebouwd. Een stukje brein van 10.000 cellen was in 2008 klaar. Een realistisch stukje hersenschors van 1 miljoen cellen is net af. Voor 2014 staat een rattenbrein op het menu. In 2023 de mens.

Toegegeven, dit soort modellen zijn nog lang niet perfect. Eerder werden alle 302 neuronen en 5000 synapsen van het wormpje c. Elegans nagebouwd. Het computerwormpje kon lang niet wat het echte wormpje kan. Toch zijn het fantastische ontwikkelingen.

Wiens brein bouwen we na?

Als het precies mijn hersencellen zijn die worden nagebouwd, met mijn chemie, mijn verbindingen, en mijn DNA, dan is er maar één conclusie mogelijk: in die computer zit dan ‘ik’. Met mijn herinneringen, mijn gedachten en mijn gewoontes. Het nieuwe ‘ik’ hoeft dan alleen nog maar te worden ingebouwd in een robot met menselijke trekjes (Youtube de Actroid-F, en huiver hoever de Japanners daar al mee zijn!).


Openbaringen 13, 11-18Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

vrijdag 13 april 2012

Fukushima Radioactive Ocean Impact Map - March 2012 Update


YouTube: http://youtu.be/7eh4nBVJTsw

Radioactief zeewater particle tracing van de Fukushima-Daiichi kerncentrale.

New Groundbreaking Evidence of 2012 False Flags!


YouTube: http://youtu.be/Wf2ZvxXBwMQ

Na 911 hebben de globalisten een nieuwe implus nodig voor hun nieuwe wereldorde. Ze zouden kunnen starten met een nieuwe oorlog tegen Iran. Een oorlog die de wereld op zijn kop zal zetten en voor de "staat van beleg" zal zorgen in hun eigen landen. Iets heel rampzalig is onderweg mensen en iedereen moet dit weten! Gelieve deze video te delen!

donderdag 12 april 2012

Nieuwe chip weet precies waar je bent, buiten en binnenDe chip bereikt ongelofelijke precisie door informatie te verwerken van verschillende sensoren.

Broadcom heeft een chip voor smart phones uitgebracht die de locatie van de telefoon met ultra presicie kan waarnemen wellicht binnen enkele centimeters. Zowel verticaal als horizontaal, binnen en buiten.

De ongekende nauwkeurigheid van de Broadcom 4752 chip is het gevolg van de enorme breedte van sensoren waaruit het informatie kan verwerken. De chip kan signalen ontvangen van wereldwijde navigatiesatellieten, mobiele telefoon torens en Wi-Fi-hotspots, maar ook input van gyroscopen, accelerometers, stappentellers en hoogtemeters.

De verscheidenheid van locatiegegevens die beschikbaar zijn voor mobiele apparaten betekend dat in onze steeds meer “radio-frequentie-dichte” wereld, locatie gebaseerde services steeds meer verfijnt zal worden.

In theorie kan de nieuwe chip zelfs bepalen op welke etage van een gebouw je bent, dankzij de mogelijkheid om informatie te integreren van de atmosferische druk sensor op vele modellen van Android-telefoon. Het bedrijf denkt dat door deze “alomtegenwoordige navigatie” vaardigheid zich een nieuw soort van e-commerce kan ontwikkelen. Dit gebaseerd op het feit dat winkeliers dan zullen weten als u hun voordeur binnenloopt of u reclames kunnen aanbieden als ze weten wat u zoekt.

De integratie van nieuwe soorten locatiedata opent de mogelijkheid om binnen te navigeren, waar het GPS signaal zwak is of niet bestaand.

Broadcom is nu al de grootste leverancier van GPS-chips voor smart-phone makers. De nieuwe geïntegreerde schakeling is gebaseerd op sensoren die niet aanwezig zijn in elke nieuwe smart Phone, het zal dus niet in alle apparaten dezelfde prestaties leveren. De nieuwe chip heeft, net als sommige reeds bestaande, de mogelijkheid om driehoeksmetingen te doen door gebruik te maken van Wi-Fi hotspot. Broadcom houdt een database bij van deze hotspots, maar zegt dat de meeste klanten hun eigen houden.

Een bedrijf dat pioniert in de aanleg en onderhoud van dit soort Wi-Fi-hotspots databases is Skyhook Wireless. Skyhook CEO Ted Morgan is er sceptisch over dat Broadcom voor nauwkeurige indoor locatie kan aanhaken bij het softwaregebaseerde systeem van zijn bedrijf. “Broadcom praat over iets wat wij al 7 of 8 jaar aan het doen zijn, het blootleggen van alle uitdagingen.”zegt Morgan. Dat omvat batterij beheer en het catalogiseren van een nieuwe golf van mobiele W—Fi hotspots. “Broadcom heeft nooit een grote inzet gedaan.”Aldus Morgan.

Scott Pomerantz, vice president van de GPS-divisie van Broadcom brengt daar tegen in dat “de grote (mobiele) besturingssystemen al een strategie hebben bedacht door hun eigen W-F- databases te gaan creëren. Pomerantz mag geen namen noemen, maar een van de grootse klanten van Broadcom is Apple. Apple gebruikt voorheen Skyhook voor locatieservices in hun iPhone, maar nu gebruikt Apple een zelf gebouwd locatiesysteem.

Ten minste een van de kenmerken van de nieuwe GPS chip van Broadcom is volledig toekomst gercht en integreert data uit een bron die nog niet commercieel is ingezet: Bluetooth bakens. (Bluetooth is de draadloze standaard die wordt gebruikt voor communicatie op korte afstand in apparaten zoals draadloze toetsenborden en telefoon headsets.)

“Het gebruik van Bluetooth bakens zou in winkelcentra kunnen zijn.” Zegt Pomerantz. “Het zou een goede investering zijn voor een winkelcentrum om die bakens op te zetten. Plaats ze misschien om de 100 meter en dan opent zich de mogelijkheid voor de mensen die rondlopen om zeer nauwkeurige product informatie te krijgen.

“De dichtheid van deze sensoren geeft u een nog preciezere locatie,” zegt Charlie Abraham, vice president engineering bij Broadcom. “Het kan laten zien waar de bananen zijn in een winkel of zelfs op welke plank een bepaald merk zich bevind.

Bron: Technologyreview.com

CALAMITY UPON THE EARTH THREE MONTHS IN 2012


Dit is pas het begin. Het wordt vele vele malen erger. En tel er de oorlogen en wreedheden nog bij op. Zoek Jezus nu het nog kan!

woensdag 11 april 2012

Project Glass: One day...

Google begint proef met AUGMENTED REALITY BRIL


YouTube: http://youtu.be/9c6W4CCU9M4

Als de politie en het leger wordt uitgerust met zulke technologie...? En dit komt dan in het nieuws. Maar wat hebben ze verder achter de hand?

Dromen over mega tsunamies voor Amerika

De dromen over mega tsunamies voor Amerika blijven maar komen.


YouTube: http://youtu.be/oPCh_8Zdcxo

dinsdag 10 april 2012

maandag 2 april 2012

The Watchmen's Collective Cry for April 2012

YouTube: http://youtu.be/xVaVBHusa6k

Een samenvatting van 20 + Watchmannen en vrouwen die allemaal steeds dezelfde boodschap van de Heilige Geest ontvangen op hetzelfde moment: Grote catastrofes en natuurrampen staan op het punt om los te barsten op aarde. Zowel aan de oost-en westkust van de Verenigde Staten. En vlak na deze gebeurtenissen kan de opname van de bruid van Christus plaats vinden. (1 Cor.15: 52, 1 Thess.4: 17).

Gebruik je onderscheidingsvermogen bij het luisteren naar deze dromen. Controleer alles zelf met de Heer en het Woord van God. Kijk omhoog broeders en zusters in Christus!

Hal Lindsey Report: 30-3-12Hallindsey.com

Camera herkent 36 miljoen mensen per seconde

Een nieuwe, geavanceerde bewakingscamera van Hitachi is in staat om voorbijgangers te matchen met de mensen in een database. Op zich is deze technologie niet nieuw, maar met name de snelheid is opvallend: iedere seconde kunnen er 36 miljoen mensen worden herkend.


YouTube: http://youtu.be/UXgBsfZ2KWY