woensdag 23 oktober 2013

Billy Graham slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus

's Werelds bekendste evangelist ooit, de Amerikaan Billy Graham, slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus, die volgens hem aanstaande is. Graham zegt dat voor het eerst in de geschiedenis alle tekenen der tijden, die door Jezus werden voorzegd, zichtbaar zijn. Vorige week verklaarde ook de onder conservatieven populaire Republikeinse afgevaardigde Michele Bachmann dat de wereld de eindtijd is binnengegaan. Eerder deze maand hield de Israëlische premier Benyamin Netanyahu de VN voor dat de Bijbelse profetieën voor de ogen van de wereld in vervulling gaan.

'We zien dat alles omgekeerd wordt, dat goed voor kwaad wordt verklaard. Zodra dit gebeurt, wordt ons (in de Bijbel) verteld dat deze tijd net als de dagen van Noach (voor de zondvloed) zal zijn,' aldus Bachmann. Daarmee wees ze onder andere op de tekst: 'Wee hun die het kwade goed noemen het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.' (Jes.5:20).

In de VS groeit de interesse voor boeken over de eindtijd. Dit blijkt uit opiniepeilingen en uit de bestsellerlijsten van New York Times en Amazon.com. Boeken zoals 'The Harbinger: The Ancient Mystery that holds the Secret of America's Future' (Jonathan Cahn) en het recentere 'Four Blood Moons: Something is About to Change' (John Hagee) vinden gretig aftrek. Uit een onderzoek in september bleek dat 77% van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat we in de Bijbelse eindtijd leven.

Laatste oproep tot bekering
De 94 jarige Graham begint op 7 november, als hij 95 wordt, zijn in principe allerlaatste massale (TV-)evangelisatiecampagne, om nog één keer te proberen de Amerikanen en de wereld tot inkeer te brengen. 'De wereld nadert het einde van dit tijdperk. Als alle tekenen in de Bijbel samenvallen, dan kunnen we zeker zijn van het einde. Naar mijn mening gebeurt dat nu voor het eerst sinds Jezus deze voorspellingen deed.'

'God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Christus nabij is. De Bijbel zegt dat er tekenen zullen zijn die zijn terugkomst aankondigen. Ik geloof dat alle deze tekenen nu duidelijk zichtbaar zijn.'

Verdriet over egocentrische, genotzuchtige en schaamteloze Amerikanen
In 2012 baarde Graham opzien met zijn open brief getiteld 'Mijn hart doet pijn voor Amerika', waarin hij zijn verdriet uitte over hoe egocentrisch, genotzuchtig, trots en schaamteloos het Amerikaanse volk is geworden. Hij vergeleek de VS zelfs met Nineve, de stad die door de profeet Jona een zekere vernietiging werd aangezegd, mits ze zich zouden bekeren van hun zonden (wat vervolgens gebeurde).

Samen met Graham richten ook andere bekende evangelisten, zoals zijn zoon Franklin, Reinhard Bonnke, Greg Laurie en Luis Palau zich op Amerika, in de hoop een 'grote geestelijke opwekking' in gang te zetten.

'Wereldwijde interesse voor apocalyps zal enorm toenemen'
Paul McGuire, een internationaal erkende profetie-expert, auteur van 22 boeken zoals 'The Day the Dollar Died' en een regelmatige gast bij Fox News en CNN, denkt dat de interesse voor apocalyptische gebeurtenissen wereldwijd explosief zal toenemen. 'We staan voor zaken als de mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische instorting. Denk aan de waarschuwingen voor aardbevingen, een uitbarsting van de Yellowstone (super)vulkaan, de Japanse tsunami's, de straling van de Fukushima kernramp, en de gigantische tornado's (in de VS.'

Ook de dramatische klimaatverandering wordt volgens hem in de Bijbel voorzegd als een teken van de komende apocalyps. 'Door het grillige weer staan we op de rand van enorme voedsel- en watertekorten, waardoor tientallen miljoenen mensen getroffen kunnen worden. De intense hitte en watertekorten hebben de oogsten doen verdorren.'

Bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen
John Hagee, voorganger van de 22.000 leden tellende Cornerstone Church, heeft recent het boek 'Four Blood Moons' (Vier Bloedmanen) gepubliceerd. Hierin gaat hij dieper in op het enkele jaren geleden door Mark Biltz ontdekte verband tussen bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen, en dramatische, profetische gebeurtenissen rond het Joodse volk en de Joodse staat Israël.

'Ik geloof dat de hemelen Gods reclamebord zijn, en dat Hij tekenen naar de planeet Aarde heeft gezonden. We hebben ze alleen niet opgemerkt. Maar nu, met de hulp van Gods Woord en enkele scherpzinnige wetenschappers, leid ik u door 500 jaar (bloedrode manen op Joodse feestdagen) en laat ik u zien dat God letterlijk schreeuwt dat Hij er spoedig aankomt.'

De afgelopen 500 jaar kwam het fenomeen slechts vier keer eerder voor: in 1492, 1948-1949 en 1967-1968. In alle gevallen gingen deze voorvallen gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. In 1492 werden ze uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt, wat later een veilige vluchthaven voor de Joden werd. In 1948-1949 verschenen ze na de wederoprichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. In 1967-1968 vielen ze samen met de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische bezetting.

De volgende serie bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen vindt plaats in 2014-2015, wat de laatste keer in de hele 21e eeuw zal zijn. Biltz, Hagee en anderen geloven dan ook dat rond deze jaren de andere Bijbelse profetieën in vervulling zullen gaan, en we mogelijk zelfs de lang verwachte terugkeer van Jezus Christus op de Olijfberg (zie o.a. Zacharia 14:4) in Israël gaan meemaken.

The Harbinger: nieuw drama in 2015
Het boek 'The Harbinger' van Jonathan Cahn staat al sinds januari 2012 op de bestsellerlijst van de New York Times. Cahn merkte het verband op tussen de zevenjarige Shemitah cyclus en dramatische gebeurtenissen in Amerika. De twee grote beurscrashes, in 2001 na de aanslagen op 9/11 en op 29 september 2008 (het uitbreken van de financiële crisis), vonden beiden plaats op de Hebreeuwse dag Elul 29, de dag van de Shemitah, in de Bijbel aangewezen als de dag waarop een volk zijn financiën op orde moet brengen.

Volgens Cahn kan dit geen toeval zijn, en waren het waarschuwingen van God aan het adres van de VS. Hij acht de kans dan ook groot dat als de Amerikanen niet tot inkeer komen, er in 2015, opnieuw na precies zeven Hebreeuwse jaren, een nieuwe dramatische gebeurtenis zal plaatsvinden, die mogelijk het einde van de VS zal inluiden.

Veel foutieve voorspellingen
Greg Laurie, voorganger van de 15.000 leden tellende Harvest Christian Fellowship in Riverside (Californië), herinnert de mensen er aan dat er de afgelopen tientallen jaren veel foutieve voorspellingen over de eindtijd en de terugkeer van Jezus zijn gedaan, zoals in Hal Lindsey's 'The Late Great Planet Earth'. Volgens Laurie zou dat ons niet moeten ontmoedigen, en moeten we zelfs blij zijn dat het nog niet gebeurd is, omdat anders veel mensen verloren waren gegaan.

Oprichting Israël in 1948 profetische mijlpaal
Ook Franklin Graham, 'de zoon van' en de huidige president van de Billy Graham Evangelistic Association, gelooft op grond van de tekenen der tijden dat Jezus Christus snel zal terugkeren. Eén van de belangrijkste Bijbelse eindtijdprofetieën werd in 1948 vervuld, toen Israël werd opgericht (zie o.a. Jesaja 66:8) . 'Het is nu slechts de vraag wanneer die tijd (van Jezus' terugkomst) is. Ik geloof zelf dat het spoedig zal zijn. Of dat in de volgende 10, 20 jaar is, weet ik niet. Maar wat de wereldgeschiedenis betreft, denk ik dat we op Gods klok 12 uur middernacht naderen.'

'Mensen moeten zich voorbereiden God te ontmoeten'
Billy Graham, die aan 2,2 miljard mensen het evangelie zou hebben gebracht, waarschuwt dat de apocalyps gepaard zal gaan met grote moeilijkheden, en de stormwaarschuwingen ons duidelijk zeggen dat de mensen zich moeten voorbereiden om God te ontmoeten. Aan alle komende ellende komt echter een einde zodra Christus terugkeert, het kwaad verslaat en de wereld verandert in een waar paradijs.

'Tot die tijd wil God iedereen de kans geven om door berouw en geloof Christus te leren kennen,' sluit Graham af. 'Want ongeacht wat de samenleving zegt, we kunnen niet lang meer doorgaan in deze zee van immoraliteit, zonder dat het oordeel komt. We staan op een kruispunt, en er staan enorme morele belangen op het spel. Het is tijd om terug te keren naar de Bijbelse waarheid.'

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/10/Billy-Graham-slaat-alarm-voor-de-Wederkomst-van-Jezus-Christus

Zie ook:
- Jesaja: Het gericht over de aarde - 6-9-13
- The coming four blood moons a warning to Israel - 22-8-13
- De bloedmaan connectie - 12-8-13
- De opname, wees waakzaam! - 10-8-13
- Het Duizendjarig Koninkrijk- 20-7-13
meer >

1 opmerking: