woensdag 31 juli 2013

Boek: Voorbereiding op de Wederkomst – Lance Lambert

http://christenenvoorisrael.nl/2010/04/voorbereiding-op-de-wederkomst-lance-lambert-995/

Flaptekst: “In zijn rede over de laatste dingen spreekt de Heere Jezus op de Olijfberg over de tijd die vooraf zal gaan aan zijn verschijning in heerlijkheid. Het beeld dat Hij van de wereldgeschiedenis schetst, is beslist niet opwekkend.

Toch is er alle reden tot hoop. Onze Heiland heeft heel duidelijke aanwijzingen gegeven om staande te kunnen blijven in die laatste dagen. In dit boek is een serie lezingen weergegeven, waarin Lance Lambert bespreekt hoe je je op een praktische manier kunt voorbereiden op de komst van de Heere en vol verwachting kunt uitzien naar die dag.’Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’

Lance Lambert is een van de belangrijkste woordvoerders van de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in Israël. Als bijbelleraar wordt hij in de hele wereld veel gevraagd om lezingen te geven. Hij werd geboren in het Engelse Kent en groeide op in Richmond. Toen hij twaalf jaar oud was, kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. Hij is tegenwoordig Israëlisch staatsburger en woont in Jeruzalem.

Lance Lambert schreef een aantal boeken. Van twee hiervan: The Uniqueness of Israel en ‘Till the day dawns werden als eerder vertalingen uitgegeven door stichting Christenen voor Israël onder de titels Israël is Uniek en De dag breekt aan…”

Titel:Voorbereiding op de Wederkomst
Auteur:Lance Lambert
Uitgever:Chai Pers, Nijkerk
ISBN:978-90-73632-03-5
Uitvoering:107 pagina’s, paperback
Prijs:€ 9,95

Het boek is wel leverbaar. Even informeren...

Zie ook:
- Boek: De Antichrist - 31-10-12
- Jesaja 24: Het gericht over de aarde - 30-6-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten