maandag 6 januari 2014

Amerikaanse functionaris: Kerry pleit voor een permanente vredesovereenkomst in april. Komen de gebeurtenissen het overeen met de bloedmanen?

WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry hoopt de verschillen tussen Israëliërs en Palestijnen in de vredesbesprekingen te verkleinen. De intentie is om beide zijden te leiden naar een overeenkomst in april, zei een ambtenaar van de State Department dinsdag.

Lees verder: http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/US-official-Permanent-peace-agreement-could-be-reached-by-April-336734

De bloedmanen
De komende zeldzame vier bloedmanen in 21014-2015 komen precies overeen met Israëlische feestdagen. In vorige bloedmaan situaties gebeurde er steeds iets significant met Israel. Men denkt dat deze bloedmanen wijzen naar het begin van eindtijd.

De eerste bloedmaan is op 15-4-14. De overeenkomst en wellicht de opdeling van Jeruzalem wordt geplant in april. 

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de bloedmanen exact de 7 jarige eindtijd lijken aan te geven. Het toeval is gewoon te groot. Het lijken duidelijk tekenen om zeer serieus te nemen.

YouTube: http://youtu.be/_WMHbx-NPuk

Joël 2:31
31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

Lucas 21:25-28
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:- De bloedmaan connectie - 12-8-13
meer >

1 opmerking:

  1. Openbaring 6:12-17 (NBV)

    12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15 Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

    BeantwoordenVerwijderen