maandag 30 december 2013

Amerika: DHS-insider geeft laatste waarschuwing voor totale instorting

De insider van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, die we het afgelopen jaar vaker hebben aangehaald, heeft via Douglas Hagmann van het Northeast Intelligence Network een laatste waarschuwing gegeven voor een in de maak zijnde enorme crisis in de VS, een gigantische gebeurtenis, die gepaard zal gaan met een totale financiële en economische instorting. Volgens de insider heeft het DHS inmiddels alle plannen om hierop te reageren met onder andere een soort staat-van-beleg en dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers, voltooid.

Hagmann schrijft hoe de insider extreme veiligheidsmaatregelen moest nemen om met hem af te spreken, omdat alle afdelingshoofden van zowel het ministerie als de FEMA het bevel hebben gekregen iedereen die ook maar enige informatie naar buiten lekt, keihard aan te pakken.

'Crisis van ongekende omvang'
'DHS is als een gevangenis, compleet met verklikkers,' legde hij uit. 'Niemand vertrouwt elkaar. De bronnen die er nog zijn praten niet meer. De bedreigingen die zijn gemaakt gaan verder dan ik ooit heb meegemaakt. Goede mensen zijn bang voor de levens van zichzelf en van hun gezin. We zijn allemaal bedreigd. Ze zien de tekenen aan de wand en vertrekken.'

'Ik heb me erbij neergelegd dat de meeste mensen zich nooit zullen laten overtuigen van de realiteit die zich voor hen afspeelt,' vervolgde hij somber. 'Maar volgens ieder intern document dat ik heb gelezen, en van de paar mensen die begrijpen wat er gaande is die ik heb gesproken, worden de voorbereidingen afgerond om te reageren op een crisis van ongekende omvang in de Verenigde Staten. De reactie zal dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers omvatten, op bevel van Barack Obama.'

Doelbewuste economische instorting
De kern van deze crisis zal de economische instorting van de VS zijn. Belangrijke indicator dat dit niet lang meer duurt is het kunstmatig onderdrukken van de prijs van goud, zilver en andere kostbare metalen door de bankiers op Wall Street. 'Iedereen moet begrijpen dat dit een doelbewuste instorting van de Amerikaanse economie is, onder supervisie van het Witte Huis, en met volledig medeweten van het ministerie van Justitie. Iedereen lijkt te wachten voor een grote historische gebeurtenis die deze instorting inluidt. Feitelijk is de instorting al begonnen. Het wordt almaar erger, zoals een sneeuwbal die een heuvel afrolt. Het wordt steeds groter en gaat steeds sneller.'

De meeste mensen hebben echter geen flauw benul dat die instorting reeds gaande is. 'De grote klap komt op het eind, als mensen op een morgen wakker worden en niet meer op hun rekeningen kunnen inloggen, hun betaalpasjes niet meer kunnen gebruiken, en ontdekken dat hun pensioenen en andere financiële bezittingen in beslag zijn genomen.'

'Ik heb documenten met meerdere scenario's gezien,' vervolgde hij. 'Onthoud dat deze gebeurtenis compleet vooropgezet is, maar zo zal het niet worden gebracht. Ze zullen het op een 'onvoorziene gebeurtenis' gooien waar niemand controle over had, en die maar weinigen hadden kunnen zien aankomen. Dan zal er, gelijktijdig met deze gebeurtenis of pal erna, nóg iets plaatsvinden. Dat is om de ontstane explosieve situatie nog verder te verwarren en te bemoeilijken.'

Grote terreuraanval, staat-van-beleg
De insider gaat verder in op de verschillende mogelijke scenario's, die hij niet allemaal kent. Eén van de mogelijkheden is een 'externe' cyberaanval, die echter niet van buitenaf, maar van binnen de VS zal worden gepleegd. Voordat de bevolking deze klap kan verwerken, zal er een tweede gebeurtenis worden getriggerd. 'Ik heb één operationeel plan gezien voor een federale reactie op een grote terreuraanval op Amerikaanse bodem. Omdat alle info op dit niveau in stukjes is gehakt, heb ik geen details, enkel het reactieplan.'

'De overheid zal reageren met het beperken van reizen, het zakenleven, en ieder aspect van ons leven, met name het bezit van vuurwapens en het bekritiseren van de regering. Ik denk dat sommigen het martial law, de staat-van-beleg, zullen noemen, en dat zouden ze niet verkeerd hebben. Maar begrijp dat dit proces in fases zal worden ontplooid. Hoe snel dit gebeurt moet nog worden afgewacht.'

Hij legde vervolgens uit dat er weinig kans is dat deze gebeurtenis de 'onthoofding' van de Amerikaanse regering bevat. De plannen die hij heeft gezien maken daar geen enkele melding van, al kan het niet helemaal worden uitgesloten. Op dit moment bevinden we ons volgens hem in de periode waarin de geplande gebeurtenis op ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Het DHS is nu volledig voorbereid op elk gepland scenario.

Prijsdrukkers goud zijn tegelijk grootste kopers
Goud en andere metalen zijn belangrijk, omdat de VS geen goud meer bezit. Dat is de reden waarom de koersen zo worden onderdrukt. China koopt juist grote hoeveelheden goud, en andere landen willen hun goudstaven (opgeslagen in de VS) terug. 'Degenen die ervoor zorgen dat de prijzen dalen zijn tevens degenen die het goud tegen dumpprijzen opkopen. Als de prijzen stijgen nadat de Amerikaanse munt behangpapier wordt, zullen zij hierdoor extreem rijk worden. Doe een beetje onderzoek, dan zie je wie deze mensen en organisaties zijn.'

Het gevolg van de komende grote gebeurtenis zal vergelijkbaar zijn met na 9/11. Eén dag voor die aanslagen kondigde toenmalig minister van Defensie Donald Rumsfeld aan dat het Pentagon maar liefst $ 2,3 biljoen was'kwijtgeraakt'. Dit nieuws raakte door de aanslagen volledig op de achtergrond. Nu zal hetzelfde gebeuren, en als men na jaren eenmaal weet hoe de vork in de steel zit, zal de schade allang zijn aangericht.'

Obama creatie van globalisten
'Bedenk dat de relatie tussen het DHS en de uitvoerende tak ver voorbij alarmerend is. DHS en andere organisaties zijn het privéleger van het Witte Huis geworden. De NSA -ik heb daar mijn contacten- krijgt zijn bevelen uit de Oval Office (het kantoor van Obama). Het IRS (belastingdienst) staat onder virtuele controle van de Oval Office, op een wijze die Nixon ineen zou doen krimpen. Alle wegen leiden niet alleen naar Witte Huis, maar ook door het Witte Huis. Het is niet enkel Obama, maar ook de mannen achter hem, degenen die hem daar hebben neergezet. Dat zijn dezelfde mensen die hem hebben gecreëerd.'

De insider roept de vele vragen rond Obama's geboortecertificaat en daardoor legale verkiesbaarheid in 2008 in herinnering. 'Zelfs zogenaamde conservatieven trapten in de leugen dat deze vragen enkel een afleiding waren... Maar iedere rationele volwassene zou hierdoor moeten weten dat hij een schepping van de globalisten is, die aan geen enkele politieke partij zijn gebonden. Hij is het product van tientallen jaren plannen maken, precies voor deze exacte tijd in onze geschiedenis. Hij werd uitgekozen om de gebeurtenissen waar ik het net over had te leiden.'

'De VS is overgenomen'
Obama is 'het product van onze eigen inlichtingendiensten die samenwerken met de globalisten.... Zoals één van mijn bronnen al vaak heeft gezegd: de VS is overgenomen. De leugen is groter dan de meeste mensen zich realiseren of onder ogen willen zien. Tenminste, totdat er geen andere optie meer is. Maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn.'

(1) Northeast Intelligence Network

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/DHS-insider-geeft-laatste-waarschuwing-voor-totale-instorting

zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12 tip
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12

zaterdag 28 december 2013

U reist nooit alleen, politie checkt ov-chip en parkeerdata

De politie blijkt massaal reisgegevens van de ov-chipkaart en databases van kentekenparken op te vragen. Maar wees gerust, dit is geen schending van uw privacy of een teken dat we steeds verder afglijden naar een totalitaire controlestaat. Het is allemaal voor uw eigen veiligheid...

Link: http://mwnw.nl/blog/2013/12/27/defember-u-reist-nooit-alleen-politie-checkt-ov-chip-en-parkeerdata-37745

Pas als de albert hein leeg is, zal het besef komen. Dan is het te laat, klapt de val dicht en kan niemand meer een kant op. Het zal straks heel snel gaan. Vluchten kan niet meer. Er is maar een reddingsweg mogelijk: Jezus.

Lucas 21:34-36
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Zie ook:
- Opstelten: reisgegevens miljoenen Nederlanders opslaan - 11-11-13
meer >

Generaal roept op tot massaal protest tegen Washington

De gepensioneerde Amerikaanse militaire commandant die in een eerdere verklaring vrijgegeven aan WND zei dat de Amerikanen de tiranie van Bararck Obama moeten confronteren, beveeld nu het Egyptische model (vertaler: de massale protesten) aan om dat te doen.

Het Egyptsche model zo legt generaal-majoor Paul E. Vallely uit in een internet radio show, bestond uit 33 miljoen mensen die opstonden tegen hun regering en nee zeiden tegen de ambtenaren.

Het resultaat was dat het Egyptische moslimbroederschap uit de macht werd gezet en de toenmalige president Mohammed Morsi uit zijn ambt, legde Vallely uit.

Lees verder: http://www.wnd.com/2013/12/u-s-general-calls-for-massive-march-on-congress-white-house/

Hoe ver zullen de Amerikanen het laten komen voor hun wetten zijn veranderd en hun rechten zijn afgenomen? Er lijkt toch serieus iets te broeien in Amerika.

zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12

vrijdag 27 december 2013

Watchman Video Broadcast het Vierde Rijk deel 15 en 16

Pastor Mike gaat verder met de studie over machten, de tweede van de streken van Satan waarvan de Bijbel verteld dat we tegen vechten en onderdeel uitmaken van het Vierde Rijk. In deze video onderzoek Pastor Mike de machten van de hand.

Deel 15:
YouTube: http://youtu.be/mOCrusYpAp0

Deel 16:

YouTube: http://youtu.be/I3SZj6lfzA8

Meer van Pastor Mike >

dinsdag 24 december 2013

De euro wordt op kosten van de burger in leven gehouden

Volgens Matthias Weik en Marc Friedrich, auteurs van de bestseller 'De grootste rooftocht uit de geschiedenis', is het slechts een kwestie van tijd voordat de onvermijdelijke grote crash komt. 'Op dit moment wordt de euro, die al lang is mislukt, op kosten van de burgers in leven gehouden. Vroeg of laat zal ook de laatste man erkennen dat het experiment is mislukt - maar dan is het te laat. Dan zal de crash de oplossing zijn.'

De Europese banken worden weer aan een stresstest onderworpen. Volgens Weik en Friedrich zegt die test helemaal niets. Dexia kwam kort voordat de bank met miljarden uit Frankrijk, België en Luxemburg moest worden gered, in zo'n stresstest als 'gezonde' bank uit de bus.

Financiële wereld gebaseerd op leugen en bedrog
Ook de Spaanse banken blijken massaal hun balansen te hebben gemanipuleerd. Dat verbaast de Duitse auteurs echter niet. 'In de internationale financiële wereld heerst al sinds vele jaren leugen en bedrog. Het lijkt wel of criminele energie het zakelijke model van veel banken is, en dat de miljardenboetes worden ingecalculeerd. De grote internationale banken hebben het op wereldniveau voor elkaar gekregen zich boven de wet te stellen, omdat ze 'systeemrelevant' zouden zijn. Wij zeggen echter dat zij dat níet zijn, omdat ze eenvoudigweg zélf het systeem zijn.'

Groot probleem vormt de volkomen ontransparante, oncontroleerbare en monstrueus grote schaduwbankenmarkt, waar de beruchte risicovolle derivaten in worden gestopt. Wanneer het gaat gebeuren weet niemand, maar dat dit systeem 'met een enorme knal om onze oren zal vliegen' is volgens Weik en Friedrich absoluut zeker.

