dinsdag 26 juni 2012

De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen"

Wereld UFO dag?
In de eindtijd komen ze waarschijnlijk naar de aarde: de “buitenaardsen”. Maar als ze komen trap er dan niet in want ze zullen vals blijken te zijn! Ze komen niet van een andere planeet of een andere galaxy of zo iets. Het zijn. geloof ik. gevallen engelen die samen met satan in de eindtijd definitief uit de hemel worden getrapt en op aarde geworpen!

Openbaringen 12,7-9 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Gevallen engelen al eerder op aarde geweest
Er zijn al eerder gevallen engelen naar de aarde gekomen. Die hebben zich toen gekruist met mensen. Uit die kruising kwam een gemengd (hybride) ras voort. Een ras van reuzen.

Genesis 6,1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Omdat de gevallen engelen uit de hemel kwamen, hadden ze waarschijnlijk kennis van de hemel en beschikten ze misschien over buitengewone gaven. Ik denk dat die reuzen daar ook in min of meerdere mate over beschikten. Ik geloof dat de reuzen de bouwers zijn van de piramiden en andere “onaardse” bouwwerken. Een piramide zou een soort hemelse stad op aarde kunnen voorstellen, een toren van Babel.

De Goden komen terug…?
In de eindtijd zullen ze zich misschien voor doen als “de Goden” en “de scheppers der mensheid”, die zijn (terug)gekomen om de mensheid te redden van de zelfvernietiging! De anti christ is de mens denk ik die bezeten zal worden door satan zelf. Ze zullen hem waarschijnlijk aan de wereld presenteren als “de Zoon van de Goden”, hun Jezus. En hij kan zich voor doen als een engel van het licht.

Het is allemaal satanisch bedrog… Mensen die Jezus niet kennen, zijn zich niet bewust van intelligente geesten anders dan de menselijke geest. Ze zullen als de anti christ en de ”buitenaardsen” voor hun neus staan, compleet overdonderd worden!

De valse profeet, de helper van de anti christ, zal de mensen verleiden met allerlei valse wonderen en tekenen. De mensen zullen gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden of anders gedood worden. Degenen die het beeld aanbidden zullen dan het merkteken van het beest ontvangen. Als je echter het teken van het beest ontvangt, ben je voor eeuwig verloren!

Satanisch!
Wat op aarde komt zal, geloof ik, blijken ongelofelijk boos en gemeen te zijn! Satan en zijn engelen zijn veroordeeld en hebben denk ik geen liefde van God meer in zich. Ze “kennen” eenvoudigweg geen genade. Er zal een grote verdrukking over de wereld komen.

Matteüs 24:21
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Openbaringen 12:10-12
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

De wereld wordt voorbereid
Het lijkt alsof de wereld al een hele tijd stapje voor stapje wordt voorbereid op hun komst. Bijvoorbeeld door middel van films, tv series, organisaties, clubs, ufo’s, graancirkels enz… let eens op tv programma’s, shows of film met sterren of star in de naam. Het doel is altijd om mensen te laten geloven dat je net zo kunt worden (zou moeten willen worden) als de sterren of de helden. Maar straks kan iedereen. denk ik. echt een “zoon van de sterren” worden net zoals de anti christ. Het is het omgekeerde van een Zoon van God worden als je Jezus volgt.

Lees dit artikel op Niburu over de Wereld UFO dag: Buitenaardsen verwelkomen tijdens Wereld UFO Dag
- http://www.niburu.nl/ufo/buitenaardsen-verwelkomen-tijdens-wereld-ufo-dag.html

Let op hoe het artikel de mensen op het hart drukt om je er toch vooral “positief voor open te stellen”. Om ze “te verwelkomen…”.
Het meest belangrijke is dat mensen zich een dag lang collectief openstellen voor het onderwerp en een mentale boodschap sturen dat UFO’s welkom zijn op aarde.”

Als je denkt dat het goed is en vertrouwd, kan het erg lastig zijn om dat los te laten en te gaan beseffen dat het precies tegenover gesteld is! Een engel van het licht die jou naar de hel wenst…?

Ufo Congres:
http://ufocongress.com/

International UFO Congress!

Out of the Blue - UFO Press Conference – National
- http://www.youtube.com/watch?v=uDRkJn2NkE4

Douglas Hamp: UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism
- http://www.youtube.com/watch?v=fXuS-i9WhKc

De sterren van de hemel
Er wordt in de bijbel naar engelen vaak verwezen als sterren of de sterren des hemels. In de bijbel komt meerdere keren de val van satan en zijn engelen uit de hemel op aarde ter sprake.

Openbaring 12:1-4 De vrouw en de draak
1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. (een derde van de engelen wordt op aarde gegooid?)

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Openbaring 6:12-13
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Buitenaardsen superieur ontwikkeld?
Laat je niet wijs maken dat buitenaardsen veel verder ontwikkelde wezens zijn, veel intelligenter en zo bla bla… Wat ze je eigenlijk willen laten geloven is dat mensen (jij dus) minderwaardige wezens zijn. Maar wat zegt de bijbel over de mens?

Psalmen 8:1-10

De mens, de kroon der schepping Gods

1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David.

2 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen altegader
en ook de dieren des velds,
9 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist

10 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.


3 opmerkingen:

 1. Waar staat er ergens in de Bijbel dat ” de bewoners van de hel ” zich op het einde der tijden zullen manifesteren tot vleselijke of materiële gedaanten?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De verwachting is dat ze dat op die manier zullen gaan doen. Dit vanwege de overweldigende voorbereiding in de media, de new age religie en de aanwezigheid van ufo's,
  b.v. zie: http://www.niburu.nl/

  Trouwens de (toekomstige) bewoners van de hel komen (net als de zondvloed) niet alleen van boven maar ook van beneden, zoals blijkt bij de 5'de bazuin: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+9%2C1-12&id16=1&l=nl&set=10

  De springhanen uit de put des afgronds. Dus dat ze zich, in ieder geval op deze manier, zullen manifesteren staat vast.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. de wereld is helemaal klaar voor de antichrist.velen mensen hebben er naar uit gekeken wat wij nu gaan meemaken.de aarde is nu al goddeloos,en dat zullen we merken ook.johannes zei het zo,in die tijd zal de mens zelfzuchtig zijn,beeldscherm generatie kunnen we dat wel noemen. alleen maar met je eigen bezig zijn,en emotie toon ik wel tydens een stille tocht.ik heb er al heel wat gelopen.

  BeantwoordenVerwijderen