zaterdag 31 mei 2014

Jezus komt terug!


Nog even en dan is het zo ver. Verlost ons van de boze!

Openbaring 19:11-16

Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Alles in de Bijbel komt voor je eigen ogen uit. Hoe kan iemand nog ontkennen dat Jezus echt leeft. Hij is echt opgestaan uit de dood!

Matteüs 26:63-64
63 Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Bilderberg 2014 paniekerig van start

Poetin brengt “New World Order” in gevaar

De Bilderberg conferentie 2014 in Kopenhagen vindt plaats te midden van een klimaat van paniek voor veel van de 120 globalisten die uitgenodigd zijn om de jaarlijkse babbel bij te wonen. De reden voor de paniek is de onverzettelijkheid van Rusland in de kwestie Oekraïne en de zwieper van de kiezer richting een anti EU-revolutie, die tezamen een ernstige bedreiging vormen voor de unipolaire wereldorde die Bilderberg al meer dan 60 jaar tracht op te bouwen.

Politieke bewustwording kiezers
Inside bronnen bevestigen dat de elite conferentie die donderdag van start zal gaan in het vijf sterren Marriott hotel in Kopenhagen zich zal focussen op het probleem van het ‘ontwaken van een politieke bewustwording’ van de bevolking die een hinderlijke bedreiging zijn voor de lange termijn agenda van Bilderberg. Zij zijn al geruime tijd bezig om de macht te centraliseren in een ‘political one world federation’ via de onlangs overeengekomen “Transatlanic Trade and Investment Partnership” (TTIP) die ongetwijfeld een belangrijk en centraal onderwerp van gesprek zal zijn op de bijeenkomst dit jaar.

TTIP als global company
De TTIP vormt een integraal onderdeel van Bilderberg’s poging om de unipolaire wereld voor de elite te ‘redden’ door het creëren van een “world company” als een vrijhandelszone die de Verenigde Staten moet verbinden met Europa. Net zoals de Europese Unie ooit begon als een loutere vrijhandelszone die uiteindelijk werd omgezet in een politieke federatie die 50% of meer controleert van de wet en regelgeving in de afzonderlijke lidstaten. Met een totale minachting voor de soevereiniteit en democratische afhankelijkheid, is de TTIP ontworpen om precies hetzelfde doel te bereiken, alleen op veel grotere schaal.

De deal wordt geleid door Obama’s handelsvertegenwoordiger Michael Froman, een Wall Street insider en een lid van Bilderberg’s zusterorganisatie CFR (Council on Foreign Relations). Froman helpt tegelijkertijd om een ander blok van deze ‘wereld regering’ op te bouwen, de “TPP” (Trans Pacific Partnership) een soortgelijk project met Aziatische landen.

Frankrijk
Intussen heeft Marine Le Pen in Frankrijk tijdens de Europese verkiezingen voor een aardbeving gezorgd, wier overwinning en dreiging om te breken met Europa, het politieke hart van Europa aan het sidderen heeft gebracht.

Groot Britannië
Ook de kiezers in het Verenigd Koninkrijk hebben voor een dreunende afwijzing van de EU en tevens Bilderberg gezorgd door het succes van Nigel Farage en zijn UKIP. Een eurosceptische triomf die door sommigen wordt uitgelegd als het meest uitzonderlijke verkiezingsresultaat in 100 jaar.

Rusland
Het gerommel rond de crisis in Oekraïne en de relatie tussen Rusland en de NAVO zal ongetwijfeld een belangrijk discussiepunt worden tijdens Bilderberg 2014. De globalisten beschouwen Poetin inmiddels als ‘verbannen’ uit de “New World Order” omdat hij het volgens John Kerry “aandurfde dit internationale systeem uit te dagen”. De vrees van Bilderberg is dat Poetin rond de BRICS-landen een alternatieve wereldorde zal opbouwen als een multipolair systeem dat de dollar als wereldmunt zou verwoesten en de macht van de VS-EU-NAVO ernstig zal doen verwateren.

Bron: http://boinnk.nl/blog/75529/poetin-ligt-dwars-t-a-v-de-n-w-o/

(Volgens mij speelt Rusland het spel gewoon mee. In ieder geval staan ze onderdruk. Ze weten dat ze nog maar heel weinig tijd hebben. De eindtijd staat op punt te beginnen geloof ik. Ken je Jezus al? Alleen Hij zal je kunnen redden!)

Zie ook:
- Zeven Nederlanders, waaronder PvdA-leider Samson, naar Bilderberg top - 30-5-14
- Bilderberg agenda onthuld: Globalisten proberen wereldregering te redden - 28-5-14
meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-samenzwering-vrijmestelaars.html

NEW WORLD ORDER DECLARED

YouTube:http://youtu.be/WahMK5NFpc8

De tijd lijkt echt bijna op. Het is tijd om wakker te zijn!

vrijdag 30 mei 2014

Zeven Nederlanders, waaronder PvdA-leider Samson, naar Bilderberg top

‘Machtigste vrouw van Nederland’, VVD-minister Edith Schippers, ook aanwezig - Multinationals en banken krijgen alle macht in economische unie VS/EU

Naast kernlid prinses Beatrix is dit jaar ook PvdA-leider Diederik Samson uitgenodigd om deel te nemen aan de Bilderberg top, die dit jaar in Kopenhagen wordt gehouden. Zoals we gisteren als schreven is het redden van het traject naar een (IMF-) wereldregering het belangrijkste onderwerp van gesprek, vooral nu de vorming van een federale Europese superstaat door de forse winst van anti-EU partijen in groot gevaar is gekomen. De aanwezigheid van Samson bevestigt dat in eigen land ook de PvdA een instrument is waarmee de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van ons volk stap voor stap wordt vernietigd.

De afgelopen jaren waren twee andere invloedrijke Nederlandse globalisten, VVD-premier Mark Rutte en D66-leider Alexander Pechtold, al te gast bij de Bilderbergers. Dit jaar is ook VVD-minister van VWS Edith Schippers van de partij. Dat lijkt wellicht een vreemde keuze, maar Schippers is in de VVD de nummer 2 achter Rutte, en werd vorig jaar door het maandblad Opzij gekozen tot de machtigste vrouw van Nederland (2).

De andere vier Nederlanders die zijn uitgenodigd zijn Ben van Beurden, CEO van Shell, Victor Halberstadt, professor economie aan de Universiteit van Leiden, Paul Scheffer, professor Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg, en Gerrit Zalm, voorzitter van de raad van bestuur van ABN-AMRO. Zalm zagen we al vaker op gastenlijst staan.

De toekomst van Europa en de democratie
De belangrijkste gespreksonderwerpen op een rijtje:

* Is er sprake van duurzaam economisch herstel?
* Hoe betalen we de vergrijzing?
* Bestaat privacy eigenlijk nog wel?
* Hoe staat het met de samenwerking tussen de inlichtingendiensten?
* De grote verschuivingen op het gebied van technologie en banen.
* De toekomst van de democratie en de ‘val’ van de middenklasse.
* China’s politieke en economische toekomst.
* Het nieuwe Midden Oosten.
* Oekraïne.
* Europa – hoe nu verder?
* Andere actuele gebeurtenissen. (1)

Onofficiële beleidsbepalers
Enkele jaren geleden werd het bestaan van de Bilderbergers nog glashard ontkend, totdat alternatieve nieuwskanalen zoals Infowars er zoveel bewijs voor leverden, dat de elite van tactiek moest veranderen en beweerde dat ze inderdaad jaarlijks bij elkaar kwamen, maar enkel voor informele contacten.

Hoewel er op de conferentie geen officiële besluiten worden genomen en er nergens over wordt gestemd, wordt algemeen aangenomen dat de aanwezigen de uitgezette koers omzetten in beleid in hun thuislanden, bedrijven en banken.

EU/euro en Obama Bilderberg-creaties
Insiders bevestigden destijds dat tijdens de Bilderberg top in 2008 in Chantilly (Virginia) beide Amerikaanse presidentskandidaten, Barack Obama en John McCain, aanwezig waren. In juni van dat jaar werd bekend dat de elite Obama had uitgekozen om de volgende president te worden (3). In 2012 werd het Marriott Hotel in Chantilly opnieuw uitgekozen voor de conferentie, waar Obama en zijn opponent Mitt Romney aan deelnamen. Ook toen viel de keus opnieuw op Obama.

De plannen voor de EU en de euro werden al tijdens de eerste Bilderberg bijeenkomsten in de jaren ’50 gesmeed. Het streven naar een Europese federale unie dateert zelfs van nog eerder, en was rechtstreeks afkomstig uit de kokers van de Nazi’s.

Unie VS/EU
Journalist David Knight: ‘Hoe slecht de EU ook voor Europa is geweest, de Bilderbergers hebben ook plannen voor de VS.’ Zo zal de VS middels het TTIP vrijhandelsakkoord worden samengevoegd met de EU – eerst economisch, later ook politiek. ‘Onze soevereiniteit wordt daarmee vernietigd. Grote globalistische multinationals en banken krijgen het voor het zeggen.’ (4)

'Wat hun oorspronkelijke doel ook geweest is, de (Bilderberg) groep is nu een schaduw-wereldregering,' concludeerde onderzoeksjournalist Stephen Lendman in 2013. 'Deze dreigt ons recht ons eigen lot te bepalen af te pakken door het creëren van een verstoorde realiteit, waarmee ze het welzijn van het volk groot letsel toebrengen. De Bilderbergers willen de individuele soevereiniteit van volken en landen vervangen door een almachtige wereldregering, die door de grote bedrijven wordt gecontroleerd en met militaire macht zal worden afgedwongen.' (5)

Enkele journalisten, waaronder vaste Infowars-verslaggever Paul Joseph Watson, werden uit het Marriott hotel in Kopenhagen gezet omdat ze een reportage over de aanstaande Bilderberg conferentie wilden houden (2).

(1) Infowars
(2) Infowars / YouTube
(3) Infowars / YouTube
(4) Infowars / YouTube
(5) Infowars

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Zeven-Nederlanders-waaronder-PvdA-leider-Samson-naar-Bilderberg-top

Zie ook:
- Bilderberg agenda onthuld: Globalisten proberen wereldregering te redden - 28-5-14
- Wereldelite bang voor opstand massa's - 30-1-14
meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nwo-dictatuur-anti-christ.htmlChemtrails-Aerospace-Werker "Ik installeerde sproei-inrichtingen"

Link naar de video: http://youtu.be/z6udSa7yPbM

Vertaling:

Maandag 12 mei 2014, Demonstratie Dresden.

Hallo allemaal. Het is mooi om zoveel mensen hier te zien. Laat ik dit zeggen over vrede. Wij die hier demonstreren voor vrede maken gebruik van onze hersenen. Denken voor ons zelf, verwerken informatie en trekken conclusies na dat proces. Ik ben overtuigd dat dat de echte reden is waarom wij als een vredesbeweging in diskrediet worden gebracht. Omdat dat is wat niet zo moet zijn. Dat we ZELF nadenken.

Ik ben een ingenieur voor Aerospace technologie. Ik repareer vliegtuigen e.d. Laat me je kort vertellen wat ik deed. Ik werkte op een speciale militaire vluchtbasis Oberpfaffenhofen. Waar we een sproei-inrichting installeerden in een vliegtuig.  Waarmee giftige stoffen nu worden gesproeid vanuit de lucht.

Daarna ging ik naar de locale vertegenwoordiger van de groene partij, met het bewijs in mijn hand. Ik zei: “kijk hier zijn de feiten en hier is het bewijs.” En ik ben gereed om te getuigen voor een onderzoekscomité. Wat daarna gebeurde was dat drie dagen later mijn baas bij me thuis kwam en zei: “het spijt me maar we moeten je ontslaan omdat ik enorme druk krijg vanuit de top die ik niet langer kan weerstaan. Ik kan in principe nergens in de aerospace business meer een baan vinden. Als je meer wilt weten over hoe dat gaat, kom gewoon bij mij. Ik heb al de materie hier.

Nou terug naar het installatie proces. We strippen het vliegtuig en monteren de tanks. Installeren de kabels en lijnen en de sproei apparaten. Ik was een burgerwerker onder toezicht van het leger. Toen we klaar waren werd ons verteld dat dit een test was uitgevoerd door de Duitse luchtvaart en ruimte ministerie. Met de bedoeling dat het vliegtuig met de sproei-installatie voorop gaat terwijl een tweede vliegtuig met meetinstrumenten en achteraan vliegt en metingen verricht. Het moet lijken alsof: “we enkel willen onderzoeken hoe deeltjes zich gedragen en zich verspreiden.”

Toen we klaar waren met de installatie kwamen er kerels van het leger ons instrueren hoe we beschermende kleding voor het gehele lichaam moesten dragen en beademingsmaskers omdat ze nu de tanks gingen vullen. En dat de stoffen, zoals aluminium sulfides en barium oxides, zeer giftige nano deeltjes, polymeren, bevatten.

Dus daar gaat het over. Ik wil alleen maar zeggen, we gaan toe naar een ecologische catastrofe. En degenen die het niet geloven: alstublieft, kom hier en ik zal je al het bewijs laten zien.

Ik ben bereid te getuigen voor een onderzoekscomité.

Zie ook:
- Geo-engineering: natuurlijk weer bestaat niet meer - 15-2-14
- Pilot says.." Chemtrails are a necessary EVIL..?" - 4-10-13
- Chemtrails Nederland - 2-9-13
- What in the world are they spraying - Nederlands ondertiteld
- Voormalig hoofd FBI getuigt dat regeringen chemtrails sproeien om mensheid uit te roeien
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13 tip
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nieuws-bericht-divers-rampen.html

woensdag 28 mei 2014

Vertaling: Watchman Video Broadcast, Het geheim van het zegel deel 4

YouTube: http://youtu.be/f1RLivijIhg

(De Watchman Video Broadcast serie is DE Bijbelstudie van de eindtijd! Mis het niet!)

Geld en de dollar
We hebben het over het geheim van het zegel. Ik heb wat illustraties vandaag (dollarbiljet). Hoe kwam dit en dit op de achterkant van het een dollar biljet? Hoe is dat gebeurd. Je kunt kijken naar de geschiedenis, 1953. De minister van landbouw Wales. Hij ontdekte eindelijk de reverse kant van het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. En ging naar Franklin Delano Roosevelt. Beide kerel waren toevallig vrijmetselaars. Maar misschien had dat er niks mee te maken (knipoog).

En ze zeiden, laten we dit op de achterkant plaatsen van het dollarbiljet. Wat werkelijk interessant is. Omdat de obvers (een nieuw woord dat ik geleerd heb), wat het front is van het Grootzegel een adelaar met vleugels laat zien. Nou, dit is waar het leuk wordt. Het lijkt of God alles weet over alles. De Bijbel verteld ons dat. Ik geloof dat God alles weet van de complete menselijke geschiedenis ineens. Het is ironisch. Het is bijkomstig, maar het is waarschijnlijk niet toevallig.

Er is een vers over het vertrouwen van geld. We behoren geld niet te vertrouwen. Is geld duivels? Niet noodzakelijk. Dat hangt af van welke bedrag er op staat. Maar niet noodzakelijk. Geld kan gebruikt worden. Geld is de manier waarop we in deze wereld dingen doen. In de Nieuwe Hemel, de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem denk ik niet dat we ergens geldstukken voor opwerpen. Maar geld is soms noodzakelijk. Maar de liefde voor geld (geldzucht) is de wortel van alle kwaad zegt de Bijbel.

Er is nog een ander vers over het niet vertrouwen van geld. Je zult zien waarom ik denk dat het interessant is.

4 Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af;
5 richt gij uw oog erop, hij is er niet meer;
want plotseling maakte hij zich vleugels,
als een arend vliegt hij ten hemel.

En dit gebeurd met de meeste mensen als ze geld hebben. Vooral mensen die werken bij de regering van de Verenigde Staten. Daar gaat het… Tot ziens geld… Dat is wat gebeurd. Ik wilde daarmee beginnen.

Het ontwerp van het Grootzegel van Amerika
Ze hebben de comités gesloten. We hebben gesproken over hoe het Grootzegel ontstond. Met de adelaar aan een kant en die piramide met de topsteen aan de andere kant. We spraken over hoe dat ontstond.

We gingen naar het eerste comité en naar het tweede comité. We begonnen al een geest te zien in de geschiedenis van de Verenigde Staten die begon te werken achter de schermen. Manly Hall had het idee dat een geheime mysterieuze persoon in en uit de verschillende formaties van ons land sloop. En hints doorgaf van hoe de dingen behoorden te zijn. Ik weet daar niks van. Ik weet niks meer dan wat ik lees van Manly Hall. Wat ik wel weet van de Schriften is dat er een geest is die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Het is de overste van de macht der lucht. En ik geloof dat die geest reeds begon te werken in dit nieuwe land in deze nieuwe natie. En al begon te werken in de ideeën van dit land en het embleem van dit land.

Dus, we hebben de bijeenkomst van het derde comité door een man genaamd Charles Thomson juni 1782. Die schreef : “de Amerikaanse adelaar in vlucht en stijgende.”. Hij zit daar niet zomaar wat op een nest, hij is in vlucht. Dat betekend dat zijn vleugels zijn uitgeslagen en hij op stijgt. En ik wil dat je nadenkt wat hij bedoeld kan hebben met zijn precieze woorden. Ik bedoel nogmaals, je kunt de Amerikaanse Adelaar op veel verschillende manieren laten zien. Zittende op een nest, uitkijkende over de geweldige horizon of wat dan ook. Maar ik dit specifieke geval hij gaf aan dat hij stijgende is. Dat heeft te maken met iets dat is in de occult. Dat is in de vrijmetselarij. Dat is in oude symboliek. Het heeft te maken met de Feniks. Is er een connectie tussen de Amerikaanse adelaar en de Feniks? We zullen het ontdekken. We zullen de waarheid ontdekken.

Dus er waren die eerdere uitvoeringen van deze adelaar. Ik vond deze. Deze was gegraveerd voor het Columbia magazine. Dit lijkt op een werkelijk magere kip. Dit maakt niet echt gevoelens van patriottisme in me op.
 
 
 
 
 
 
 
 

Later werd voor ons het embleem geregeld waar we momenteel aan gewent zijn. We zien de adelaar met uitgeslagen vleugels, opstijgende. We zien de 13 pijlen. We zien de olijftak met 13 bessen en 13 bladeren. We zien 13 sterren. We hebben “E Pluribus Unum”. We zien een sterren configuratie of constellatie in de wolken. En het schild.

De adelaar op het Grootzegel
We gaan ons vandaag focussen op deze specifieke adelaar. We gaan kijken naar het symbolisme van de adelaar volgens de occulte boeken en volgens de Bijbel. Want adelaars spelen een belangrijke rol in het begrip van de werking van de wereldrijk om ons heen. Niet zozeer wat er plaats vind in de fysieke wereld met mensen en bijeenkomsten e.d. maar wat er gebeurd in de geestelijke wereld.

De Bijbel gaat ons helpen om te begrijpen waar dit embleem en deze adelaar over gaat. Naties hebben adelaars door de eeuwen heen gebruikt als hun embleem. Koningen hebben adelaars gebruikt als een teken van hun macht, hun trots, hun snelheid. Je ziet die oude adelaars als emblemen op schilden. Verschillende adelaars die koningen representeren e.d.
 
De vrijmetselaarsadelaar heeft twee koppen. Hier is het. Albert Pike koos dit specifieke embleem voor de voorkant van zijn boek “Morals en Dogma” waarvan hij zegt dat het een esoterisch boek is. “Het is alleen bedoel voor de Schotse Rite. Het dient na de dood teruggegeven te worden.”

Dit is gegeven aan vrijmetselaars van de 33 graad van de Schotse Rite. Maar ze mogen het boek niet laten opduiken in een tweedehands winkel of een tweedehandboeken winkel. Waar ik de mijne heb gekocht. Een esoterisch boek betekend dat er dingen in staan waarvan men niet wil dat iedereen op straat ze leest. Door het symbool van de adelaar te kiezen geeft het mij de indruk dat er iets mee is. De adelaar op het grootzegel van de Verenigde Staten en op de achterkant van het dollarbiljet heeft geen twee koppen. We gaan andere zien die dat wel hebben. Maar wat representeert de dubbelkoppige adelaar. En waarom koos Albert Pike dit specifieke symbool. En waarom is dit embleem op het dollarbiljet.

Hier is de Russische versie er van. Van de adelaars. Het herbergt hetzelfde idee. Het staat voor superioriteit omdat adelaars zo’n beetje hoger vliegen dan al het andere. Het leeft hoog. De symboliek van hoog te leven is dat je superioriteit hebt over degenen die beneden zijn. Denk er eens over na. De symboliek van slangen bijvoorbeeld. Slangen zijn altijd beneden. Adelaars zijn altijd hoog.

De symboliek van de adelaar
Er bestaat dus die symboliek. Als een monarch, een koning of een natie de adelaar als een embleem wilde gebruiken, gaf dat de impressie dat “we rijzende zijn, dat we hoger zijn dan alle andere naties”. “We zijn machtiger dan jou omdat we verder kunnen zien dan jou.” Ik wil dat je hier over nadenkt. Adelaars hebben ongelofelijk, ongelofelijk zicht. Ze kunnen veel beter zien dan mensen. Waarschijnlijk beter dan elk ander wezen in de wereld. Adelaars zijn ontworpen. Ik wil dat je hier over nadenkt. Adelaars zijn ontworpen door God om te heersen over de lucht (!). Om erg hoog te vliegen. En dat gaf ze de mogelijkheid om over grote afstanden te zien. Omdat, des te hoger te bent, des te verder weg kunt je zien.

Denk aan (spionage) programma’s die onze regering op dit moment aan het doen zijn. Dat volgt zo ongeveer het idee van wat een adelaar representeert. De mogelijkheid om hoger te vliegen dan iedereen en om letterlijk alles te overzien wat er gebeurd in de wereld. Dat is de Verenigde Staten. Dat is de NSA http://www.nsa.gov/ (let op de symbolen).
 
Rusland nu. Hier is de adelaar van Rusland. Het heeft twee koppen. Het zegt: twee koppen zijn beter dan een, oke. Rusland, China en de verenigde Staten zijn nu aan het worstelen. Ze zijn aan het pikken naar elkaar want een natie wil domineren over de anderen. En als je denkt dat China en Rusland achterover gaan zitten terwijl Amerika al het geld krijgt en alle macht heeft, ben je gek. Rusland probeert zich weer te positioneren als de wereldleider die het was onder het communistische regime. Dat is wat Putin probeert te doen. Dat is wat ik denk. Ik ben geen politieke expert. Dit is alleen maar wat ik zie.

Maar dat is het idee van de adelaar. Het heeft te maken met macht. Het heeft te maken met autoriteit omdat ze hoger zijn dan iedereen. Ik wil dat je nadenkt terwijl we hier naar kijken. In plaats van dat het gaat over politieke macht. Laten we kijken naar de situatie hier in Amerika. De president, het Congress en alle andere gekozen beambten, en de ongekozen beambten kunnen zeggen wat ze willen over hoe ze vinden dat Amerika moet zijn. Maar er zijn veel Amerikanen die zeggen, nee, dit is niet zoals het gaat worden. Ik weet, en we weten zeker, dat er politici in de regering, in de statenregering en de federale regering zijn die alle wapens en geweren van ons willen wegnemen. Het probleem is dat de mensen van wie ze de wapens willen afnemen hun wapens in hun handen hebben en ze geladen zijn.

De geest achter de adelaar

Huren sociale woningen flink omhoog

Corporaties zijn van plan de komende jaren de huur van sociale woningen flink te verhogen, zegt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Bron: http://www.nujij.nl/politiek/huren-sociale-woningen-flink-omhoog.28341240.lynkx

(De bankschroeven worden verder aangedraaid. Maak je geen illusies. Als straks als alles uitelkaar valt, staat heel Nederland op straat voor lege of dichte winkeldeuren. Maar bedenk:

Lucas 21:25-28
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nieuws-bericht-divers-rampen.html

Bilderberg agenda onthuld: Globalisten proberen wereldregering te redden

Anti-EU revolutie: Europeanen willen halt aan massa-immigratie

Het Marriott Hotel in Kopenhagen, waar vanaf a.s. donderdag de Bilderbergers bijeen zullen komen om over de wereldsituatie te praten.


Onder de circa 120 globalisten die de Bilderberg bijeenkomst - dit jaar in Kopenhagen - zullen bijwonen heerst een paniekerige stemming. De crisis in Oekraïne, die totaal anders verloopt dan het Westen had gepland, en de sterke opkomst van anti-EU partijen worden als een ernstige bedreiging gezien voor het plan om uiteindelijk alle soevereiniteit van landen te vernietigen en een (IMF-) wereldregering op te richten.

Insiders zouden hebben onthuld dat de conferentie, die aanstaande donderdag begint in het Marriott Hotel in Kopenhagen, draait om de vraag hoe het politieke ontwaken van veel volken, dat het Bilderberg streven naar het centraliseren van de (wereld)macht in een wereldwijde politieke federatie bedreigt, kan worden gestopt.

Vrijhandelsverdragen
Eén van de belangrijkste instrumenten van de globalisten is het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) tussen Europa en Noord Amerika. Met het TTIP wordt feitelijk een soort ‘wereldbedrijf’ opgericht, een vrijhandelszone zoals ook de Europese Economische Gemeenschap begon.

Net zoals de voormalige EEG via de EU stap voor stap wordt omgevormd tot een politieke federatie - meer dan 50% van alle wetten en regels komt inmiddels uit Brussel-, wil men dezelfde route volgen naar de samenvoeging van de EU en de VS. Tegelijkertijd werken de VS en enkele Oost Aziatische landen aan een vergelijkbaar vrijhandelsakkoord, het Trans-Pacific Partnerschip.

Europeanen willen halt aan massa-immigratie
De geplande federale Europese superstaat komt echter in gevaar nu de bevolking van veel landen tijdens de verkiezingen van vorige week in groten getale op anti-EU partijen heeft gestemd. Eén van de belangrijkste redenen waarom burgers zich verzetten tegen de globalisten is de door Brussel geëiste massa-immigratie, zowel van arme EU-landen naar rijkere, als van Arabische- en moslimlanden naar de EU.

Vooral in Frankrijk, waar in de EU percentueel het meeste moslims wonen, is de autochtone bevolking het helemaal zat. Het Front National van Marine Le Pen werd niet alleen bij de Europese verkiezingen de grootste, maar zou nu ook de parlements- en presidentsverkiezingen winnen. Le Pen geeft de euro en de EU de schuld van de dramatische, onhoudbare financiële en economische situatie van het land.

Paniek in Londen
Maar ook in niet-eurostaat Groot Brittannië wonnen de eurosceptici fors. UKIP-leider Nigel Farage verwierf de afgelopen jaren wereldwijde faam met zijn scherpe tirades tegen de ‘fascisten’ in Brussel. Nu hij in eigen land de heersende pro-Europese conservatieven, socialisten en liberaal-democraten naar de kroon steekt, neemt behalve in Parijs ook in Londen de paniek hand over hand toe.

Wereldwijde Co2 belasting
Om de beoogde wereldregering te redden willen de Bilderbergers met valse ‘wetenschappelijke’ feiten nog harder inzetten op de ‘Global Warming’ hoax, die gebruikt zal worden voor de invoering van een wereldwijde Co2-belasting die direct aan de VN moet worden betaald. De lasten van die belasting komen bij de burgers te liggen, terwijl de multinationals speciale vrijstelling zullen krijgen.

Rusland ligt dwars
Tweede onderwerp van gesprek is de crisis in Oekraïne, waaruit duidelijk is geworden dat Rusland niet langer klakkeloos wenst mee te werken aan de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde. De vrees bestaat dat president Vladimir Putin –waarschijnlijk samen met China- zijn eigen variant daarop wil invoeren, eentje die niet meer afhankelijk is van de dollar en die een tegenwicht moet gaan vormen tegen het VS/EU/NAVO/IMF blok.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Bilderberg-agenda-onthuld-Globalisten-proberen-wereldregering-te-redden

(Deze Bilderberg bijeekomst kan wel een heel belangrijke zijn. En de laatste. Ze zullen wellicht gaan beslissen dat het tijd is om de chaos in de wereld los te laten. Hoewel. Ze zullen denken dat zij het zijn die het georganiseerd hebben en de besluiten nemen. Maar het is natuurlijk God die bepaald wat en wanneer er dingen gebeuren op aarde. Ze zijn slecht een instrument in Gods handen.

Schrik niet als er dingen gaan gebeuren. Weet dat God het zo heeft gewilt en dat de Here Jezus terug komt! Let ook op die Co2 belasting. Het merkteken van het beest kan er mee te maken hebben. Dat niemand kan kopen of verkopen zonder een Co2 belasting te moeten betalen?)

Meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nwo-dictatuur-anti-christ.html

Rusland en China bundelen krachten in "de-dollarisering" van valuta-reserves

Volgens de verklaring van Vladimir Poetin tijdens zijn recente bezoek aan Shanghai, hebben Rusland en China een ongekend niveau van samenwerking bereikt dat omvat aspecten variërend van de handel in energie tot militaire oefeningen. Bovendien suggereert de Russische president dat de twee landen samen werken om de bestaande gebruiken inzake deviezenreserves beheer te wijzigen. Washington zou zeer bezorgd moeten zijn.

Lees verder: http://voiceofrussia.com/2014_05_25/Russia-and-China-join-forces-in-de-dollarization-of-currency-reserves-7748/

(Amerika komt verder onderdruk. Hoelang zal het nog duren voor de dollar valt en de wereld economie ineenstort? Als de schuld bergen los komen nemen ze alles in hun val mee. Vergeet niet dat alles het met opzet zo georganiseerd lijkt te zijn. Men heeft bewust die enorme schulden gemaakt. Dan kan de anti christ opstaan als de Feniks uit de as. De wereldmachten werken allemaal toe naar dat moment.)

Meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nwo-dictatuur-anti-christ.html

dinsdag 27 mei 2014

Verbijsterd door de EU-stemming, de Europese leiders dringen aan op verandering

Europese leiders hebben opgeroepen tot verandering in de nasleep van de dramatische draai naar anti-EU en Rechtse partijen bij de verkiezingen zondag van het Europees Parlement.

De Franse president Francois Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel zeiden maandag dat het stimuleren van de economie en de het creëren van werkgelegenheid de sleutels zijn tot het tegengaan van deze verkiezing winsten.

Merkel zei dat het aan de gevestigde partijen van Europa is om de kiezers terug te winnen door zich te richten op het verbeteren van het concurrentievermogen, de groei en het scheppen van banen.

Britse premier David Cameron zei: "Mensen zijn diep ontgoocheld met de Europese Unie. De EU moet veranderen; het kan niet business as usual zijn. "


(Ze zijn geschrokken door de uitslag? Je vraagt je af waar ze dan al die tijd met hun hoofd zaten terwijl ze de wereld om zich heen zelf afbraken?? Veel mensen hebben nu wel door wat voor oplichting en diefstal de Europese Unie is. En het staat allemaal in het teken van de komst van de anti christ.  

Blijf waakzaam want ze kunnen nu wel eens snel gekke dingen gaan doen om de wereld toch op een lijn te krijgen.)
 

maandag 26 mei 2014

Paus Franciscus stelt zich zoals verwacht achter Palestijnen op

Moskee roept op tot gebed tot Allah tijdens mis Franciscus in Bethlehem – Paus nodigt Abbas en Peres in het Vaticaan uit voor gezamenlijk gebed om vrede – Paus ontmoet Grote Mufti Jeruzalem die openlijk Joden wil uitroeien.

De paus, die Abbas een ‘man van vrede’ noemde, bracht een onverwacht en duidelijk politiek getint bezoek aan de ‘muur’ tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

Voorzichtig met woorden, maar duidelijk met daden heeft paus Franciscus zich achter de ‘Palestijnse zaak’ tegen Israël opgesteld. Los van het feit dat hij doelbewust eerst naar de Palestijnse gebieden reisde en pas daarna na Israël, kwam dit het sterkst naar voren tijdens zijn ongeplande bezoek aan de veiligheidsbarrière die Israël heeft gebouwd om Palestijnse terroristen tegen te houden. Daar liet het hoofd van de Katholieke Kerk zich een complete litanie door PA-leider Mahmoud Abbas met hoofdzakelijk valse beschuldigingen richting de Joodse staat welgevallen.

Tijdens Franciscus’ bezoek aan Bethlehem had de Palestijnse leider, door het Vaticaan ‘de president van Palestina’ genoemd, er geen enkel probleem mee Israël te beschuldigen van het verdrijven van de christenen uit de stad. De bevolking van Bethlehem bestond ooit voor 80% uit christenen, maar het zijn juist de Palestijnse moslims geweest die hen begonnen te vervolgen, waardoor minstens driekwart van hen moest wegvluchten naar met name de Verenigde Staten en in mindere mate Israël. Op de door Hamas beheerste Gazastrook leven zelfs nog maar 2000 christenen.

Lees verder op Xander: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Paus-Franciscus-stelt-zich-zoals-verwacht-achter-Palestijnen-op


Wordt u ook zo boos van mensen als de paus?

Matteüs 18:6-7
6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
 
God zal Babylon berechten:
 
20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. 21 En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. 22 En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. 23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.
 

Aanval op twee joden in Frankrijk

Parijs - In Frankrijk zijn zaterdagavond twee joden gewond geraakt door een aanval toen ze een synagoge verlieten. De aanval gebeurde in de gemeente Créteil, ten zuidoosten van Parijs. De Franse minister Bernard Cazeneuve (Binnenlandse Zaken) heeft de daad zondag scherp veroordeeld.

Lees verder: http://www.telegraaf.nl/buitenland/22664556/__Aanval_op_joden_Frankrijk__.html

Europees project komt zwaar onder druk

Voor het eerst sinds 1979 is de daling van de opkomst bij de Europese verkiezingen gestuit. Maar het zijn vooral de eurosceptische en eurokritische partijen die ervan profiteren. Het Europese project staat onder druk.

Lees verder: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140526_01119327

meer >

zaterdag 24 mei 2014

Drie doden na ‘aanslag’ bij Joods Museum in Brussel

Bij het Joods Museum in Brussel zijn vanmiddag drie mensen doodgeschoten. Een vierde persoon raakte zwaargewond, bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zou om twee daders gaan. Eén verdachte is volgens de Vlaamse krant De Morgen opgepakt. Minister Reynders spreekt van “een aanslag”.
 

donderdag 22 mei 2014

China en Rusland sluiten gasdeal in eigen valuta

- China en Rusland sluiten gasdeal
China en Rusland hebben woensdag na tien jaar onderhandelen eindelijk een grote gasdeal gesloten. China en het gasbedrijf Gazprom zetten daartoe de noodzakelijke handtekeningen.

Officieel zijn geen bedragen naar buiten gebracht over de deal, maar het gaat naar verluidt om de levering van 38 miljard kubieke meter gas per jaar. Het contract zou een waarde hebben van circa 400 miljard dollar (292 miljard euro).Het bijzondere van de gasdeal tussen Rusland en China is dat het niet in dollars wordt betaald.


- Overleg Rusland, China om betalingen in de nationale valuta te verhogen
SHANGHAI, 20 mei (RIA Novosti) - Rusland en China zijn van plan om het volume van de rechtstreekse betalingen in de onderlinge handel in hun nationale valuta te verhogen, volgens een gezamenlijke verklaring over een nieuwe fase van alomvattend partnerschap en strategische samenwerking ondertekend tijdens gesprekken op hoog niveau in Shanghai op dinsdag.
 
http://en.ria.ru/russia/20140520/189968566/Russia-China-Plan-to-Expand-Payments-in-National-Currencies.html

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

woensdag 21 mei 2014

Papieren treinkaartje verdwijnt vanaf juli

Het papieren treinkaartje verdwijnt vanaf juli. Door de introductie van een speciale chipkaart voor eenmalig gebruik is voldaan aan de laatste voorwaarde om de papieren versie te kunnen afschaffen. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) vandaag laten weten.

Lees verder: http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3658498/2014/05/20/Papieren-treinkaartje-verdwijnt-vanaf-juli.dhtml

(Als je straks alleen nog met een gepersonaliseerde chipkaart kunt reizen, kunnen ze iemand volledig afsluiten van elke vorm van openbaar vervoer. Bovendien kunnen ze al je wegen nagaan.

Iemand die straks het merkteken van het beest weigert, zal niet meer kunnen kopen en verkopen. Dus ook geen treinkaartje meer. Lees: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html )

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html

dinsdag 20 mei 2014

Israëlische defensie beambte: Iran kan 'zeer snel' uitbreken naar nucleaire wapens

Hoofd van de politieke militaire zaken bij het Ministerie van Defensie, Amos Gilad, waarschuwde voor onweerswolken "aan de horizon". Israel is niet in staat geweest om de opbouw van het raketarsenaal van Hezbollah te stoppen.

Maj-Gen Amos Gilad Directeur van politieke militaire zaken bij het Ministerie van Defensie waarschuwde maandag dat Iran "zeer snel" kan doorbreken naar nucleaire wapens. Israel moet de operationele gereedheid handhaven voor elke bedreiging die zich voor zou kunnen doen. 

Hij sprak op een veiligheid conferentie die was georganiseerd door de Israelitische Defensie publicatie en de Israel Artillery Association. Gilad zei dat de veiligheidsprognose niet zonnig is: "Vandaag is een aangename dag. Maar er zijn wolken en storm aan de horizon", zei hij. "Mensen geloven het niet voor het komt", voegde hij er aan toe.

Lees verder: http://www.jpost.com/Defense/Israeli-defense-official-Iran-can-break-out-to-nuclear-weapons-very-quickly-352745

(Wees er werkelijk op verdacht dat Israel elk moment Iran kan aanvallen om een aanval met nucleaire wapens te voorkomen! Er zal iets gebeuren waardoor het leven op aarde van de een op de andere dag nooit meer hetzelfde zal zijn!

Daarna zal de Here Jezus de gemeente tot zich nemen in de hemel en breekt de 7 jarige eindtijd los. Aan het eind van die 7 jaar komt de Here terug naar de aarde en zal het duizend jarige rijk beginnen. Na de 1000 jaar zal deze aarde vernietigd worden en schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Deze tijd kan elke moment beginnen. Niks zal meer zijn zoals het was!

Vertrouw op de eeuwige dan heb je altijd houdvast!

Handelingen 16-31
31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Zie ook:
- Iran kan nu kernwapens bouwen en afleveren volgens rapport US - 1-2-14
meer >

vrijdag 16 mei 2014

Meer “merkteken van het beest” technologie ingevoerd

- Zweden: zeer handige handpalm scanner voor betalingen opgestart
Contanten, cheques, plastic, Paypal – er zijn al vele manieren om te betalen. En nu is een groep studenten aan de Universiteit van Lund in Zweden gekomen met een biometrisch betaalsysteem.

Het werkt dor het aanraken van het scherm met uw handpalm en het invoeren van de laatste vier cijfers van uw smartphone nummer.

Het idee wordt Quixter genoemd en is het geesteskind van Fredrik Leiflandm een technische student die het betalen sneller en veilige wilden maken.


Ik geloof werkelijk geen snars van dit artikel! Iedereen keer als ze weer met nieuwe technologie komen die het merkteken van het beest mogelijk maken zijn het zogenaamd weer handige, onschuldige “studenten” die zomaar een idee hebben om alles beter te maken… ja ja. Er wordt heel doelgericht gewerkt aan de komst van het merkteken van het beest!

Zonder het merkteken van het beest kun je niet kopen of verkopen. Wie het merkteken ontvangt, weet zeker dat hij voor eeuwig verloren is!


- Nieuwe geldautomaten: geld opnemen met aders in je vinger Geldautomaat die het patroon van de aderen in je vinger leest is al beschikbaar in Japan en Polen.

Geldautomaten kunnen binnenkort met apparaten worden uitgerust die de identiteit van klanten vaststelt door het lezen van de aderen in hun vinger.
 
De technologie wordt al uitgerold in Polen waar 17.30 geldautomaten met lezers dit jaar zullen worden geïnstalleerd zonder de noodzaak van een bankpas en pin. 


 
Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.
 
Zie ook:

donderdag 15 mei 2014

Nieuws update 15-3-14

- Franse minister van Buitenlandse Zaken: 'We hebben 500 dagen om klimaat chaos te vermijden'
De wereld heeft "500 dagen om klimaatchaos te vermijden,". Dat zei dinsdag de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius met naast hem Staatssecretaris John Kerry bij het ​​ministerie.

“We hebben 500 dagen om klimaat chaos te vermijden," zei Fabius.” “En ik weet dat Obama en John Kerry zich zullen inzetten. Ik weet zeker dat samen met hun en vele andere vrienden we in staat zullen zijn om succes te bereiken in deze zeer belangrijke zaak.

Fabius verwees naar de volgende grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties waarvan de opening is geplant in Parijs, Frankrijk in november 2015. Of in 565 dagen tijd.

De organisatoren hebben hoge verwachtingen van het evenement in Parijs, in VN-jargon bekend als de 21’ste Conferentie van de Partijnen (COP21) – de partijen zijn de ondertekenaars van het U.N. Raamwerk Conferentie voor klimaat verandering en de 1997 Kyoto Protocol.

Wat een vreemde opmerking. Chaos vermijden over 500 dagen? Je vraagt je af wat ze dan van plan zijn om die chaos te creëren. De klimaatveranderingen is volgens mij een erg belangrijk onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde. Het is een van de wereldwijde bedreigingen die nodig kunnen zijn voor de eenwording van de wereld.

Daarom doen ze er van alles aan om zo groot mogelijke klimaatbedreigingen te creëren. Bijvoorbeeld door de chemtrais. Het sproeien van chemicaliën door vliegtuigen. En natuurlijk doet men er alles aan om de bevolking zo onrustig en bang mogelijk te houden via negatieve milieuberichten de media.

Ik denk dat vooral ook het merkteken van het beest alles te maken heeft met milieubedreigingen. Misschien wil men de koolstofuitstoot er mee gaan meten.. Op alles wat je koopt of verkoopt kan een koolstof belasting geheven gaan worden. En niemand kan kopen of verkopen zonder het beest.

Daarom vind men geloof ik deze klimaatconferentie zo belangrijk. Het gaat natuurlijk helemaal niet over het milieu!


- update: Klimaatverandering kan conflict veroorzaken in de Arctische gebied. Bedreiging van de wereldwijde veiligheid.
http://rt.com/usa/159036-climate-change-military-generals/

(ook dit bericht heeft helemaal niks met het milieu of oorlog te doen. Het is puur en alleen bedoeld om mensen angst en onrustig te houden. Niet dat er geen oorlogsdreiging zou kunnen zijn. Maar die oorlogen stichten ze bewust zelf voor de Nieuwe Wereld Orde en komst van de anti christ mogelijk te maken. Nogmaals trap er niet in!)


- Zal de Verenigde Naties de Pro-life beweging als een criminele beweging bestempelen vanwege “marteling”?
Vorige week noemden vragenstellers aan het Verenigde Naties Commitee tegen marteling de pro-life speech “marteling”.

Deze stap maakt deel uit van een bredere opzet door de radicale abortus lobby om in principe de pro-life beweging te criminaliseren.

Het Center For Reproductive Rights (CRR) (het centrum voor het recht op voorplanting), een extremistische internationaal abortus syndicaat, heeft een toonaangevende rol in de anti-life beweging. Ze zonden vorige week een brief naar het U.N. orgaan inzake foltering waarin ze beweerden dat kerkleiders in de pro-life beweging marteling in stand houden door tegen abortus te zijn.

In dodelijke ironie, een organisatie die zonder onderscheiding de slachting promoot van weerloze baby’s, dringt men er bij de VN op aan om degenen die het leven promoten als plegers van marteling te gaan bezien.

Terwijl het specifiek was gericht op de katholieke kerk kan de verachtelijke bewering effect hebben op alle Christenen en de pro-life beweging als een geheel. De abortus lobby beweert specifiek dat kerkleiders hebben bijgedragen aan marteling en mishandeling in stand houden in andere staten. Door op een negatieve manier te interfereren in de ontwikkelingen van het overheidbeleid ten aanzien van abortus. In strijd met de verplichtingen onder artikelen 1,2 en 16.


Nog even en het is een misdaad om de Bijbel te lezen en in Jezus te geloven of Israëliet te zijn.

10 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.


- Het winnen van de Oostenrijke baarddragende diva Conchita Wurst van het  Eurovisie Songfestiva staat in teken van de anti christ
De reden waarom men deze figuur expres hebben laten winnen is omdat hij een beeld is van de komende anti christ. Het is allemaal voorop gezet toneel.


Deze zanger geeft aan een kruising te (willen) zijn tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het staat in het teken van de anti christ. De anti christ is namelijk een figuur die tegenstellingen in zich zelf zal verenigen. Hij zal geloof ik het product zijn van een kruising tussen het hemelse en het aarde. Een kruising tussen een gevallen engel, satan, en een aardse vrouw. Hij is niet-menselijke geest. Een engel in het vlees. http://eindtijd-update.blogspot.nl/2012/01/de-anti-christ-als-een-engel-van-het.html

Zijn komst wordt voorbereid door een wereldwijde samenzwering. De vlag van het president van Rusland staat bijvoorbeeld in het teken van de anti christ:


De dubbelkoppige adelaar staat voor de anti christ. De twee koppen staan symbool voor het samengaan van tegenstellingen in een lichaam.

Het lied “Rise Like a Phoenix” gaat ook volledig over de anti christ:
http://wiwibloggs.com/2014/03/18/rise-like-phoenix-lyrics-conchita-wurst/43451/#

De Feniks (phoenix) is de vuurvogel die oprijst uit de chaos. De chaos die momenteel op aarde wordt voorbereid.

De Feniks stijgt op uit het vuur tijdens de seremonie van de Olympische spelen.

De Feniks staat voor de anti christ. Hij zal oprijzen uit de chaos. De wereld zal in paniek in zijn armen vliegen. Zo is de truck opgezet.

De anti christ en het beeld wat hij opricht, wordt een gruwel genoemd in de Bijbel. Ook is een man die vrouwenkleren draagt een gruwel in Gods ogen.

Daniël 12:8-11
8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? 9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. 11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel.

- Update: 'Til de rok' campagne spoort Franse schooljongens aan om broeken voor een dag overslaan en een rol aan te doen om gendergelijkheid te promoten.
http://rt.com/news/159000-france-schoolboys-skirts-equality/

Je houd het toch niet voor mogelijk! Maar vergeet niet dat dit soort uitwassen allemaal in teken staan van de komst van de anti christ, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Zijn komst is vlak bij.


- Mid-East Prophecy Update - May 4th, 2014YouTube: http://youtu.be/o1xUDAwBd8YPastor JD geeft drie redenen waarom de opmerkingen van staatssecretaris John Kerry over Israel als een apartheidstaat een “game changer” kan zijn.


- Dood een Jood en krijg duizenden euro’s
De Palestijnse Autoriteit gaat door met het verheerlijken van moordenaars en terroristen. Criminelen krijgen geld, veel geld. Ondertussen is er twee miljard hulpgeld aan de Palestijnse Autoriteit zoek. Man man...

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/05/dood-een-jood-en-krijg-duizenden-dollars

Met dezelfde mensen zit Israel rond een tafel om vrede proberen te sluiten…? En ze worden door de organiserende partij beschuldig een apartheidstaat te zijn...?

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

maandag 12 mei 2014

Watchman Video Broadcast - Het geheim van het zegel deel 3

Link naar de video: http://youtu.be/ftW-xqe6wvE

(In deze vertaling heb ik geprobeerd Pastor Mike zo goed mogelijk te vertalen. Ik ben geen vertaal expert. Het is misschien wat lastig te lezen maar het is zeer de moeite waard. De kopjes er boven heb ik voor de overzichtelijkheid zelf bedacht. De Watchman Video Broadcast serie is DE Bijbelstudie van de eindtijd! Mis het niet!)

Het tweede ontwerp van het grootzegel van Amerika
We gaan het hebben over het geheim van het zegel. De vorige keer, toen we het onderzochten, keken we naar het eerste ruwe ontwerp van het grootzegel van Amerika. Die werd gemaakt door onder andere Ben Franklin. Die was, wat we zeker weten, een vrijmetselaar. Thomas Jefferson daar weten we het niet helemaal zeker van, maar zelfs als hij dat was, hij hoeft het niet te zijn. Er zijn sommige dingen die sommige mensen niet begrijpen. Ze denken dat iedereen die iets doet in de politiek, of globaal iets te betekenen heeft, perse in de illuminatie zitten of ja dat ze vrijmetselaar zijn. Maar ze weten dat niet. Eigenlijk, volgens de regels van de meeste vrijmetselaars loges, behoor je te vertellen dat je een vrijmetselaars bent als mensen je dat vragen. Je behoort dat niet te verbergen. Je mag alleen de geheime naam van God, “Jaboelan’, niet vertellen anders wordt je keel doorgesneden van oor tot oor, en al die andere dingen

Dus we weten niet of Thomas Jefferson een vrijmetselaars was. Maar we weten wel dat hij een, zo als dat heet, Diëst was. Een Diëst is iemand die zegt: “ja, ik geloof in God, die blijkbaar maar een oog heeft, en ik geloof dat God alles over ziet en zo en alles zegent maar tot daar aan toe. Hij is verder niet geïnteresseerd in wat we doen.”

En ik zei dat om dit te zeggen. Vorige keer hebben we al gekeken naar het eerste ontwerp van het Grootzegel, we gaan kijken naar de tweede. Die werd ook niet aangenomen. Dat gebeurde bij de derde. Maar we gaan kijken naar de tweede. Want we kunnen daaraan al het binnensluipen van de illuminatie, of geest van de illuminatie, beginnen te zien. Waarnaar de Bijbel refereert als de geest van de anti christ.

De laatste dagen, de laatste ure
Dit is iets wat je moet begrijpen. Laat me je het voorlezen uit de Bijbel. In 1 Johannes:

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

“Het is het laatste ure”. Dit komt overeen met wat zowel Paulus en Peterus zeiden. In de apostelen refereerde Paulus er aan dat wij in de laatste dagen zijn, Hebreeuwen 1:

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Als je kijkt naar het tijdperk van de geschiedenis dan heb je de eerste 4000 jaar vanaf Adam tot Christus. Dat was in het verleden. Maar nu vanaf Christus hebben we 2 dagen of twee 2000 jaar (een dag is bij de Here als 1000 jaar, 2 Petrus). En heb je de laatste dag. Wat het 1000 jarige rijk is. Wat de 7’de dag is.

Dus als je de vier dagen er voor vergelijkt met de laatste drie, dan zijn dat de donderdag, vrijdag en zaterdag. Het laatste deel van de week. En dus zijn we “in de laatste dagen”. En “het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.”

Ik denk dat Johannes refereert naar de tijd vanaf de dood, begrafenis en opstanding van Christus helemaal tot aan de laatste 2000 jaar. En we gaan nu de laatste 1000 jaar in. Hij zei: we weten het want we zien overal veel anti christen. En hij refereert er dan aan dat onder die anti christen een geest werkzaam is.

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

De geest van de anti christ
Er is iets wat in me opkwam eerder vandaag. De geest van 1776. Je hebt daarvan gehoord toch? Als je een Amerikaan bent, hebt je daarvan gehoord. Ik herinner me in 1997. Wat een groot ding was dat! Speciaal voor een 10 jarige jongen. Om te zien hoe het land het 200 jarig bestaan vierde die terug gaat naar de onafhankelijkheid verklaring uit 1776. We noemen het het “bisentenial year”. Mijn moeder kocht voor zich zelf een gloednieuwe auto. Het was een Shevanova Hetch Back. Ken je die auto’s? Het was een 1776 model en het was gedecoreerd met de geest van 1776. Ik heb dat onthouden.

Hoe meer ik de Bijbel lees en begrijp des te meer begin ik de dingen letterlijk te nemen. Als we kijken naar het ontwerp van het grootzegel en hoe dat ontwikkelde. Dat, hoewel we denken dat Jefferson geen vrijmetselaar was, er een geest was die door werkte, misschien niet door iedereen, maar tenminste sommigen van de oudvaders van dit land. En je kunt die geest er uit zien komen in het ontwerp van het grootzegel. Johannes zegt:

1 Johannes 4:6
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Johannes verteld ons dus dat er niet alleen een anti chist in de laatste dagen komt, het beest, Openbaring 13, dat oprijst uit de zee. De man der zonde, de zoon des verderfs, de man uit Syrie. Een soort van anti type van Nimrod. Daar is de geest van de anti christ alreeds aan het werk. (hij is nu reeds in de wereld)

De Geest van God
Laat me het contrast schetsen. De geest van God laat altijd dingen zien die in de Bijbel staan. Het openbaart voor ons het geschreven Woord van God. En Paulus zei we gebruiken vrijmoedigheid (duidelijkheid) in spreken. In Habakuk zegt hij: schrijf die dingen op een steen en maak ze duidelijk zodat hij die het leest er iets mee kan. Dus wij kunnen lezen in de Bijbel en kunnen duidelijk zien wat er geschreven staat. En we hebben de keus om het te geloven. Ik geloof wat het Woord van God zegt. Dat is de Geest van God. Hij spreek en hij openbaart het geschreven Woord van God.

Dan daarnaast hebben we, oh laten we Dan Brown nemen: “het verloren symbool”. Iedereen was aan het raden waar Dan Brown over schreef. Ze wisten dat het over Washington DC ging en de vrijmetselarij. Ze dachten dat het de verloren sleutel van Salomon genoemd zou worden of de sleutel van Salomo of zo iets dergelijks. Maar hij noemde het het verloren symbool. En hij behandeld weer Robert Langdon die alle symbolen en symboliek behandelde die in Washington DC is. En hij refereert aan het verloren symbool als een groot geheim dat begraven is, bedekt het is, geheim is. En het wacht om te worden onthuld in een bestafde tijd.

En dus is er een geest, die nu aan het werk is, dat die dingen verborgen houd. Die geest zal zich altijd bezighouden met symbolen. Zoals deze adelaar met twee koppen. Het lijkt best wel veel op de adelaar die op de achterkant van de dollar staat. Daar gaan we het later over hebben in een toekomstige Wachtman Broadcast. Maar de geest van de anti christ onthuld niets duidelijk. Je kunt 800 bladzijden lezen van dit boek en nog steeds niet weten, na al dat lezen, wat het echte geheim van de vrijmetselarij is. En hoe dat geheim in verhouding staat tot de vorming van een gloednieuwe natie en ook het geheim van het zegel. Daar gaan we naar kijken vandaag.

Het eerste ontwerp van het grootzegel van Amerika 
De laatste keer dat we het er over hadden, zijn we gebleven bij het eerste ontwerp van het grootzegel. Ben Franklin en Thomas Jefferson dienden het in. Je ziet Mozes met zijn armen uitgestrekt over de Rode zee. Je ziet de golven die over farao spoelen, die een kroon draagt. Het lijkt een beetje op koning George als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft een zwaard en verdrinkt met zijn strijdwagen en paarden. In de Rode zee. En daar is de Glorie van God in de wolken, de pilaar van wolken en de pilaar van vuur, die daar staat en de onderneming van de Nieuwe Wereld Orde zegent.

Ik las een tijdje geleden iets. Benjamin Franklin had oorspronkelijk, voor het ontwerp voor dit zegel, geschreven dat lichtstralen tevoorschijn zouden schieten uit deze wolk op Mozes als een soort van handtekening van God ter goedkeuring van de bouw van een nieuw land. Deze tekening werd pas gemaakt in 1855. We begonnen die geest al aan het werk te zien.

Hier is iets dat ik je wil laten zien toen Benjamin en Jefferson het geschreven ontwerp voor het Grootzegel van de Verenigde Staten indienden. Zoals zij dachten dat het er uit moest komen te zien. We zagen daarin het complete beeld van Mozes en de gloriewolk in de Rode zee op de front van het zegel. Dat wordt de reverse kant genoemd. De obvers kant betekend het front er van. Dit is zoals het er uit ziet:

Je kunt zien: “Seal of the United States of Amerika” (zegel van de Verenigde Staten van Amerika), 1776 (in Latijnse nummer aan de onderkant) en het heeft schilden met de 13 koloniën, de 13 originele staten. En ook zien we al het alziende oog.

Hier is een soort van pentekening er van die was gevonden tussen de pagina’s van de aantekeningen van Thomas Jefferson. Je kunt zien: “E Pluribus Unum” (uit velen een). Daar gaan we het nog over hebben.
 
Je ziet de schilden van de 13 staten. Je ziet voor de eerste keer het alziende oog en de stralen er omheen die er vanaf komen. En ik wil dat je ziet dat er een vrouw staat, of de tekening van een vrouw. En ze houd een staf, een staaf, en wat lijkt een zwaard in de andere. En de staf heeft iets grappigs er op. Ik zal je zo laten zien wat dat is.

Dus nou we weten dat het eerste ontwerp werd afgewezen. Voor wat voor reden dan ook ze accepteerden het niet. Misschien werd er door de geest die al aan het werk was gezegd dat het niet echt goed genoeg was. Dus werd er in 1770 een nieuw comité gevormd. Ze huurden een man genaamd Francis Hopkinson.

Het tweede ontwerpschets
Dit is het ontwerp waar hij mee kwam. We hadden het schild al opgemerkt. We hebben de 13 sterren. Dat is wat ze noemen een constellatie van sterren. Ik denk dat dat belangrijk is. Als we de sterren gaan behandelen van het echte zegel van Amerika, gaan we meer onderzoeken wat die sterren echt representeren. Niet volgens Jefferson en Franklin maar volgens het Woord van God. Ik wil dat je zo gaat nadenken (wat zegt de Bijbel..)

We hebben een Romeins soldaat die een (wat lijkt op) zwaard vasthoud en het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. Er is een vrouw daar. Ze kijkt naar de constellatie van sterren en houd een olijfblad in haar hand.

Nou, aan de reverse kant van dit zegel staat een nogal simpel concept. We hebben een vrouw die zit op een stoel, of zelfs misschien wel een troon. En daar is het weer, ze houd een staf in haar hand.

De Frigische muts werd gedragen door bevrijde slaven 
Hier is een close up van dat grappige ding dat bovenop de staf zit met al die stralen die er uitschieten. Wat ter wereld is dat! Blijf luisteren. Je zult het zo dadelijk ontdekken. Je kan dit eerder gezien hebben. Het wordt aangeduid als de “Frigische muts” of de “Frigische hoed”. Ja dat heb je eerder gezien of niet! Al de smurfen dragen de Frigische muts!
Is hier een verbinding? Ik weet het niet maar laat ik zegen de eerste smurfen film die hier uitkwam een paar jaar geleden ging compleet over het openen van een poort naar een andere wereld. (let op de vorm van de smurfen in het plaatje… Het is een liggende piramide. De rode smurf vormt de topsteen)
 
Denk daar eens aan als je Openbaringen 13 of Openbaringen 9 leest. Of je leest over waar CERN over gaat. We hebben daar video’s overgemaakt. Het gaat allemaal over het openen van een poort naar een andere wereld zodat de mensen die de Frigische muts dragen heen en weer kunnen. Ik ga er niet veel op in verder.

Als je een beetje onderzoek doet naar de Frigische muts op wikipedia of elders op internet, vind je er verschillende dingen over. Maar dit ging om in de hoofden bij mensen als Jefferson die dit specifieke symbool inbrachten in het tweede ontwerp voor het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. De Frigische muts werd gedragen door bevrijde slaven in het Romeinse Rijk. Met andere woorden als je leefde in het oude Romeinse Rijk, rond de tijd van Christus en later, droeg hem als je een van die bevrijde slaven was van Frygia. En als ik het me goed herinner staat dat zelfs in de Bijbel. Misschien in handelingen 2. Je kunt dat zelf opzoeken. Maar als je een van die bevrijde slaven was dan droeg je de Frigische muts. Misschien doordat je je vrijheid had gekocht, de schuld betaald of je eigenaar had tegen je gezegd: “weet je wat, je bent vrij!”,

Het was een aanwijzing, voor zeg de soldaten of handelaars of iedereen, dat jij in feite niet meer een slaaf was. Dat jij het recht had van een Romeinse burger. Je was vrijgemaakt. Dus in eerste instantie is de Frigische muts een symbool voor dat je vrij geworden bent en voor vrijheid. En ja je kunt zeggen dat Amerika een land representeert dat als Israel was in een land van gebondenheid. We gingen over de oceaan en we werden een land dat vrij was onder God. En ja je zou kunnen zeggen dat de Frigische muts dat mogelijk kan representeren.

Symbolen hebben twee betekenissen een echte en een valse