Centrale Banken leiden ons naar het einde
Omdat de Centrale Banken wereldwijd hebben besloten om onbeperkt geld bij te drukken, zullen de financiële markten verder blijven stijgen, en zal er uiteindelijk forse inflatie ontstaan. 'Door het onbeperkte gelddrukken brengen de Centrale Banken ons efficiënt en met succes naar het einde toe. Hun acties laten overduidelijk zien hoe wanhopig de situatie en de protagonisten zijn. Ze hebben geen ander antwoord meer dan de markten verder met geld te overspoelen en te manipuleren. In de afgelopen jaren heeft dat de problemen niet opgelost, en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren.'

Levensgevaarlijk spel
'Dit is een levensgevaarlijk tijdelijk spel, dat de Centrale Banken op onze kosten spelen. Door de lage rente worden wij allemaal nu al sluipend onteigend en gedwongen te betalen. De winnaars van deze ontwikkeling zijn, hoe kan het ook anders, de staat en de banken.'

Ook de Europese Centrale Bank heeft de rente naar bijna 0 laten zakken. ECB-president Mario Draghi hoopt daarmee tijd te winnen, en de kosten van de bankenreddingen en de crisis in Europa heimelijk op de Europese burgers te verhalen.

Ongezonde vervlechting politiek - financiële wereld
De politiek heeft te lang gewacht met ingrijpen, en nu is het te laat. Bovendien: als de politici écht iets hadden willen veranderen, hadden ze dat al lang gedaan. De politiek en de financiële wereld zijn echter op een ongezonde wijze met elkaar verweven. Daarom zal de politiek geen wetten invoeren en maatregelen nemen die het huidige systeem écht veranderen.

Dat komt mede omdat 90% van de staatsobligaties, waarmee de landen hun uitgaven en schulden financieren, wordt opgekocht door de grote financiële spelers. En zolang zij weigeren om hun gedrag op essentiële punten bij te stellen, zullen er nooit veranderingen komen. Anders gezegd: de politiek volgt met haar beleid het beleid van de banken, en niet andersom. Omdat het geld de wereld regeert, zullen de banken altijd winnen van politici die wel een einde proberen te maken aan deze zieke onderlinge afhankelijkheid.

Crisis nog maar net begonnen
Weik en Friedrich waarschuwen de gewone man dat we nog maar aan het begin van de crisis staan. Veel van wat ze in hun eerste boek voorspelden is al op zo'n wijze uitgekomen, dat ze er zelf van geschrokken zijn. 'Alle voorbereidingen voor een verdere rooftocht liggen klaar en worden doorgevoerd. De Lehman crash in 2008 zal niets zijn vergeleken bij wat er nu op ons afstormt en in de toekomst boven onze hoofden zal losbarsten. Wij Duitsers (en zeker ook de Nederlanders) riskeren het verlies van onze welvaart en sociale rust.'

Of de grote onteigening stapsgewijs of middels een grote crash zal plaatsvinden, valt nog niet te zeggen. Op dit moment worden de burgers via de extreem lage rente reeds geleidelijk van hun welvaart en pensioenen berooft.

Langzaam kaalgeplukt en leeggeroofd
Zodra de burgers in Zuid Europa zich tegen het waanzinnige bezuinigingsbeleid keren, kan het volgens de auteurs ineens heel snel gaan, en zal iedereen door een crash van een deel van zijn geld worden beroofd. In het andere scenario zullen de staat en de EU ons langzaam kaalplukken door koude progressie, beperkende financiële maatregelen, lage rente, sluipende inflatie, gedwongen bijdragen, belastingverhogingen, onteigeningen, et cetera.

Wanhopige politici nemen wanhopige maatregelen, die ten koste van het algemene welzijn gaan. 'Het gaat de politiek om het handhaven van de macht en de status quo - daar zullen zij ook in de toekomst alles voor doen.'

Het klopt dat een gigantische crash van het financiële systeem al jaren wordt voorspeld. Dat deze nog steeds niet heeft plaatsgevonden, wil zeker niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. Integendeel; Weik en Friedrich noemen deze crash onvermijdelijk. Alle landen en banken zijn inmiddels zó met elkaar vervlochten, dat er maar één grote bank hoeft om te vallen, om een fatale kettingreactie te veroorzaken.

Euro wordt ten koste van gewone man overeind gehouden
Ondanks alle reddingspakketten en maatregelen zijn de staatsschulden in Europa verder blijven stijgen. Die zijn inmiddels zó hoog, dat de instorting wel móet komen, of we dat nu willen of niet. Omdat geen van de belangrijke spelers in de politiek en financiële wereld bereid zijn om het huidige krankzinnige systeem om te vormen, zullen ze de euro tot het einde toe overeind blijven houden, op kosten van de gewone man. 'Maar vroeg of laat zal ook de laatste man erkennen dat het experiment is mislukt - maar dan is het te laat. Dan zal de crash de oplossing zijn.'


Vastgoedzeepbel
Het advies van de auteurs aan de mensen is om vooral géén (nieuwe) schulden te maken of met geleend geld veel te dure vastgoed te kopen. Ook in Duitsland is inmiddels een enorme vastgoedzeepbel ontstaan, alhoewel die nog niet in de schaduw kan staan van de gigantische zeepbel in Nederland. De Duitsers hebben de afgelopen 100 jaar twee keer een onteigening meegemaakt door een belastingmaatregel en door een schuldenschrapping. De eerste signalen dat er een derde keer aan zit te komen -deze keer in heel Europa- zijn de forse belasting- en andere lastenverhogingen voor de burgers.

Tijdperk waardepapieren is voorbij
'Wij zeggen net als eerder dat de mensen uit 'papier' moeten gaan, en hun welvaart in waardegoederen moeten steken. Het tijdperk van waardepapieren is namelijk voorbij.' Weik en Friedrich leggen al deze zaken nader uit in het tweede deel van 'De grootste rooftocht uit de geschiedenis', dat in mei 2014 verschijnt.

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/De-euro-wordt-op-kosten-van-de-burger-in-leven-gehouden

zie ook:
- Bankenunie: EU-ministers besluiten vandaag over grootste roof en crash ooit
- EU bereidt bliksemsnelle greep op bankrekeningen voor - 10-4-13
meer >

zaterdag 21 december 2013

Italiaanse president vreest gewelddadige opstand in 2014

De gebeurtenissen in Italie worden serieus. President Giorgio Napolitano heeft gewaarschuwd voor “wijdverspreide sociale spanningen en onrust” in 2014 als de langzame ineenstorting voorduurt.

Degenen die op de rand leven gaan meedoen aan “willekeurige en gewelddadige protesten. Een slingerbeweging richting totale oppositie.”

Zijn laatste toespraak is een ware jammerklacht. Duizenden bedrijven zijn op de 'rand van de afgrond ". Grote massa's van de werkende mensen zitten in de bijstand of lopen het risico hun baan te verliezen. Zeer hoge jeugdwerkloosheid (41pc) leiden tot gevaarlijke vervreemding.

"De recessie bijt nog steeds hard, en er is een doordringend gevoel dat het moeilijk zal zijn om te ontsnappen, om een weg terug te vinden naar volledige groei," zei hij.

Bron: http://investmentwatchblog.com/italys-president-fears-violent-insurrection-in-2014/

YouTube: http://youtu.be/wEWQ0cN4TGs

Zie ook:
- De eindtijd weer een stap dichterbij - 24-10-13
meer >

Alles wijst naar en leidt tot de anti christ!

De Verenigde Naties: de troon van de anti christ?
 
De nieuwsberichten en ontwikkelingen lijken soms tegenstrijdig. Amerika met zijn zogenaamde strijd tegen moslimterroristen steunt het moslimbroederschap? En Rusland en Amerika zouden vijanden zijn maar beide werken netjes samen onder dezelfde logo’s aan de nieuwe wereld orde? Je vraagt je af wat zit er achter, waar leid dit toe?

Ik hoop het niet voor je maar als je straks het einddoel te zien krijgt, zul je het begrijpen. Het einddoel van dit alles is de anti christ. Elke ontwikkeling is een geplande stap naar zijn komst. Hij is een wapen in Gods hand om de aarde te straffen. Maar als hij zijn werk gedaan heeft, wordt hij zelf voor eeuwig gestraft.

Als je zijn komst voor ogen houd, krijgt alles tegenwoordig betekenis en zin. Het heeft een doel. Eeuwen lang is naar hem toegewerkt. En hij zal zijn als een engel van het licht. Een nep Jezus.

Alles is ijdelheid zegt Jezus. De wereld leeft in ijdelheid ten opzichte van God. Ik denk dat de anti christ de ultieme ijdelheid is. Een afgod. Hij zal zichzelf uitroepen tot God! De ultieme vorm van goddeloosheid en wetteloosheid.

2 Tessalonicenzen 1:3-4
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Strak is alles aan hem gewijd. Alles krijgt zijn naam en/of zijn getal. Dat getal is 666! En iedereen die hem of zijn beeld aanbidt ontvangt een merkteken. Laat je niet verleiden! Als je dat merkteken ontvangt ben je voor eeuwig verloren!

De anti christ wordt in de bijbel ook wel het beest genoemd. Wees niet bang voor hem want Jezus heeft het beest overwonnen!

Openbaringen 19:17-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.


Lees over het merkteken van het beest! >


donderdag 19 december 2013

Reclamefilm: wordt de wereld voorbereid op de komst van de leugen en de misleiding?

#GALAXY11: The Beginning

YouTube: http://youtu.be/EC-zB2aSXXM

Een fascinerend filmpje dat tot de verbeelding spreekt? Vergeet het hele voetbal gebeuren en zet je “dit is misleidende symbooltaal” bril op...

Wat opvalt:
- De komst van de "buitenaardsen". (het zullen boze gevallen engelen blijken te zijn)
- De titel "the beginning"
- De opstand in de steden tegen de buitenaardsen.
- Het plaatje van de gray alian op het dartbord
- De mensen protesteren tegen de komst van de buitenaardsen, maar er wordt een team van supermensen uit de massa's gehaald (de mensen die het zgn wel begijpen?).
- "Foodball save the planet" is er te lezen: 2.02 minuut. Vul voor foodball maar iets anders in. B.v. de buitenaardsen komen de planeet redden. Er hangt ook een poster van demonische wezens.
- Daarna lijken de mensen feest te vieren omdat de buitenaarden na de opstand gewonnen hebben.
- De zwarte uniformen en een eng logo
- De groep wordt "opgetild" op een platform omhoog waarna een beeld van de sterren verschijnt. Ze zijn het aardse ontstegen en zijn Goden geworden.
- Een uitnodiging je bij het team te voegen van superioriteits mensen. De winnaars... De ubermenschen. Wordt ook een God en beschik over buitengewone krachten en gaven.
- Straks wordt "foodball wil save the planet" vervangen door "... wil save the planet." Vul maar in wat er komt.
- Let ook op hoe ze alle rassen hebben willen aanspreken door voetballers uit verschillende landen samen te brengen.

Dit is geen leuk, fantasiefilmpje. Dit is in elkaar gezet denk ik voor de komende misleiding. Het idee is dat je net zo als je voetbalheld wilt worden. Volg hun voorbeeld en wordt ook een God.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

U zult zijn als God hield satan Eva voor in het paradijs maar het was een leugen:

Genesis 3:4-5 De eerste zonde
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Wat er ook komt de komende tijd trap er niet in. Het zal een leugen blijken te zijn. Maar volg Jezus Hij is de echte!

Handelingen 16:30
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

zie ook:
- De komende kosmische misleiding - 9-11-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
meer >

woensdag 18 december 2013

Meeste mensen liever vingerafdruk en irisscan dan wachtwoorden

Link: http://webwereld.nl/beveiliging/80480-mensen-willen-irisscan-en-vingerafdruk--geen-wachtwoord

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/consumerlab/10-hot-consumer-trends-report-2014.pdf

Vergeet niet dat met wat "onderzoeks creativiteit" het eenvoudig is dit soort nieuwsberichten te maken om de publieke opinie te sturen in een bepaalde richting. "De meeste mensen"..? Als 51 procent voor is, is nog altijd 50 procent tegen! Het bericht geeft denk ik meer aan welke kant men op wil dan wat de mensen echt willen.

Je lichaam als je wachtwoord. Die kant gaan we dus op. En straks waarschijnlijk het merkteken van het beest als wachtwoord. Als je het merkteken van het beest aanneemt, gaat de wereld voor je open! Maar als je het merkteken van het beest weigerd, krijg je nergens meer toegang tot.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als je het merkteken van het beest ontvangt ben je voor eeuwig verloren...

Openbaring 14:9-11 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
 
Bid dat je niet in verzoeking komt!

Zie ook:
- Credit card bedrijven werken samen aan nieuwe globale betalingsstandaard - 7-10-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
- Black friday de anti Christ en het merkteken van het beest - 30-11-12
meer >

Gundersen: all Japan contaminated – what Japanese government isn’t saying about Fukushima


What The Japanese Government Is Not Saying About Fukushima from Fairewinds Energy Education on Vimeo.

Link: http://vimeo.com/82044516

Wat staat de wereld in de komende 7 jaar van de eindtijd nog te wachten:

Openbaring 16:1-6 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed.
5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
 
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

zie ook:
- Fukushima: Volgens Japanse professors is het “worst case scenario” bereikt - een “einde van de wereld" scenario - 15-10-13
meer >

zaterdag 14 december 2013

Studie: vorige jaar werd de zeebodem, 150 mijl uit de kust van Californie, voor 98% bedekt met dode zeedieren

Daarvoor was dat slechts onder de 1%. “Grote” veranderingen begonnen in het voorjaar van 2011.

National Geographic, 22 november 2013: [...]. “In de 24 jaar van deze studie werd er de laatste twee jaar veruit de grootse hoeveelheid van dit afval gevonden,” volgens de studieleider Christine Huffard, een marien bioloog van het Monterey Bay Aquarium Research Institute in Californie. [...] In maart 2012 was minder dan 1 procent van de zeebodem onder het Station M [ligt 145 mijlen ten westen van de kunst van Californie, tussen Santa Barbara en Monterey] bedekt met dode zee salps.

Op 1 july was 98 procent bedekt met ontbindende organismen, volgens een studie die deze week gepubliceerd werd in de Proceedings of the National Academy of Sciences. [...] Hoewel klimaat veranderingen een toonaangevende mededinger is voor het verklaren van de grote stijgingen in 2011 en 2012, zegt Huffard dat deze pieken een onderdeel kunnen zijn van een langere termijn trend die wetenschappers nog niet eerder waargenomen hebben. Ze hoopt door te gaan met het verzamelen van gegevens van station M om te proberen het uit te zoeken.

Bron: http://enenews.com/study-dead-sea-creatures-covered-98-of-seafloor-last-year-150-miles-off-california-coast-had-been-less-than-1-previously

zie ook:
De oceaan is gebroken - 21-10-13
- Miljoenen dode vissen wereldwijd - 21-9-13
meer >

donderdag 12 december 2013

Watchman Video Broadcast - Het vierde rijk deel 12-13-14

Deel 12
YouTube: http://youtu.be/yHlCXRl1W8A

Deel 13: http://youtu.be/xUAXQfWA_L0
Deel 14: http://youtu.be/LTfe9XUYhAs\

Meer van Pastor Mike >


The International Banking Cartel

 
 
Een blik op de International Banking Cartel geleid door de Bank voor Internationale Settlement (in Bazel, Zwitserland), bekend als de bank van de centrale banken (58 centrale banken) en de Amerikaanse Federal Reserve System. Ook een blik op bancaire tycoons: van de familie Rothschild in Europa tot JP Morgan en anderen in de VS. Hoe banken niet alleen regeringen controleren, maar ook politici benoemen door enorme campagne donaties. Regeringen ten dienste van de grote banken, het beste voorbeeld: de regering-Obama en de grootste bail out in de geschiedenis van dezelfde instellingen die de Grote Recessie veroorzaakt.
 
Zie ook:
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
meer >

woensdag 11 december 2013

Mogelijke DNA test voor kinderen bij geboorte

Elk kind in Groot Brittannie zoud hun DNA gedecodeerd kunnen hebben bij geboorte door de NHS om hun risico op ziekte te voorspellen. Dat heeft de secretaris van gezondheid voorspeld.

Jeremy Hunt, de secretaris Volksgezondheid, wil dat Groot-Brittannië het eerste land in de wereld wordt waar routinematig DNA van mensen wordt afgenomen als onderdeel van hun medisch dossier.

De informatie kan vervolgens gebruikt worden tijdens hun leven om dokters te helpen om levenstijl veranderingen of behandelingen aan te raden om gezond te blijven.

Bron: http://www.trunews.com/children-dna-tested-birth/

Wacht maar tot het tegen je gebruikt wordt. Elk kind met een "ongewenste afwijking" zoals een "verkeerd kleurtje" of ras zal weggezuiverd worden. Of "afwijkende" ouders zullen verplicht gesteriliseerd worden. Als deze dingen gaan gebeuren is het absoluut het einde van de wereld.

Combineerd dit ook eens met DNA manipulatie. Dan zullen de "verbeterde" mensen geen mensen meer zijn. Stel dat iedereen die zijn DNA niet "verbeterd' heeft gedood wordt? Dat moet natuurlijk getest kunnen worden van kind af aan.

zie ook:
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- De komst van genetisch gemanipuleerde monsters - 23-8-13
- Genetisch Armageddon met Steve Quayle - 20-8-13
 meer >

dinsdag 10 december 2013

Mind controle en manipulatie op de televisie

You Tube: http://youtu.be/3rbussqP7po

Jonathan Adampants geeft een volledige en grondige analyse van de mind controle en de NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) technieken gebruikt door Fox News reporters Sean Hannity en Alan Colmes tijdens een interview met Kevin Barret over 11-9.

Als de interviewers er zo'n moeite van maken om iemand zo af te breken, geeft dat toch aan dat die aanslag dus echt een nep aanslag was. Denk niet dat dit alleen iets is in Amerika? De Nederlandse televisie en media zit er 100% vol mee! De oplossing? Kijk geen TV!

Zie ook:
- De Protocollen van de Wijzen van Sion, het twaalfde protocol: controle over de pers - 6-7-13
- Sublimale boodschappen - 31-7-12
meer >

vrijdag 6 december 2013

Harde vreemde geluiden en aardbevingen in 11 verschillende staten in Amerika

Luide, vreemde geluiden en schudden werden gerapporteerd in 11 verschillende staten in Amerika in de laatste week volgens deze recente video van TheUnitedKnowledge. Vreemd genoeg vorige jaar om deze tijd werden deze geluiden dit ook gemeld. Wat is de oorzaak van deze geluiden? Ondergrondse bunkerbouw? Normale aardveranderingen? Onze planeet maakt zich op voor "de grote klap."

Link: http://youtu.be/v2MHkIFEhEM

Bron: http://beforeitsnews.com/earthquakes/2013/12/mysterious-booms-across-11-states-2480350.html?utm_medium=verticalresponse&utm_content=beforeit39snews-verticalresponse&utm_term=http%3A%2F%2Fb4in.info%2FsQ4q&utm_campaign=&utm_source=direct-b4in.info

Zie ook:
- Vreemde geluiden wereldwijd - 23-1-13
meer >


dinsdag 3 december 2013

Bloedbad Nigeria: 70 Christenen vermoord

Ten minste 70 christenen in Nigeria zijn gedood in gecoördineerde aanvallen door Fulani stamleden en de islamitische jihadistische organisatie Boko Haram.

Fulani stamleden vermoorden 37 Christenen in ten minste 4 gecoördineerde aanvallen op een dag.

Gemeld wordt dat Boko Haram tijdens dezelfde periode van drie dagen maar liefst 34 Christenen hebben vermoord.

Lees verder: http://mobile.wnd.com/2013/12/bloodbath-as-terrorists-murder-70-christians/

Zie ook:
- 'Grootste Moord op christenen in Syrië' Genegeerd - 27-11-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

New York begint als 1e Staat met inbeslagname wapens

De staat New York heeft een brief aan haar inwoners gestuurd waarin te lezen is dat bepaalde type wapens in beslag zullen worden genomen. New York is de 1e staat in de Verenigde Staten die hiermee begint omdat volgens een Administratieve regel de betreffende wapens onrechtmatig zijn in New York.

Het vermoeden bestaat dat de rest van de Amerikaanse staten spoedig zullen volgen. E.e.a. past in de lijn van de ontwapenings politiek/tacktiek van de Obama Regering.

Lees verder: http://pineut.wordpress.com/2013/11/30/new-york-begint-als-1e-staat-met-inbeslagname-wapens/

Het duurt vast niet lang voor de burgerorlog uitbreekt in Amerika.

zie ook:
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
meer >