dinsdag 31 juli 2012

De ark nu op ware grootte gebouwd!
In zomer 2012 wordt de Ark van Noach op ware grootte officieel geopend. Voor velen is de Ark van Noach een attractiepark, maar de bouw van de Ark van Noach heeft een hele andere oorsprong.

De Ark van Noach is gebouwd door Johan Huibers, een aannemer uit een klein plaatsje in Noord-Holland. In 1992 kreeg Johan Huibers een droom waarbij de golven van de zee bij zware storm Nederland overspoelden. Hierna volgde nog meer tekenen. De Ark moest herbouwd worden. Maar dit keer niet met het doel om mensen te redden van een wereldwijde overstroming, zoals bij Noach 4000 jaar geleden, maar om mensen te vertellen dat er een God is die van ons houdt, en die een plan heeft voor ons leven.

Lees verder >

Sublimale boodschappen


Even een mooi voorbeeld van een sublimale boodschap in de media. Een sublimale boodschap is volgens wikipedia:
"Een subliminale boodschap is een signaal of boodschap verborgen in een medium en bedoeld om doorgegeven te worden zonder dat het bewust opgemerkt wordt. Deze boodschappen zouden toch door het onderbewustzijn kunnen verwerkt worden, en aanzetten tot bepaald gedrag. (wikipedia:http://nl.wikipedia.org/wiki/Subliminale_boodschap)

Bij bovenstaande foto van de atleet op de Olympische spelen hebben ze zijn linkerhand die hij omhoog houd van de foto afgeknipt. Als je goed kijkt lijkt het of hij een Hitlergroet geeft. Een gespierd Olympisch übermensch. Ze hadden het net zo goed een andere foto kunnen nemen. Zo’n persfotograaf maakt immers tientallen foto’s. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben deze bewust gekozen en zo aangepast. Alles in de media wordt bewust gedaan. Niets is toeval. Hoewel dat wel vaak zo lijkt.

De foto valt niet op een drukke website. Je kijkt er snel over heen. Maar je onbewuste pikken de signalen wel op. En waar gaat de advertentie zelf over… juist! Sex.. De heetste Olympians. Toen ik er op klikte kwam ik op een pagina met (blote) zwemmers met de zwembroek op half negen.

Nog een truck die hier wordt toegepast is dat als je er op klikt je toegeeft aan het (onbewuste) beeld van de hitlergroet en de (homo)sex. Op dat moment komen die beelden nog vaster in je hoofd want je hebt er aan toe gegeven. Je hebt je zelf er aan overgegeven. En zo staat in de bijbel: “door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men” (2 Petrus 2; 19).

Ook is het een vorm van afgoderij. “Who’s your favorite.” De sportmensen van de Olympische spelen worden verafgood. Het lichaam wordt verafgood boven de geest.

De media van tegenwoordig staat bol van dit soort sublimale boodschappen. Het meeste op het gebied van sex. Deze verborgen hiltergroet zie je niet zo veel. Maar past goed bij het karakter van de Olympische spelen. De übermensch. Daarom is ook gekozen voor de hitlergroet natuurlijk. Ja inderdaad het wordt georganiseerd, er zit beleid achter.

Gedrag
Dit soort afbeeldingen gaan regelrecht naar het onderbewuste. Het is een vorm van programmering. Door de media worden je hersens dagelijks gebombardeerd met vooral sexueel getinte afbeeldingen of filmpjes. En hoe normaal is het dat je rustig naar een moord die voor je ogen gepleegd wordt in een film zit te kijken zonder een spier te verrekken? Ach het is maar spel. Is er nog bier?

Maar het zijn als het ware zaadjes die gezaaid worden in je hersens. Al die beelden in iemands hoofd kunnen er vroeg of laat weer uit komen in de vorm van gedrag. Dat gedrag gaat dan van kwaad tot erger. Zodra de remmingen wegvallen, gaan de sluizen open en komt het allemaal naar buiten. De mensen wisten niet eens dat het in hun zat. En dat gaat denk ik in de eindtijd gebeuren. Als mensen het opgeven, als het allemaal niet meer hoeft, het allemaal geen zin meer heeft, gaan de sluizen open en de hele wereld wordt een groot sodom en gomorra.

Het zal zijn als in de dagen van Noach zegt Jezus. Hoe het was in die dagen kunnen we lezen in Genesis 6:
"11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven."

Bron:
http://www.examiner.com/article/first-man-made-species-revealed (De advertenties rechts. Ze worden echter elke dag aangepast. Probeer zelf eens de sublimale boodschappen er uit te halen. De boodschap achter de boodschap. Het uiteindelijke doel wat er mee beoogd wordt)

Zie ook:
- Hollywood voorspellingen en misleidingen - 9-2-12
- CNN betrapt op het verspreiden van nep nieuws - 7-3-12

donderdag 26 juli 2012

Watchman Video Broadcast 22-7-12, Astrology and Observing Times

Met pastor Mike Hoggard


Pastor Mike Hoggard shares what the King James Bible says about Astrology and Observing Times. Discover why you should be careful of anyone or anything that requires you to perform rituals or works as evidence of your salvation. Find out what the seal of your salvation is... and what it is not.

Bron:
- http://www.youtube.com/watch?v=aSxUmU2h6bw
http://www.youtube.com/user/WatchmanVideoChannel

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 13-5-12, The Two Towers - 15-5-12
- Watchman Video Broadcast 07-01-12, Secrets of the UN Part 1 - 2-7-12
- Watchman Video Broadcast 8-7-12, Secrets of the UN Part 2 - 9-7-12

zaterdag 21 juli 2012

Boek: Earth's Earliest Ages


Earth's Earliest Ages
Door G.H. Pember

Verschijnt over drie weken, Een herdruk na 130 Years, G. H. Pember's onverkorte meesterwerk...en laatste waarschuwing.

“De invloeden van de Geest van God zijn nu ook nog in een proces van terugtrekking, als Hij zich voorbereid op het vertrek van de aarde. Dat vertrek zal een leemte open laten voor de Nephilim die, zevenvoudig erger dan degenen die er vroeger waren, voor een korte tijd hun wil op kunnen leggen aan het menselijke ras…Dan zullen alle Nephilim, die nog in vrijheid zijn, onder de mensen zijn, en ze zullen snel de betekenis daarvan laten voelen.
‘Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.’”
~ G.H. Pember

Al vanaf het begin der tijden en binnen elke grote cultuur van de oude wereld, is het verbazende consistente verhaal verteld van de “Goden” die neerdaalden uit de hemel en materialiseerden in lichamen van vlees. Van Rome tot Griekenland – en daarvoor, van Egypte, Assyrie, Babylonie en Sumer – de vroegste verslagen van de beschaving vertellen ons van een tijd waarin machtige wezen, bekend bij de Hebreeën als “Wachters”, en in het boek Genesis als de b’nai ha Elohim (“zonen van God”) die zich mengden met de mensen waaruit half hemelse, half aardse hybriden geboren werden bekend als “Nephilim”.

Toen de Engelse Theoloog George Hawkins Pember in zijn meesterwerk “Earth’s Earliest Ages’ uit 1876 de profetie analyseerde van Jezus Christus in Matthew 24 dat zegt dat het einde der tijden een herhaling zal zijn van “de dagen van Noach,” concludeerde hij dat de laatste en meeste angstaanjagende voorbode van de tweede komst van de Heer Jezus de terugkomst van de Nephilim zou zijn, “het verschijnen op de aarde van wezens uit de machten van de lucht, en hun onwettige omgang met het menselijke ras.”

Jezus zelf verklaarde bij de beantwoording van Zijn discipelen over de tekenen van Zijn komst en van het einde van de wereld: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Matteus 24:37). De implicatie is dat, net als in de dagen van voor de zondvloed toen de geesten van de Nephilim, de geweldigen uit de voortijd, er waren, (Genesis 6:4), de mensheid een eindtijd renaissance van de invloed van deze entiteiten zal ervaren.

Bevestigd een merkwaardig vers uit het boek van Daniel deze hypothese van Pember’s? Sprekend over de laatste dagen van de menselijke regering, zegt Daniel: “Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Terwijl Daniel niet uitlegt wie de “zij” zijn die “zich door huwelijksgemeenschap vermengen” het persoonlijke voornaamwoord “zij” roept vragen op over wie (of wat) in de eindtijd zich “vermengd met mensen”? Wie zijn dan dat niet menselijke zaad? Het is verbazingwekkend als je nadenkt over hoe het zelfde fenomeen wat plaats vond in Genesis hoofdstuk 6, waar niet menselijke wezens of “nonzaad” zich vermengde met menselijk zaad waaruit de Nephilim voorkwamen, in de eindtijd weer kan plaats vinden. Maar als dit vers van Daniel wordt gecombineerd met Genesis 3:15, wat zegt: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad.” [zera wat betekend “nakomelingen,” “afstammelingen” of “kinderen”] dan komt er een ongelofelijke stelling naar voren namelijk dat Satan zaad heeft dat vijandelijk is met Christus, en dat vastgesteld is dat het zal terugkeren in deze laatste dagen.

Is de tijd van hun komst aangebroken?


Over de schrijver:
George Hawkins Pember (1836 - 1910) was een Engelse theoloog en auteur verbonden aan het Plymouth Brethren. Zijn werken omvatten The Antichrist, Babylon en het komende Koningrijk, De grote profetieen van de eeuwen met betrekking tot Israel en de heidenen, Mysterie Babylon de grote, en anderen. Earth’s Earliest Ages wordt door velen beschouwd als zijn Magnum Opus en is wereldwijd aangeprezen als een klassiek meesterwerk .. en eindtijd waarschuwing.

Bron:
- http://www.earthsearliestages.com/
- http://www.raidersnewsupdate.com/

Zie ook:
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- Fallen Angels Return:The Hollywood Agenda/hybrids/giants/transhumanism/apocalypse - 10-6-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
- UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism - 27-6-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12
- Nephilim: Corrupting the Image - Interview Douglas Hamp - 18-1-12

dinsdag 17 juli 2012

How Many Checkpoints in One Morning?! Welcome to the Police State!


http://www.youtube.com/watch?v=fDCXzqgD99o

Bron EIW: http://www.openbaring.org/actueel.html
Opm.EIW: Je zou denken dat het filmpje in NAZI Duitsland is opgenomen. Niets is minder waar, dit is opgenomen in het zgn 'land of the free', de VS dus. Vrijwel zeker wordt hier alvast droog geoefend voor als straks de Grote Verdrukking begint. Mensen zonder bijv. het 666 merkteken van het beest kunnen er dan direct worden uitgepikt en vervolgens naar een 'werkkamp' in het 'Oosten' worden afgevoerd om daar verder 'te worden verwerkt'.

vrijdag 13 juli 2012

Amerikaanse overheid wil bij rampen controle internet overnemenPresident Obama heeft een bevel getekend waarmee in noodsituaties de communicatie moet kunnen worden veiliggesteld. De overheid krijgt in dergelijke omstandigheden de mogelijkheid om de controle over systemen over te nemen.

Het presidentiële bevel geeft overheidsinstanties de bevoegdheid om bij natuurrampen en veiligheidsdreigingen de controle over telecommunicatiesystemen en het internet over te nemen. Volgens Cnet is het idee achter het presidentiële bevel dat 'de overheid de mogelijkheid moet hebben om te communiceren. Altijd en onder alle omstandigheden'.

Volgens The Verge zijn er ook bezwaren. Zo wijzen critici vooral op punt 5.2 van het bevel. Die paragraaf stelt dat de minster van binnenlandse veiligheid 'overzicht houdt op het ontwikkelen, testen, implementeren en behouden van een systeem dat in noodsituaties kan worden ingezet'. Hiermee zou de overheid 'maatregelen kunnen treffen op militaire en civiele communicatiesystemen'. Volgens de critici geeft dit de president te veel macht over de infrastructuur van het internet.

http://tweakers.net/nieuws/83078/amerikaanse-overheid-wil-bij-rampen-controle-internet-overnemen.html

donderdag 12 juli 2012

zaterdag 7 juli 2012

De misleidende uitleg van de opname van de gemeente


Niet alleen manifesteren demonen (zonen van God) zich in de hemelse gewesten maar ze zenden ook boodschappen aan velen op aarde, waaruit hun ware aard blijkt. In het algemeen communiceren de entiteiten dat de aarde spoedig door een periode van catastrofale veranderingen zal gaan. De beschrijvingen die ze geven zijn wat de bijbel noemt de grote verdrukking. Deze zogenaamde “aliens” zijn echter niets meer dan demonen die doen alsof ze van een ander Melkwegstelsel komen.

Hun berichten, zoals we zullen zien, bestaan uit een aantal basis ideeën die een duivelse spiegel van de bijbel zijn:
- Catastrofale gebeurtenissen zullen komen op aarde.
- Zij zullen ons helpen die gebeurtenissen te overwinnen.
- Zij zullen degenen oppakken die niet willen of kunnen evolueren naar het volgende niveau.
- Degenen die achterblijven gaan evolueren naar het volgende niveau.
- Een man uit onze gelederen met speciale macht en kennis zal opstaan.

Uit historische studies blijkt dat de sterkste getuige die we kunnen hebben, is, zoals het genoemd wordt, een vijandige getuige. Een vijandige getuige is als iemands vijand (of misschien concurrentie) is gedwongen om bepaalde dingen te zeggen over die persoon die niet in het belang zijn van die persoon.

Satan “bewijst” de opname?
Satan heeft in zekere zin de opname bewezen door de boodschappen die zijn horde heeft gegeven door de jaren heen. Het is duidelijk dat hun boodschappen, zoals ze worden gegeven, vol met leugens zijn. Toch zitten er ook elementen van waarheid in die altijd het punt van een misleiding zijn. Dat er een “evacuatie” zal zijn van de aarde is zeker zoals we uit de Bijbel leren: “17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,” (1 Tessalonicenzen 4:17). De waarheid van dat vers wordt bewezen door de leugens die worden verteld door de “aliens”. In feite zijn ze de wereld aan het voorbereiden op wat komen gaat. Als het dan gebeurt, zullen de mensen waarschijnlijk niet de bijbelse opname overwegen als een optie.

De opname
De vijand zal ongetwijfeld een tegenuitleg klaar hebben voor als het gebeurt. Hij leest de bijbel tenslotte ook. “Missioloog Ralph Winter schatte begin 2001 in dat er 680 miljoen “wedergeboren” Christenen zijn in de wereld, en dat ze elk jaar ongeveer 7% groeien. Dit vertegenwoordigt ongeveer 11% van de wereldbevolking en 33% van het totale aantal Christenen (gebaseerd op de door de UN verwachte wereld populatie van 6,301 miljard voor medio 2003) In 2010 was de populatie 6,856 miljard en aangenomen (conservatief) dat de percentages het zelfde zijn gebleven, dan zijn 754 miljoen mensen wedergeboren volgelingen van Jezus. Deze volgelingen zullen worden weggenomen van de aarde in een flits.

De misleidende uitleg
Hoewel wedergeboren volgelingen van de Heer Jezus hier niet zullen zijn om te zien wat volgt, kunnen we veilig concluderen dat korte tijd na de opname, de demonen zeer waarschijnlijk op aarde zullen verschijnen als de redders van de aarde en ze zullen het antwoord geven op de verdwijning van meer dan 700 miljoen mensen wereldwijd. Velen geloven dat de aliens/demonen zullen zeggen dat zij degenen waren die de planeet hebben bezaaid (de scheppers van de mensen) en zijn teruggekomen in het uur van onze grootste nood. De reden dat het grootse deel van de wereld zich niet direct zullen wenden tot de God van de hemel en de aarde na de opname, is omdat de vijand de mensen heeft geconditioneerd voor juist zo’n gebeurtenis.

De opname is zeker omdat God duidelijk gezegd heeft dat het zal gebeuren; daarom moet satan (als de vader van de leugen zie Johannes 8:44), een of andere gebeurtenis achter de hand hebben om de wereld te misleiden als de gebeurtenis daadwerkelijk plaats vind. Soms is de boodschap dat de geëvacueerde mensen op een andere planeet worden gevestigd. Soms vertellen de “aliens” dat we ons geen zorgen moeten maken over waar degenen die weggenomen zijn heen zullen gaan. En soms zien we dat het de slechte aliens zijn die gekomen zijn om mensen op te nemen in hun ruimteschepen en dat degenen die dapper genoeg zijn om weerstand te bieden overleven zullen, zoals werd afgebeeld in de film "Skyline". Het motto van de film is “do not look up” omdat degenen die kijken naar het licht opgenomen zullen worden. Jezus vertelde ons “richt u op en heft uw hoofden omhoog” (Lucas 21:28) als deze dingen beginnen te geschieden.

Zou het kunnen dat satan een slimme manier heeft gevonden om mensen te stimuleren om net het tegenovergestelde te doen?

Hun boodschappen

De verschillende boodschappen werden voor het eerst samengesteld door onderzoeker Brad Myers, die een groot deel van het onderzoek deed voor de bestseller Alien Encounters door drs Chuck Missler en Merk Eastman. Het onderzoek in hun boek is indrukwekkend; maar in plaats van simpel weg hun boek te citeren onderzocht ik de bronnen voor mezelf en onderzocht de authenticiteit van elke verklaring. In sommige gevallen vond ik andere ondersteunende bewijsstukken van de vermelde auteurs of van anderen die niet genoemd waren in hun boek.

Ruth Montgomery schrijft in haar boek Aliens Among Us hoe de “aliens” hebben gecommuniceerd: “We komen in grote aantallen, niet met de intentie om schade toe te brengen, maar om de aarde te redden van de vervuiling en nucleaire explosies,” (mijn nadruk). Sommige, zoals Barbara Marciniak, een populaire New Age auteur en channeler, schrijft in haar boek “Bringers of the Dawn” over boodschappen die ze beweert te ontvangen van buitenaardse wezens van het ster-systeem de Pleiaden. Ze bespreekt de verdwijning die gaat komen op de aarde:

De mensen die de planeet verlaten in de tijd van de aardse veranderingen passen hier niet langer en ze blokkeren de harmonie van de aarde. Als de tijd komt dat op een bepaald moment misschien 20 miljoen mensen de planeet verlaten, dan zal er een enorme verschuiving zijn in de bewustzijn van degenen die blijven. 

Het zou duidelijk moeten zijn dat satan en zijn legioenen grote voorbereidingen maken om een tegenverklaring te hebben als de opname plaats vindt. Ze deelt ook nog een andere “boodschap” van de ET’s met betrekking tot de verklaring waarom miljoenen mensen zullen worden opgenomen.

Als de mensen niet veranderen - als ze de verschuiving in waarden niet maken en realiseren dat zonder aarde ze hier niet zouden kunnen zijn – dan zal de aarde in liefde voor haar eigen initiatie en haar reiken naar een hogere frequentie een reiniging brengen die haar weer in balans zal brengen. Er bestaat de kans dat veel mensen de aarde verlaten in een middag. Misschien dat dan iedereen wakker zal worden en begrijpen wat gaande is.

Na de verklaring voor het verdwijnen van miljoenen, die de bijbel naar waarheid de opname noemt, gaat ze verder te spreken van apocalyptische gebeurtenissen die heel erg doen denken aan de woorden van Jezus iets van 2000 jaar geleden toen Hij sprak van oorlogen en geruchten van oorlogen en volk dat opstaat tegen volk.

Zoals we zullen zien, als de bewijsbare wereld begint de veranderen, zullen er erg grote verschuivingen in de mensheid plaats vinden op deze planeet. Het zal blijken dat grote chaos en onrust zich vormt. Dat de volken opstaan tegen elkaar in oorlog en dat aardbevingen vaker gebeuren. Het zal lijken of alles uit elkaar valt en niet meer teruggezet kan worden. Net zoals je soms gerommel en geschud hebt in je leven als je verandert van een oud patroon naar nieuwe energieën. De aarde schudt zich zelf vrij, en een soort van herschikking of aanpassingsperiode is te verwachten. Het zal ook blijken dat dieren en vissen van de aarde vertrekken. Deze dieren gaan nu over naar de nieuwe wereld die in vorming is. Hun bestaan eindigt niet, ze gaan alleen maar naar de nieuwe wereld waar ze op je wachten. Bringers of the Dawn

Waarschuwingen van Ashtar
New Age schrijver Thelma Terrell beweert boodschappen te hebben ontvangen van Ashtar, de leider van een “alien confederatie” met betrekking tot de evacuatie van miljoenen mensen van overal op de aarde. Degenen die bekend zijn met de bijbel zien direct dat Ashtar niets meer is dan dezelfde demon uit Bijbelse tijden (Asherah/Ashtoreth) maar met een boodschap die de moderne mens wil horen. Vroeger werd Ashtar beschouwt als een God, maar nu is zulke praat, voor het grootste gedeelte uit de mode. Daarom is Ashtar teruggekomen als een “alien” om de bewoners van de aarde te waarschuwen voor de komende opname. Echter de ware reden voor de evacuatie wordt nooit gegeven. Als de opname plaats vindt dan zal de demonische wereld klaar zijn omdat ze de mensen juist voor zulk een gebeurtenis hebben gewaarschuwd. Ashtar heeft medegedeeld dat “de aardse veranderingen de belangrijkste factor zal zijn van de massale evacuatie van deze planeet.” Vanwege de ophanden zijnde gebeurtenissen die gaan plaats vinden op aarde komen de “schepen van de aliens” dichtbij de aarde, dichtbij genoeg om de mensen op te tillen van de aarde “in een oogwenk” – zelfs de terminologie met betrekking tot de opname is ontleend aan de bijbel,

Onze reddingsschepen zullen in staat zijn om in een oogwenk dichtbij genoeg te komen om de opname stralen in bedrijf te stellen. En over de hele wereld waar de gebeurtenissen daartoe aanleiding geven, zal dit de methode van evacuatie zijn. De mensheid zal opgeheven worden, zwevend zullen we zeggen, door de stralen van onze kleinere schepen. Deze kleinere schepen zullen op hun beurt de persoon verplaatsen naar grote schepen hoger op in de atmosfeer. Daar is genoeg ruimte en de benodigdheden voor miljoenen mensen.
De demonen die zich voordoen als “aliens” zullen proberen de mensheid te overtuigen dat zij in feite de redders zijn. We hebben de conditionering gezien in films en de mensen zullen zich die verhalen herinneren wanneer de gebeurtenis gebeurdt. Ashtar stelt dat veel voorbereiding en zorg is besteed aan de redding van de mensheid: “Er is overleg en grote organisatie vastgelegd in een gedetailleerd plan dat al bijna is afgerond ten behoeve van het verwijderen van zielen van deze planeet, in het geval catastrofale gebeurtenissen een redding nodig maken.” Echter, er zal geen voorafgaande kennisgeving zijn van de gebeurtenis en het zal gebeuren in een flits. “De grote evacuatie zal heel plotseling over de wereld komen. De flits van de alarmerende gebeurtenissen zullen zijn als bliksems in de lucht. Het gebeurdt zo plotseling en zo snel dat het over zal zijn voor je bewust wordt van de aanwezigheid er van.

De demonen/ “aliens” moeten degenen die achterblijven redden, in feite zijn dat degenen die betere deal hebben want de aliens komen terug voor “de kinderen van alle leeftijden en rassen”. De implicatie is dat degenen die opgenomen zijn dus geen deel uitmaakten van “de kinderen van alle leeftijden en rassen”:


Fase 1 van de grote uittocht van zielen van de planeet zal plaats vinden in een oogwenk als is vastgesteld dat de inwoners in gevaar zijn. Fase 2: Deze fase volgt direct op de eerste. De tweede fase is vitaal als we terugkeren voor de kinderen van alle leeftijden en rassen. Het kind heeft niet de macht om een keus in besef te maken noch persoonlijke verantwoordelijkheid.
Sommige mensen beginnen zich echter af te vragen als er zulke afschuwelijke gebeurtenissen op de wereld komen, waarom zij dan niet ook opgenomen zijn? Ashtar verzekert hen om het niet persoonlijk te nemen omdat iedereen een rol heeft te spelen:

Wees niet bezorgd noch nodeloos boos als je niet deelneemt aan deze eerste tijdelijke oplifting van zielen die met ons dienen. Dit betekent alleen maar dat jouw actie in het plan elders is en jij opgenomen zult worden voor jouw instructies of ze zult ontvangen op een andere manier. Neem het niet persoonlijk als je niet bent gewaarschuwd of niet deelneemt in deze eerste fase van ons plan. Jouw tijd zal later komen en deze instructies zijn niet nodig voor je op dit moment.

Ashtar heeft deze boodschap medegedeeld aan anderen met de verdraaiing dat degenen die opgenomen worden zullen achterblijven in de derde dimensie terwijl degenen die achterblijven vrij zullen zijn om te evolueren naar de vierde dimensie. De website Gateway to Oneness (gateway tot eenheid) spreekt over iemand genaamd Cristah de lichtwerker die boodschappen ontvangt van Ashtar. Cristah verkondigt Ashtar’s boodschap: “degenen die niet geloven zullen achterblijven in de derde dimensie,” en “degenen die niet van het licht zijn moeten blijven en leren hier in de derde dimensie.” Cristah voegt toe dat Ashtar “zegt dat het lot van de bewoners van de aarde” behandelt zullen worden op persoonlijke basis.” Het idee is dat de verdwijning van miljoenen overal op de wereld het gevolg zal zijn van degenen die achterblijven in de derde dimensie en dat degenen die achterblijven op aarde zijn overgebracht naar de vierde dimensie.

Ashtar heeft ook boodschappen achtergelaten bij andere channelers om er zeker van te zijn dat zijn boodschap wordt gehoord en verspreid. Johanna Michaelson is een voormalige New Ager die nu Christen is. In haar boek Like Lambs to the Slaugter: Your Child and the Occult, schrijft ze over de bekende New Age guru John Randolph Price die ook boodschappen ontvangt van Asher (een variatie van Ashtar). Michaelson verklaart dat, volgens John Randolph Price, maar liefst 2 miljard mensen van deze planeet afgeveegd kunnen worden. Dit verwijst schijnbaar naar de beproevingen die komen op de aarde versus de evacuatie, niettemin, de gevolgen zullen zijn zodra de gebeurtenissen beginnen te geschieden: “we hadden het je verteld.”

Asher, de spirituele gids van John Randolph Price, een drijvende kracht achter de New Agers “World Instant of Cooperatie” (op december 31 1986 toen duizenden bemiddelaars wereldwijd zich tegelijkertijd concentreerden op wereldvrede in de hoop om een kritieke massa te verkrijgen om de New Age te lanceren) vertelde hem dat 2 miljard mensen die niet meegaan met de New Age van het aardoppervlak zullen worden geveegd tijdens de komende reiniging.

New Age auteur Kay Wheeler en channeller, die leeft onder de naam Ozmana, beschrijft hoe moeder aarde vecht voor haar leven en in kritische toestand is. Ze zegt dat “je daarom zoveel crisissen ziet in de wereld.” Ze verklaart dat moeder aarde moet vechten voor haar overleving en dat we haar als lichtdragers kunnen helpen:

De moeder reinigt. Het is het enige dat ze weet te doen op dit moment, om zich zelf te reinigen van de vervuiling in haar lichaam. Maar jij als lichtwerker kan helpen de moeder te reinigen op zo’n manier dat het niet alle leven op deze planeet vernietigt.

Als onderdeel van het reinigingsproces zullen veel mensen van de planeet verwijderd worden, zodat de planeet naar de vierde dimensie door kan gaan. “De bevolking van de aarde moet verlaagd worden zodat de noodzakelijke veranderingen op deze planeet plaats vinden om door te gaan in de vierde dimensie. “Ze verklaart dat de veranderingen komen en dat “degenen die van plan zijn te blijven van deze vibratie moeten zijn.” De reden dat velen deze aarde zullen verlaten is omdat ze niet in staat zijn om door te gaan naar de vierde dimensie. Ze zegt dat we niet verdrietig moeten zijn maar veeleer blij voor hen en ook omdat de wezens op aarde nu verder vooruit kunnen gaan.

Veel van de wezens die de planeet verlaten op dit moment, hebben afgerond dat wat ze kwamen doen. Het is een tijd van grote blijdschap voor hen. Voel je niet verdrietig over hun vertrek. Ze gaan naar huis. Velen wachten om weer bij ze te zijn […] Vele wezens moeten doorgaan, want hun gedachtepatronen zijn van het verleden. Ze houden vast aan deze gedachten die de aarde tegenhouden.

Samenvatting en conclusie
De boodschappen van de “aliens” en de New Age is duidelijk: grote aardse veranderingen en rampen komen op aarde. Met als gevolgt dat velen verwijderd zullen worden van de aarde in een oogwenk door de “aliens” of achter zullen blijven in de derde dimensie terwijl de rest verhuist in de vierde dimensie. De opname is zeker en satan heeft de gebeurtenis voorbereid door films en door channellers die boodschappen ontvangen van “aliens” over de op handen zijnde gebeurtenis. Helaas, voor velen zal de opname niet een gebeurtenis zijn die maakt dat ze opkijken naar God maar naar de “aliens” als redder van de mensheid.

Als voorbeeld, sommige mensen hebben beweerd dat de Heer Jezus zelfs niet bestond als historische figuur. Echter, ongeacht de conclusies of Hij God is of niet, het feit dat Hij leefde en over de aarde liep, is onweerlegbaar. De Talmoed, die werd geschreven door Joden die Jezus niet ontvingen als hun Messias, bevestigt het bestaan van Jezus. Ze verklaren dat Hij is gekruisigd op de avond van Pesach en dat Hij een bedrijver van magie was. Daarmee geven ze drie cruciale dingen toe over een man die ze in feite wilden vergeten: 1) Hij bestond, 2) Hij werd gekruisigd en 3) hij voerde bovennatuurlijke handelingen uit. Daarom gaven, juist degenen die geprobeerd hebben Hem te negeren, ons drie fundamentele feiten over Hem. Overwegende dat zij geen belang bij hem hebben, kunnen we rustig concluderen dat hun getuigenis zeker is.

Bron: http://www.douglashamp.com/counterfeit-rapture/
(Zie voor bron vermeldingen in het artikel onderaan het artikel)

Zie ook: niburu artikelen (lees hoe de boze geesten de Bijbelse waarheid verdraaien)

B.v. zo maar een zin uit een van de artikelen geplukt:
 “Jullie hebben dusdanige rechten dat jullie de bevoegdheid hebben diegenen te verwijderen die handelingen van verraad jegens jullie hebben gepleegd.”

Hier wordt gesproken over de komende moord op miljarden mensen. Is dit demagogie?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demagogie Dit is een zin die Hitler zijn mensen voor zou kunnen houden. Maar dit staat zwart op wit in 2012 voor iedereen te lezen op een website die dagelijks door duizenden mensen wordt bezocht en gelezen?

Wat zegt de bijbel trouwens over de zogenaamde moeder aarde van de New Age?:

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

Zie ook: