woensdag 13 februari 2013

De hel breekt binnenkort los op aarde

We leven definitief in de laatste dagen. Het maakt niet uit hoe je er ook naar kijkt, alles leid naar een climax. De wereld veranderd erg snel en heeft bijna het kookpunt bereikt. Overal op aarde zien we veel problemen. Sociale onrust, demonstraties en rellen, economische instabiliteit in bijna alle landen. Voedsel tekorten en hoge prijzen, overbevolking, terroristische dreigingen en aanvallen, nucleaire bedreigingen, milieurampen, regeringen op het randje van instorting, oorlogsdreigingen en revoluties. Wat is er aan de hand!? Is dit hoe het leven behoort te zijn? Wat gebeurt er met onze wereld?
 
Sommigen zeggen dat het veroorzaakt wordt door een rijke en machtige elitegroep die bijna alles controleren. Van regeringen, leiders, banken, media, het leger tot bijna al het andere. Hun doel is om te komen tot een wereldregering waarin zij de heersers zijn en wij hun slaven. Dan moeten we natuurlijk we hun geplande oorlogen, genocide en ziektes overleven. Amerika, China en Rusland, hebben allemaal grote wapenreserves en besteden veel geld aan hun legers. Het is alsof we in een krankzinnige wereld leven waarin iedereen wil heersen over iedereen en bereid is om een oorlog te beginnen over het minste of geringste alleen om hun punt te maken.

Als je dit alles samen neemt dan zie je dat onze toekomst er niet erg hoopvol uitziet. Het is op het punt beland waarop er een absoluut wonder nodig is om het weer om te draaien. Spanningen en angsten escaleren op warpsnelheid. Het Midden-Oosten is een kruitvat klaar om te ontploffen. Sommige landen zijn op de rand van economische ineenstorting. Dat zal een domino-effect teweeg brengen die de hele wereld zal beïnvloeden en waarschijnlijk zal eindigen in een wereldoorlog. En met de hoeveelheid vuurkracht die de supermachten hebben zal het niet veel tijd kosten om ons zelf volledig te vernietigen.

Het Bijbelboek Openbaringen beschrijft precies dit scenario. In feite zegt de Bijbel dat als het begint te gebeuren, het zo erg zal worden dat als die dagen niet zouden worden ingekort niemand het zou overleven. Dat is geen prettig vooruitzicht. Meer dan 2000 jaar geleden zei God dat het zo zal gaan gebeuren. Je kunt het allemaal lezen in het Boek van Openbaringen, het laatste hoofdstuk van de bijbel.

Dus wat moeten we doen? Kunnen we het stoppen? Is er een uitweg? Nou, we kunnen het niet stoppen, maar ja, er is een uitweg. Omdat de Bijbel leert dat voor al deze verschrikkelijke gebeurtenissen plaats vinden er een opname zal zijn van gelovigen van deze aarde. In een oogwenk, zoals de Bijbel het beschrijft, zullen alle Christenen van deze aarde worden weggenomen om Jezus te ontmoeten in de wolken. En daarna zal de hel losbarsten op aarde. We kunnen het niet stoppen of veranderen omdat deze gebeurtenissen 2000 geleden al werden voorspeld. Het enige wat we kunnen doen is ons er op voor te bereiden. En dat is de reden waarom ik dit schrijf, om je te waarschuwen voor wat komen gaat en je de uitweg te laten zien.

In Lukas 21 legt Jezus aan zijn discipelen uit wat er gaat gebeuren in de eindtijd en verteld hen ook: “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal”. Hij zou hun natuurlijk niet verteld hebben om te bidden als er geen manier zou zijn om te ontsnappen. Dus als je aan de grote verdrukking in de laatste dagen wilt ontsnappen, is het nog niet te laat. Vraag Jezus om vergeving en om in je leven te komen als je Heer en verlosser. Dank Hem voor Zijn sterven voor jou en om de weg naar genade en vergeving voor jou vrij te maken. Begin dan elke dag tot Hem te praten en te bidden en vertel Hem wat je op je hart hebt. Je zult ontdekken dat Hij een goede luisteraar is en je altijd zal leiden in de goede richting. Je zult merken dat Hij de beste vriend is die je ooit hebt gehad. En hij zal je redden van de verdrukking die zeer binnenkort op de aarde komt zodat je er niet doorheen hoeft. En je zult de eeuwigheid doorbrengen met Hem in de hemel. Maar als je het liever op je eigen manier doet, het enige wat ik kan zeggen is, maak je klaar want de hel staat zeer binnenkort op punt om los te breken op aarde.

Om meer te weten te komen en om bij het winnende team te horen ga naar Itshisstory.com waar een gratis Cadeau van God op je wacht!

Vertaald van: http://beforeitsnews.com/alternative/2013/02/all-hell-is-going-to-break-loose-on-earth-very-soon-2561350.html

Zie ook:0
- De anti christ: orde uit chaos? - 7-2-13
- Zullen dit jaar de 10 volken van psalm 83 met zijn allen Israel aanvallen? - 2-2-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten