zaterdag 10 augustus 2013

De opname, wees waakzaam!

Er is een nieuw tabblad toegevoegd over de opname. Wees waakzaam en bid dat je mag ontkomen aan wat geschieden zal!

Lucas 21:34-36
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

De opname >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten