maandag 30 juni 2014

EUROMANIA - Uncovering The European Union

YouTube: http://youtu.be/cO4Ayo4mYZg

Interessante film over oplichting die Europa heet. De eindconclusie van de film klopt echter niet. Hij gelooft in mensen en wil dat mensen de besluiten over hun lot weer in eigen hand nemen.

Maar als mensen hun lot in eigen handen nemen, eindigen we immers altijd weer bij een zelfde soort van monster als de Europese unie en uiteindelijk bij de anti christ. En dan vinden mensen het ook nog gek dat ze niets leren van het verleden...? Dat komt omdat ze het steeds weer zelf willen doen. Mensen kunnen niet beter worden of zich zelf verbeteren! Dat is de leugen die veel mensen leven.

De oplossing van de persoon in deze film weer leidt tot hetzelfde probleem dat hij onderzoekt. De hele film lijkt daarmee wel een gelikte opzet om mensen om de tuin te leiden, juist weer op de verkeerde weg.

Trouwens over zo iets als democratie gesproken. Nederland is nooit een democratie geweest. Democratie heeft nooit bestaan. Democratie was al die tijd bedoeld om mensen wat rustig te houden en in een illusionaire wereld te laten leven. Het is een frase. Pure oplichting. Al die tijd was het streven immers naar de werelddictatuur zoals die nu voor onze ogen tot stand komt. En ineens staan mensen verbaasd dat het allemaal maar kan?

De zegen van God heeft het leven in Nederland gemaakt tot wat het is (was)! Geen enkele Nederlander zal zich op de borst kunnen kloppen of geen enkel zgn democratie regeringsstelsel heeft daar aan bijgedragen. Ik geloof dat God het land zegent omwille van de gelovigen. Daar luistert Hij naar!

Dat dat ook echt zo is, zal denk ik blijken na de opname als de gelovigen opgenomen zijn. Wie bid er dan nog voor het land? Dan zal alles instorten wat Nederlanders denken zelf te hebben opgebouwd.

Geloof niet in mensen maar in de Here Jezus!

Romeinen 3:9-20 Alle mensen zondaars
9 Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, 10 gelijk geschreven staat:
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

Nog even en dan komt de Here Jezus terug. DAN zal alles goed worden!

Zie ook:
- Europa een wolf in schaapskleren - 5-2-14
- Europese Superstaat via achterdeurtje opgericht - 15-6-13
- Nederland vanaf 1 februari een dictatuur - 19-1-13
meer >

donderdag 26 juni 2014

Australië grijpt miljoenen van bankrekeningen, de VS volgt

Heeft u een bankrekening die u niet actief gebruikt of een kluis die u niet hebt gecontroleerd voor een tijdje?

Als dat zo is, zou u wel eens willen zien of de overheid uw geld niet heeft gegrepen. Dit klinkt compleet gek, maar het is waar. Over de hele wereld verkorten overheden de termijnen die nodig voordat ze “slapende bankrekeningen" en "niet-opgeëiste eigendom" kunnen grijpen.

Bijvoorbeeld, zoals je hieronder zult lezen, vorig jaar heeft de regering van Australië maar liefst 360 miljoen dollar van slapende bankrekeningen in beslag genomen. En dit soort dingen gebeurd ook in heel Amerika. In feite betalen alle 50 staten daadwerkelijk particuliere aannemers om bankrekeningen en onopgeëiste goederen te lokaliseren die in beslag genomen kunnen worden.

In sommige staten zal geen moeite worden gedaan om contact met u op te nemen als uw eigendom in beslag genomen wordt. En in de meeste staten worden de in beslag genomen goederen permanent eigendom van de deelstaatregering als een bepaalde wachttijd is verstreken. Dus gelieve geld of goederen niet ergens op een bank te zetten en het er gewoon te laten staan. Als je dat doet, kan de overheid langs komen en het onder je neus vandaan grijpen.


Binnenkort ook in Nederland? Zullen ze als de Euro valt de spaarrekeningen afnemen?Hoe gek het ook klinkt het gebeurd al echt.
 
Zie ook:

Watchman Video Broadcast, Het geheim van het zegel deel 8

YouTube: http://youtu.be/h2sLlYYk42s

De mysterieuze 13, deel 3.
Onze voortdurende reeks over het Groot zegel van Amerika. Deze week de Bijbelse betekenis van het getal 13. Maar ook verbluffende feiten over Clarence Larkin en de wortels van zijn "Dispansatie waarheid".

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

dinsdag 24 juni 2014

G77 + China top roept op tot nieuwe wereldorde

SANTA CRUZ, 16 juni (Xinhua) – De groep van 77 (G77) plus China op sloot zondag in de oostelijke Boliviaanse stad Santa Cruz met de goedkeuring van een verklaring waarin wordt opgeroepen tot een nieuwe wereldorde die rechtvaardig is, stabiel en vredig.

De Santa Cruz verklaring onderstreept hun inzet voor het verminderen van armoede en ongelijkheid, de bevordering van duurzame ontwikkeling, de bescherming van de soevereiniteit over de natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van eerlijke handel.

Met het thema "Nieuwe Wereld Orde voor goed leven," markeert de twee daagse top ook de 50’e verjaardag van de oprichting van de G77, die is uitgegroeid tot een coalitie van 133 VN-ontwikkelings lidstaten.


Iedereen stapt netjes in de ark van de anti christ: de Nieuwe Wereld Orde…

zie ook:
- Alles wijst naar en leidt tot de anti christ! - 21-12-13
- Verenigde Naties en de komst van de anti christ - 8-11-13
- Wereldregering 'Federatie van de Aarde' in oprichting - 12-11-13
meer >

UK verbiedt onderwijzen van creationisme theorie in de vrije scholen

Vrije scholen in de UK zijn nu uitgesloten van de mogelijkheid om creationisme te onderwijzen als een alternatief voor evolutie. De theorie wordt geconfronteerd met stijgende oppositie in het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot de VS waar particuliere scholen die het creationisme verdedigen miljoenen dollars aan belastinggeld ontvangen.

Volgens documenten van de overheid zijn scholen die de leer onderwijzen als een feit, in strijd met de financieringsovereenkomst met de staat.

Als deel van “breed en gebalanceerde” educatie is het Britse scholen niet langer toegestaan om creationisme te onderwijzen alsof het een feit is. In de toekomst zal het onderwijs van creationisme worden beperkt tot religieuze onderwijslessen, zolang als het niet wordt gepresenteerd als een gevestigd alternatief voor gevestigde wetenschappelijke theorie.

De regering heeft een nieuwe reeks richtlijnen gepubliceerd om de praktijk in de academies en vrije scholen te beteugelen.

De partijen erkennen voorts dat de verplichting op elke academie en vrije school om een breed en evenwichtig curriculum te bieden, in ieder geval voorkomt het onderwijzen van creationisme als bewijs onderbouwde theorie in elke academie of vrije school,” volgens de documenten.

Academies en vrije scholen worden gefinancieerd door de staat maar hebben meer vrijheid dan andere onderwijsinstellingen omdat zij niet verplicht zijn het nationale leerplan te volgen en ze worden niet gecontroleerd door gekozen lokale autoriteiten. Er zijn ongeveer 174 vrije scholen die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 1 procent van de scholen.

Vrije scholen werden aanvankelijk opgericht in 2011 en werden verdedigd door de conservatief-liberaal-democratische coalitieregering als een manier om innovatie te stimuleren buiten de beperkingen van de staat. Het werd echter onthuld door The Guardian in 2012 dat drie vrije scholen met creationistisch beleid waren goedgekeurd en zouden worden geopend door minister van onderwijs Michael Gove.

Sindsdien dringen seculiere activisten aan bij de overheid om strengere regels in te voeren om het onderwijs van creationisme te verbieden als alternatief voor het Darwinisme.

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, de theorie van het creationisme is veel meer verspreid in de VS, waar miljoenen dollars aan belastinggeld wordt geschonken aan particuliere scholen die de theorie te leren. Ook in de staten Tennessee en Louisiana wordt creationisme en intelligent design op legitieme wijze onderwezen in openbare scholen.

Uit een Gallup-enquête van vorige maand is gebleken dat de meerderheid van de Amerikanen er de voorkeur aan geeft om te geloven dat de mensheid werd geschapen door de Almachtige, of geleid door God in haar evolutie. Slechts 19 procent gelooft dat de mens geëvolueerd van een meer primitieve vorm van leven, zonder enige hulp van een hoger wezen.

 

maandag 23 juni 2014

Financiele spider crash

Woensdag had ik het plezier om met een reporter van de EO op stap te gaan in Amsterdam om beelden te maken voor een uitzending over wat er gebeurt als de euro is gevallen.
 
Mooi onderwerp natuurlijk, maar interessanter is de vraag “waarom de euro zal vallen en waarom deze val onontkoombaar is”, een punt wat ook terecht door Thierry Baudet werd aangekaart. Het uitgangspunt van het programma was dus dat de euro al gevallen was, maar de euro kan op vele manieren ten onder gaan. Stappen de PIIGS (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) uit de eurozone of is het Finland die als eerste die stap zet, en zo verder. Ieder scenario heeft weer een eigen kosten- & batenplaatje. Verder is het zo dat de problemen in/met de eurozone een deel van een groter geheel vormen. De grote bedreiging voor de wereld is de immense schuldenberg en de systeemcrisis die dit gaat veroorzaken. Vandaag zal ik proberen (in deze wat lange column) wat van deze complexiteiten uit de doeken te doen met links naar andere relevante columns.
 
 
Zie ook:
 

zaterdag 21 juni 2014

Watchman Video Broadcast, Het geheim van het zegel deel 7

YouTube: http://youtu.be/ctgV70Z3-cY

De mysterieuze 13, deel 2.
Pastor Mike Hoggard bespreekt de mysterieuze patronen van 13 die zijn op het Grootzegel van de Verenigde Staten. Deze video serie geeft een diepgaande studie naar wat het Grootzegel van de Verenigde Staten representeert volgengs de King James Bible. Ontdek de basis betekenis en de geschiedenis achter het "alziende oog" en andere symbolen die zijn gedrukt op de achterkant van het een dollar biljet.


Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

vrijdag 20 juni 2014

Rondje film

Veel films die uitkomen staan in verband met de komende eindtijd. De komst van de anti christ en de leugen en de dwaling die over de wereld gaan komen. Met de films wil men het publiek vertrouwd maken met bepaalde thema’s en boodschappen in hoofden planten zodat de mensen zich (straks) gaan gedragen zoals wenselijk wordt geacht. Daarnaast willen ze zorgen dat de mensen die overblijven na of tijdens de slachting het merkteken van het beest ontvangen.

Ik heb de films niet bekeken maar het is goed om na te denken over het mogelijk doel van de films. Sommige films lijken er heel direct naar te verwijzen, andere zijn subtiel en indirect. Vergeet het idee dat films entertainment en fantasie zijn. Het draait stuk voor stuk om Bijbelse thema’s. Niks geen fantasie. Hier volgt een bespreking van enkele films die nu draaien.
 

- Transcendence
http://www.filmladder.nl/film/transcendence-2/synopsis

Dr. Will Caster is de voornaamste onderzoeker op het gebied van Kunstmatige Intelligentie en werkt aan een machine die collectieve kennis combineert met de menselijke emoties. Zijn extreem controversionele experimenten maken hem tot een doelwit van anti-technologische extremisten die er alles aan doen om hem te stoppen. In hun poging om Will uit te schakelen veroorzaken zij echter zijn succes; zijn bewustzijn wordt geüpload in een computersysteem. Zijn vrouw Evelyn en vriend Max, beide mede onderzoekers, maken dit mogelijk maar niet zonder hun twijfels. Hun grootste angsten worden werkelijkheid wanneer Wills dorst naar kennis evolueert in een oneindige honger naar macht.

Is het beeld van het beest kunstmatige intelligentie?
De film lijkt te verwijzen naar beeld van het beest en het merkteken van het beest. Door het merkteken te ontvangen, zullen mensen geloof ik genetisch veranderen en “als God” worden. Misschien zul je je geest kunnen aansluiten op een vorm van kunstmatige collectieve bewustzijn zodat je al je emoties kunt delen met anderen. Of te wel eindeloze begeerte.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Zal het beeld van het beest soms een vorm van kunstmatige intelligentie zijn? De makers van deze film weten duidelijk meer en willen het publiek voorbereiden iets wat komt.

Slechts menselijk?
Lees ook de ondertitel: “Yesterday Dr Will Caster was only human”
Vertaling: “Gisteren was Will Caster slechts menselijk”

Er wordt mensen geleerd hun menselijke leven nu als een slechts minderwaardige vorm van leven te bezien. Maar wat is dan de alternatieve betere staat van leven? Of je wel je bent nu slechts een mens maar als je het merkteken van het beest straks ontvangt, zul je zijn als God!

Weet wel als je dat merkteken ontvangt ben je voor eeuwig verloren. Geen eeuwig Goddelijk leven maar juist eeuwige hel:

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Enorme wereldwijde uitroeiing campagne
"Gewone" onveranderde mensen zullen dan denk ik als ouderwetse “sta in de wegs” worden gezien. Er zal in ieder geval een enorme wereldwijde uitroeiing campagne komen. Lees: Openbaring 7 De schare, die niemand tellen kan:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+7%2C9-17&id16=1&l=nl&set=10


- X-Men: Days of Future Past
http://www.filmladder.nl/film/x-men-days-of-future-past/synopsis

Het ultieme X-Men ensemble vecht voor het voortbestaan van hun soortgenoten over twee tijdsperiodes in X-Men: Days of Future Past. De geliefde personages uit de originele X-Men filmtrilogie bundelen hun krachten met hun jongere zelf uit X-Men: First Class, in een epische strijd om het verleden te veranderen, zodat onze toekomst gered kan worden.

X-men verwijst geloof ik naar de supermensen, goden, die men zal worden na het ontvangen van het merkteken van het beest. De “X “ verwijst geloof ik naar het X chromosoom. Mensen zullen genetisch veranderd worden.

De anti christ was en is niet en zal opkomen uit de afgrond
Let op hoe men steeds de nadruk legt op het te moeten redden van de toekomst, de aarde en de mensheid. Vergeet niet dat de oorlogen en chaos bewust zijn georganiseerd om de anti christ aan de macht te brengen en de mensen het merkteken van het beest te laten ontvangen. “Door het verleden te veranderen wil men de toekomst redden.” Dat verwijst geloof ik naar de “redder” de anti christ. De anti christ is denk ik een geest uit het verleden die uit de put des afgrond opkomt in het heden.

Openbaring 17:8
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.


- Edge of Tomorrow
http://www.filmtotaal.nl/film.php?id=20936

In de nabije toekomst wordt de aarde aangevallen door buitenaardse wezens, waar geen enkele militaire macht tegen opgewassen is. Majoor William Cage is een officier die nog nooit een oorlogsfront van dichtbij heeft gezien, totdat hij betrokken raakt bij een zelfmoordmissie. Hij sneuvelt binnen enkele minuten en belandt vervolgens op raadselachtige wijze in een timeloop. Hier moet hij steeds opnieuw hetzelfde gevecht leveren en vindt elke keer de dood. Na elk gevecht echter, kan Cage meer tegenstand bieden aan zijn tegenstanders, mede dankzij de hulp van Special Forces strijder Rita Vrataski.

“Buitenaardsen”
Die zgn “buitenaarde wezen” komen straks ook echt. Alleen zijn het geen buitenaardse wezens maar satan met zijn demonen. Ze zullen zich voordoen als buitenaardsen of de goden uit het verleden die de mensheid komen redden. De anti christ zal hun “Zoon van de Goden” zijn. De redder der mensen. Deze film wil de mensen voorbereiden op wat ook echt komt. Klinkt absurd? Lees wat in de Bijbel staat. Er gaat iets op aarde komen wat niet menselijk is!

Openbaring 12:7-9 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Tijdlus
Ook zit er weer zo’n tijdslus in waarbij het verleden het heden raakt. De anti christ is de geest uit het verleden die opkomt uit de hel in het heden. Het lijkt dan net of hij opstaat uit de dood en eeuwig leven heeft. Als het verleden het heden raakt ontstaat er een cirkel. Klinkt weer absurd?

1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.


- The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
http://www.pathe.nl/film/19442/the-hunger-games-mockingjay-part-1

De vuurvogel, de feniks, is HET symbool van de anti Christ! Het is een regelrecht aanwijzing dat het echt heel dichtbij is!


- We are what we are
http://www.filmladder.nl/film/we-are-what-we-are/synopsis

De Parkers, een heilzaam en sympathiek gezin, lijken een doodnormale familie, maar leven een afgezonderd bestaan. Achter gesloten deuren, heeft Frank als hoofd van de familie de touwtjes in handen. Met onverbiddelijke passie wil hij de gebruiken van zijn voorouders koste wat het kost in stand houden. Na een tragisch ongeval tijdens een grote hoosbui zijn Frank’s dochters Iris en Rose gedwongen hun verantwoordelijkheid binnen deze ongewone familie te nemen: het wordt hun taak om vlees op tafel te krijgen, wat ze niet even bij de supermarkt kunnen halen. Terwijl de heftige stortregen aanhoudt, stuiten de lokale autoriteiten op aanwijzingen die het geheim van de Parker familie dreigen te bloot te leggen.

Een horrorfilm film over de geloof ik satanistische achtergrond van de illuminatie families. Ik geloof dat ze steeds weer hun ware aard aan het publiek willen laten zien door middel van films e.d. Het zijn de families achter de samenzwering van de NWO


- Heksen bestaan niet
http://www.filmladder.nl/film/heksen-bestaan-niet/synopsis

Ergens tussen hemel en aarde komt bij volle maan een geheime heksenraad bijeen en deze raad bestaat uit vijf Sterrenheksen die de wereld behoedt tegen het kwaad.

Bedoel om het publiek(kinderen) vertrouwd te maken met en in te wijden in satanisme, hekserij en tovenarij. Denk ook aan de Harry Potterboeken. http://heksenbestaanniet.nl/over-de-film/het-verhaal/ Als de cirkel van vijf verbroken is, kunnen ze de aarde niet beschermen. Dat beschermen van de aarde verwijst vooruit naar de komende chaos en de anti christ. Wie moet de aarde beschermen! De nummer vijf is de anti christ die opkomt uit de put des afgronds tijdens de vijfde bazuin. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+9%2C1-12&id16=1&l=nl&set=10

Leuke kinderfilm hoor…

Zie ook:
- Flits & Het Magische Huis
http://www.filmladder.nl/film/flits-amp-het-magische-huis-nl/synopsis

Inwijding in satanisme voor kinderen.

- Tinkerbell en de Piraten
http://www.filmladder.nl/film/tinkerbell-en-de-piraten/synopsis

Deze kinderfilm verwijst naar demonen (elfen) en tovenarij. Piraten zijn geloof ik een verwijzing naar een vorm van tovenarij. Het willen inbreken in iemands geest en hem of haar in zijn macht krijgen of vernietigen. En dat alles verpakt in een “liefelijke gezellige kinderfilm.” Als je het merkteken van het beest ontvangt, kun je misschien net zulke krachten krijgen als de elfen!

13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

Zie ook:
- Last Hijack. Een film over piraten.
http://www.filmladder.nl/amsterdam/film/last-hijack/synopsis?referer=filmladder

De adelaar is HET symbool van de anti christ. De anti christ is een piraat…

En zo zijn er talloze film allemaal ter voorbereiding op de eindtijd die vlak voor de deur staat. Men zal niet weten wat hun overkomt. Mensen die de Bijbel en de Here Jezus niet kennen zullen geloof ik in hun angst en paniek toegeven aan de misleiding en verleidingen van de anti christ.
 
zie ook:

donderdag 19 juni 2014

Watchman Video Broadcast, Het geheim van het zegel deel 5 - Vertaling

YouTube: http://youtu.be/7LOQzV3LdA0

We hebben het weer over het geheim van het zegel. Herinner je de symbolen op de achterkant van het een dollar biljet van een vrijmetselaar, Franklin Delano Roosevelt en zijn minister van landbouw Henry Wallace. Toen Wallece de revers zijde van het grootzegel zag, keek hij er naar en zei: “stop hier!”. Dit moeten we op het dollar biljet plaatsen.

Dus hij bracht het naar FDA. Volgens mij had Wallace de adelaar hier en en de piramide hier. En voor een of andere reden wilde Roosevelt de piramide hier en de adelaar hier. En dat is hoe we het vandaag de dag kennen.

De adelaar(gier) in de Bijbel
Vorige week keken we naar de symboliek van de adelaar. Wat betekend het. We keken in sommige van deze handboeken hier. Ik heb een paar dingen van Manly Hall waar we vandaag naar gaan kijken. Over wat de adelaar echt betekend en wat het representeert. Maar we beginnen door terug te gaan naar de Bijbel en we gaan verder waar we vorige week gebleven zijn. Herinner je uit het boek Obadja:

4 Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN.

Voor de volledigheid. In de King James Bible staat dus een adelaar in plaats van een gier:

4 Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.

De herinner je wat lucifer zei:

14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Apollo 11
Het beeld van de adelaar is dat van een adelaar in vlucht, opstijgend. Opklimmend. Zich omhoog bewegend. Als je je het label van Apollo 11 herinnert dat de astronauten droegen toen we als eersten landen op de maan. Als je geneigd bent het te geloven. Ik wel. Sommige mensen niet. Wie maakt zich er druk om. De symboliek er van. Apollo 11. Welke betekenis heeft dat nummer? We gaan zo meteen naar Genesis 11.

Maar het idee dat de mensheid opstijgt tot de hemel en een nest bouwt tussen de sterren. Dat is wat de capsule was die lande. De adelaar. Dit is wat ze zeiden: de (kalme) basis hier: “de adelaar is geland.” De adelaar was bezig een nest te bouwen tussen de sterren.

Een nest is waar je slaapt en speelt. En dat is wat de astronauten deden toen ze landen op de maan. Dus hier is het. God schreef er over: “4 Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN.” God zegt altijd. Als de mensheid probeert zich zelf te verheffen, ik zal hem terug schoppen.

Genesis 11
In Genesis hoofdstuk 11. Dit is denk ik wat de verbinding is tussen Apollo 11. Dit nummer en deze specifieke ruimtemissie. Als je hier meer informatie over wilt. We deden een videoserie genaamd de Babel samenzwering. We hebben er ook een boek over. Bel ons kantoor en we bezorgen je er een kopie van.

1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

Dus het hele idee was om iets te bouwen vanaf de aarde naar de hemel. Zodat de mensheid zou opstijgen en dat de mensheid zich zou verheffen. En dat is wat deze adelaar (op het een dollar biljet) representeert. Het representeert de verhoging van de mensheid door zijn eigen wil. Door zijn eigen werk. “Wij zullen het doen.” Hoewel we zeggen: “op God vertrouwen we”. Maar dat denk ik niet. Dit gaat allemaal over de pogingen van mensen om op de stijgen naar een hoger niveau.

Lucifer de lichtdrager
Laten we terug gaan naar Jesaja hoofdstuk 14. Laten we nog eens kijken naar de tekst over lucifer. Want herinner je. Wie was het. George Bush de eerste. De eerste George Bush. Begon een campagne tijdens zijn presidentschap genaamd: duizend lichtpunten. En hij gaf onderscheidingen en dat soort dingen weg aan die mensen die goede dingen deden in de buurt. Dingen waardoor mensen oplichten. Studenten en brandweermannen en zulke dingen.

Het hele idee van de duizend lichtpunten had te maken met het idee dat de mens een innerlijk licht in zich heeft. Hij is een lichtdrager. Het woord daarvoor is lucifer. Nou kunnen wij of kan George Bush niet naar buiten komen en zeggen: “hee ik ga iedereen de luciferonderscheiding deze week geven.” Wie zal dat aannemen? Maar dat is het idee.

Dus laten we teruggaan naar Jesaja 14. Laten we denken of het idee van die lucifer niet alleen de duivel zelf is. Dat is zijn naam. Hij is getransformeerd tot een engel van het licht. Paulus sprak daar over. En hij sprak ook over de transformatie van zijn dienaren. Dus laten we teruggaan naar Jesaja 14 en kijken naar het idee dat lucifer die niet alleen van toepassing is op de duivel zelf is, maar ook op de mensheid in zijn poging om zich te verheffen als de adelaar omhoog in de hoogtes.

14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. (1) 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; 17 die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 18 De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19 maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, (2) overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas.

(1) Dat is het doel van de mensen. Stop hier! Herinner je wat lucifer, de draak, de slang Eva vertelde in de hof van Eden? “En gij als God zult zijn”. Dat is de verhoging van de mensheid.

(2) Ga terug en kijk er naar. Zie je die scheut daar?

Als je denkt over de symboliek van wat die scheut is. Denk aan Christus. In Jesaja. Dit is interessant. Jesaja hoofdstuk 11. We hebben daar een profetie over Jezus Christus:

1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

(“Scheut” heeft in de King James Bible een hoofdletter.)
http://www.kingjamesbibleonline.org/Isaiah-Chapter-11/

Dat is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij was van de tronk van Isaï. Hij is de scheut. Hier is hij een verafschuwde scheut (in Jesaja 14). Dus dit is Christus niet. Dit is anti christ. Ga terug en kijk naar de afbeelding (van Apollo 11). De adelaar die de scheut neemt van een lage plaats om het te plaatsen in een hoge plaats. Ik wil dat je dit beeld oppikt. De verheffing van de mensheid. De verheffing van de anti christ die uit de vlammen van de bodemloze put komt. En hij wordt verheven “zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is”.

De adelaar representeert een geest

dinsdag 17 juni 2014

Ontslaggolf in zorgsector verwacht

Door bezuinigingen van 2,5 miljard euro in de zorg zijn de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen aangekondigd. Tot en met 2015 zullen daar echter waarschijnlijk nog eens 55.000 ontslagen bij komen.

Lees verder: http://www.nu.nl/algemeen/3802746/ontslaggolf-in-zorgsector-verwacht.html

De situatie wordt voor veel mensen straks onleefbaar. Het zal nu vast niet lang meer duren.

Zie ook:
- Huren sociale woningen flink omhoog - 28-5-14
- Duizenden banen op tocht in zorg - 17-2-14
meer >

Reusachtige oceaan ontdekt richting aardkern

Diep onder het aardoppervlak is een reusachtige oceaan gevonden die drie keer groter is dan alle oceanen tezamen. De ontdekking kan helpen verklaren waar de aardse zeeën vandaan zijn gekomen.

Het water zit opgesloten in ringwoodiet, een verschijningsvorm van het mineraal olivijn dat op een diepte van 700 kilometer wordt gevonden. De enorme omvang van het reservoir doet vermoeden dat de oceanen langzamerhand uit het inwendige van de aarde zijn voortgekomen.

“Dit is bewijs dat het water op aarde van binnenuit is gekomen,” zei hoofdonderzoeker Steven Jacobsen van de Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois. Het verborgen water dient mogelijk als buffer voor de oceanen aan het oppervlak, wat kan verklaren waarom ze al miljoenen jaren dezelfde omvang hebben.

Het team van Jacobsen gebruikte 2000 seisometers om seismische golven van ruim 500 aardbevingen te bestuderen. Deze golven passeren het binnenste van de aarde en kunnen aan het oppervlak worden gemeten.

Door de snelheid te meten waarmee de golven zich verplaatsten, kon het team bepalen welke soorten gesteente ze waren tegengekomen. De laag met water remde de golven aanzienlijk af. In zijn laboratorium produceerde hij ringwoodiet en stelde het vervolgens bloot aan de enorme druk en temperaturen op 700 kilometer diepte.

Bergtoppen
Op 700 kilometer onder het aardoppervlak wordt het water als gevolg van de druk en de temperatuur uit het ringwoodiet geperst. De bevindingen van Jacobson komen overeen met een recente studie door Graham Pearson van de Universiteit van Alberta in Canada. Pearson ontdekte dat diepere lagen van de aardmantel gigantische hoeveelheden water bevatten.

Het vermoeden bestaat al langer dat er in de aardmantel oceanen van water te vinden zijn. Tot dusver heeft Jacobsen alleen bewijs dat het waterhoudende gesteente onder de Verenigde Staten kan worden gevonden. Hij wil nu weten of het ook op de rest van de planeet voorkomt.

Als al het water in het binnenste van de aarde in één keer naar boven komt, zijn de bergtoppen de enige resterende stukken land, aldus Jacobson. Het onderzoek staat in vakblad Science.

Bron: http://boinnk.nl/blog/76306/76306/

Genesis 6:10-11
10 Na zeven dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde. 11 In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-bijbelse-voorspellingen.html

Contactloos betalen met bankpas

Logo contactloos betalen
U rekent razendsnel en gemakkelijk kleine bedragen af, tot en met € 25. U hoeft geen pincode in te toetsen. Even uw Betaalpas tegen de betaalautomaat aan houden en de betaling is voldaan. Contactloos betalen is mogelijk sinds april 2014.

Lees verder:
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/betaalpas/contactloos-betalen-met-uw-betaalpas/index.aspx?first_visit=true
http://www.pin.nl/consument/contactloos-betalen-met-betaalpas-of-mobiele-telefoon/
https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/betalen/betaalpas/uw-nieuwe-betaalpas.html

Contactloos betalen een laatste stapje opweg naar het merkteken van het beest? Moeten mensen straks hun hand met het merkteken langs een scanner houden om te betalen?

Openbaring 13,11-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html

Zie ook:
- Alles leid naar de komst van het merkteken van het beest - 4-9-13
meer >

maandag 16 juni 2014

De Eindtijd is echt dichtbij!

De eindtijd is volgens mij toch echt dichterbij dan velen vermoeden. Het gaat geloof ik geen jaren meer duren. Het is meer een kwestie van maanden. Persoonlijk geloof ik dat het op punt staat te beginnen. Er hoeft niet eerst nog een moment aan te breken in de wereld waarop duidelijk is dat alles klaar staat. Dat moment is nu.

Nieuwe Wereld Orde
Ik geloof dat de Nieuwe Wereld Orde (NWO) de voorloper is of gelijk is aan het Vierde Rijk dat zal heersen in de eindtijd.

Daniël 7:7
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

Men wil, denk ik, de wereld de NWO opleggen na een periode van wereldwijde chaos en oorlog.

De wereld financiën staan op instorten
Een van de manieren om die enorme wereldcrisis te ontketenen is het laten instorten van de wereldfinanciën. Dat is geloof ik de reden waarom ze bewust de wereldschulden zo gigantisch hebben laten oplopen. Maar hoe kwamen ze überhaupt aan zoveel geld om die schulden te maken? Zoveel geld is nergens door gedekt. Ze hebben daarvoor geld uit niets gecreëerd. Ze hebben dat domweg gewoon bijgedrukt.

Dezelfde truck halen ze uit met de Euro. Een munt van een land kun je onderuit halen. Maar dan valt alleen dat land. Wil je een heel continent in chaos storten dan zorgen je dat al die landen dezelfde munt hebben. Gaat die munt, dan gaan al die landen mee. En dat is volgens mij het doel van de Euro. De Centrale bank van Europa drukt daarom nu snel miljarden bij om de Euro te ondermijnen. Geld dat helemaal uit het niets verschijnt.

Als al de schulden in beweging komen, storten de wereldfinanciën als een kaartenhuis in elkaar. Het is echt niet meer nodig dat de financiële situatie eerst nog erger moet worden gemaakt om voor die chaos te zorgen. Dat punt is al bereikt. Het wacht is op het startsein.

De wereld zal straks in complete paniek de NWO met zijn anti christ aannemen. Je herkent de chaos die vooraf gaat aan de NWO volgens mij in de paarden van de eerste 4 zegels. De wereldwijde oorlog, honger, ziektes en dood.

De voorbereidingen voor de invoering van het merkteken van het beest
Wat ook geen jaren meer hoeft te duren zijn de voorbereidingen voor de invoering van het merkteken van het beest. Technisch gezien kan het merkteken zo al ingevoerd worden.

17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Dat het betalen nu gaat zo als het gaat, is niet omdat het zo makkelijk of veilig is. Het is volgens mij doelbewust zo opgezet om het merkteken in te voeren. Er wordt al tijden stapje voor stapje naar toegewerkt. De hele wereld om ons heen is zo vormgegeven. Juist voor dat doel! En het net is bijna dicht.

De gehele wereld kan nu volledig overgaan op elektronisch betalen. Als dat gebeurd, zal geloof ik niemand meer anoniem iets kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest, zijn naam of zijn getal.

Op elk product zit nu een streepjescode. Op die code zie je links, in het midden en rechts, twee langere lijntjes. Die twee lijntjes staan voor een 6. In elke code zit dus 666 verwerkt. Er is al geen product meer te koop of te verkopen zonder het getal van zijn naam: 666.

Het laatste nieuws is het contactloos betalen. Rekeninghouders krijgen een bankpas die je tegen een paslezer houdt om te betalen. Die bankpas hoeft alleen nog maar door het merkteken vervangen te worden. Straks bewegen mensen misschien hun (rechter)hand met het merkteken langs een scanner om te betalen. De techniek is daar klaar voor.

Treinkaartje
Een teken aan de wand is ook het treinkaartje. Het papieren treinkaartje verdwijnt dit jaar. Je kunt dan nog wel met een anonieme chipkaart reizen maar uiteindelijk zal die natuurlijk ook verdwijnen. Als dat gebeurd kun je niet meer anoniem reizen. Maar op dat moment kunnen ze iedereen die het merkteken van het beest weigert, volledig uitsluiten van elke vorm van openbaar vervoer! Dat is de reden volgens mij van de invoering van de chipkaart.

Het afschaffen van de anonieme chipkaart voor het openbaarvervoer is het laatste stapje. Daarna is het vangnet wat reizen betreft in Nederland gesloten. Die laatste stap kan denk ik in een noodsituatie in korte tijd ingevoerd worden.

Europese verkiezingen
Een ander belangrijke aanwijzing voor de spoedige start van de eindtijd zijn de Europese verkiezingen. Door de uitslag zijn de samenzweerders erg zenuwachtig geworden. Ze hebben grote haast voor de volken wakker worden! Achter de schermen maken ze geloof ik overuren om alles nu zo snel mogelijk gereed te krijgen.

Tijd om waakzaam te zijn
De mensen nemen de zgn “moderne veranderingen” aan als koeien naar de slachtbank. De samenzweerders zullen je ook niet ronduit vertellen waar het echt voor is. Het wordt gebracht onder het mom van het beter maken van de wereld. We hebben het toch zo goed met jullie voor! Weinig mensen die in de gaten hebben waar het toe moet leiden. Gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is, zo neemt men alles aan en staan mensen in de rij. Men wil de mensen nog zolang mogelijk rustig houden met Albert Heins en voetbal. Het is precies als met de gemeente te Laodicea:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

Eigenlijk is dit een gevaarlijke tijd. Niet vanwege direct gevaar maar juist vanwege de luxe en de zorgeloosheid! Men probeert die illusie geloof ik nog zolang mogelijk in stand te houden door het massale bijdrukken van geld. Maar de mensen die het organiseren kijken toe en weten wel wat er gaat komen. Het is tijd om met andere ogen naar deze tijd en de ontwikkelingen te kijken! Het is zo ontworpen dat het straks ineens tegen de mensen kan worden gebruikt.

Velen zien wel hoe er hard gebouwd wordt aan dat vierde rijk en de komst van de anti christ met zijn merkteken. We zijn nu geloof ik bij de allerlaatste stapjes. De wereld staat op instorten. De klok loopt. Het is echt niet meer nodig om er nog jaren op te moeten wachten. Het is klaar, het is hier en nu. Als God het wil, kan het beginnen. Het is echter niet mijn bedoeling om mensen bang te maken. Er staat geschreven:


1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Het goed is te beseffen in wat voor tijd we leven. Als de gemeente is opgenomen, zal het vangnet dichtklappen. Als een dief in de nacht. Laten we nuchter zijn en ons toerusten met het harnas van geloof en liefde. De dingen zijn bezig te geschieden. Maar we kunnen met een gerust hart naar hem uit te zien!

28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

zie ook:
- NEW WORLD ORDER DECLARED - 31-5-14
- Wereldelite bang voor opstand massa's - 30-1-14
Meer >

donderdag 12 juni 2014

Daniel Estulin: Het ware verhaal van de Bilderberg groep - Nucleaire oorlog met Rusland?

YouTube: http://youtu.be/8tfV6xsS13U

Luister naar Greg Hunter in dit intervieuw met Daniel Extulin. Auteur van "The True Story of The Bilderberg Group."

"Bilderberg Group" expert Daniel Extulin onthuld dat er een split is tussen de U.S. Bilderbergers en de Europese Bilderbergers over samenwerking van Oekraine met Rusland.

Na zijn meest geheime bijeenkomst van vorige week meldt Estulin: "Europese Bilderbergers zeiden dat ze gemeenschappelijke taal moeten vinden. De Amerikaanse Bilderbergers zijn daar mordicus tegen. Ze willen niet dat een van de Europese Bilderbergers Moskow te vriend houden. Zij zeggen dat je niet een overeenkomst met Oekraiane kunt bereiken zonder dat Rusland er bij."

Dus zijn de Bilderbergers bezorgd over oorlog? Extulin zegt: "De Europese Bilderbergers zijn dat zeker en zijn erg bezorgd over de situatie, maar de Amerikaanse Bilderbergers niet zo erg.
Ze willen geen Europese Bilderbergs sussen Moskou. Ze zeggen dat je een deal niet te bereiken met Oekraïne als Rusland is niet in de mix. "

Zo, maken de Bilderberg zich zorgen over de oorlog? Estulin zegt:" De Europese Bilderbergs zijn zeker zeer bezorgd over de situatie, maar de Amerikaanse Bilderbergs niet zo erg. Als er een oorlog komt dan zal het een thermische nucleaire oorlog zijn… Er is een denkbeeldige rode lijn getrokken in Oekraïne en als Amerika of NATO de rode lijn overschrijd zal Rusland niet alleen bereid zijn maar ook ter oorlog gaan, omdat hun overleving op het spel staat. Dat is iets waar mee ze niet kunnen leven en de Europse Bilderbergers begrijpen dit, en ze namen Obama en zijn delegatie op proef op dit punt. Obama wil dat de Europeanen Rusland sterkere sancties opleggen, en de Europeanen zeggen als we dat doen zullen ze het gas afsluiten en het zijn wij die de consequenties zullen voelen, jullie niet. De Europeanen zijn niet gewillig er in mee te gaan."
Dus ziet de Bilderberg bijeenkomst de wereld meer stabiel dit jaar of minder? Volgens Estulin: “De wereld zal in een handmand gehouden worden. Wat we nu zien is een gevecht tussen twee systemen. Het is een monetair systeem of een nationaal krediet systeem. Wat we nu zien in Europa is een nieuw nationalisme omdat mensen moe zijn te worden vernietigd of gedeindustrialiseerd. In Amerika is Detroit een groot voorbeeld daarvan… Het antwoord op uw vraag is ja, de wereld is een veel meer gevaarlijker plek dat het vorig jaar was.
 
zie ook:

Duitse CDU erkent dat eurozone op kosten van spaarders wordt gered

‘Negatieve rente is waarschuwingssignaal van komende instorting’ – Regeringen en centrale banken laten burgers staatsschulden betalen en laten banken vrijuit gaan

De wetenschappelijke raad van de grootste politieke partij van Duitsland, het CDU, heeft verklaard achter het negatieve-rentebeleid van de ECB te staan, en erkent dat de eurozone hiermee op kosten van de spaarders overeind wordt gehouden. Desondanks zou de situatie in de zuidelijke crisislanden dermate kritiek zijn, dat econoom en professor Philipp Bagus denkt dat de ECB naar nog drastischere maatregelen zal moeten grijpen. Negatieve rente is normaal gesproken namelijk een waarschuwing dat een instorting aanstaande is.

Veel duidelijker kon Kurt Lauk, president van de CDU-wetenschapsraad, het niet uitleggen: ‘De rentedaling helpt tevens de Duitse begroting. Wat schadelijk is voor de Duitse spaarders, draagt bij tot een begrotingsevenwicht.’ Voor dat doel zal de ECB de rente vier jaar lang niet verhogen, waardoor het vermogen van de gewone man stapsgewijs wordt onteigend.


Was de onteigening van de burger niet het uiteindelijke doel van de Euro?


Hoelang kun je nog beschikken over je eigen geld?
Amerikaanse congreslid en voormalig presidentskandidaat Ron Paul zei vorige week in een interview dat men weet dat het financiële systeem gaat klappen.

Het is dan ook niet voor niets dat banken het zo moeilijk mogelijk maken voor klanten die contant geld willen opnemen.

Het Amerikaanse congreslid en voormalig presidentskandidaat Ron Paul staat er om bekend dat hij niet bepaald een blad voor de mond neemt en weinig op heeft met de gevestigde orde.

In een vorige week gehouden interview zei hij een aantal interessante dingen in verband met de nabije (financiële) toekomst van Amerika en daarmee de wereld:

Zo is ook hij er heilig van overtuigd dat de ingestelde sancties tegen Rusland averechts zullen werken en dat wanneer men eenmaal serieus begint met het dumpen van de Dollar er geen houden meer aan is.

Verder: “De mensen die de controle voeren over onze monetaire politiek beseffen heel goed wat er op ons af gaat komen. Zij denken dat zolang alles maar een beetje ordelijk verloopt, dit ok is. Het probleem is echter dat wanneer mensen het vertrouwen in een geldeenheid verliezen dat ook compleet is en niet maar een beetje. Daar is niets ordelijks aan. Er zal altijd paniek ontstaan en dat is moeilijk onder controle te houden. Er zal een dag komen waarbij mensen op de financiële markten in paniek zullen raken, niet alleen voor wat betreft de Dollar, maar door het wereldwijde systeem”.

Wat gebeurt er op het moment dat mensen in paniek raken? De geschiedenis leert dat het eerste wat mensen doen is naar de bank rennen om te proberen hun geld op te nemen, met andere woorden een bankrun.

De machthebbers en banken zijn zich hier terdege van bewust en dus worden er nu al allerlei maatregelen genomen om het voor mensen zo moeilijk mogelijk te maken om geld op te nemen. Wat er ook gebeurt, het geld moet binnen het banksysteem blijven om de zaak nog enigszins draaiende te kunnen houden.


Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-financiele-samenzwering.html

dinsdag 10 juni 2014

Christenen, joden en moslims bouwen eerste gezamenlijke kerk


Pastor Gregor Hohberg, Rabbi Tovia Ben-Chorin en Imam Kadir Sanci: drie geloven, drie boeken, één God? (Achtergrond: het nog te bouwen gezamenlijke gebedshuis.)

Als de financiering rond komt verrijst in Berlijn de eerste gezamenlijke kerk voor zowel christenen, joden als moslims. Het pan-religieuze of intergeloof ‘Huis van Gebed en Lering’, dat noch een kerk, noch een synagoge, noch een moskee zal worden genoemd, moet in 2018 worden geopend.

De € 44 miljoen die het project kosten moeten door onder andere crowdfunding bijeen worden gebracht. ‘Volgens ons was er een zeer sterke wens voor een vreedzaam samenkomen van de religies,’ gaf Roland Stolte, een van de twee protestantse vertegenwoordigers in het samenwerkingsbestuur, als commentaar.

Op de locatie van het gebouw stonden sinds de Middeleeuwen in totaal vier ‘Petruskerken’. De laatste, met een toren van 100 meter hoog, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en vervolgens door het communistisch geworden Oost-Duitsland afgebroken. Daarna werd het een parkeerplaats.

Interreligieus project
Wij wilden deze plek doen herleven, niet door er opnieuw een kerk te bouwen, maar een plaats die iets zegt over het leven van de religies in het Berlijn van vandaag,’ vervolgde Stolte. Nog geen 19% van de inwoners van de Duitse hoofdstad is protestants; 8,1% is moslim, en slechts 0,9% joods. Ruim 60% zegt geen enkel geloof aan te hangen.

Pastor Gregor Hohberg benadrukte dat het ‘vanaf het allereerste begin een interreligieus project is geweest, dus geen plek dat door christenen wordt gebouwd en waar joden en moslims aan worden toegevoegd.’

De uit Turkije afkomstige imam Kadir Sanci vertelde dat hij werd geïnspireerd door het samengaan van een protestantse en katholieke kerk in Darmstadt (ten zuiden van Frankfurt). ‘Ik zei tegen de priester dat het geweldig zou zijn als we op een dag een gedeelde plek met moslims zouden hebben. De priester zei echter dat ik geduldig moest zijn, omdat het hen meer dan 600 jaar had gekost.’

(Nog) geen gezamenlijke gebedsruimte
Het gezamenlijke gebedshuis krijgt vooralsnog geen gezamenlijke gebedsruimte. Ieder geloof behoudt een even groot aanbiddingsgedeelte, dat uitkomt op een gemeenschappelijke ruimte waar de verschillende gelovigen elkaar kunnen ontmoeten. Dit werd gedaan omdat één gezamenlijke gebedsruimte (nog) een stap te ver werd gevonden, en meer gelovigen zou afschrikken dan aantrekken.

‘We willen namelijk ook de wat conservatievere gelovigen bereiken,’ legde Hohberg uit. ‘We willen hen laten zien dat interreligieuze dialoog niet alleen mogelijk is, maar ook belangrijk.’

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Christenen-joden-en-moslims-bouwen-eerste-gezamenlijke-kerk
_____________________________________________________________________________

Er wordt hier gebouwd met "stenen" aan de nieuwe toren van Babel. De kerk van de anti christ. Ze zullen de anti christ, het beest, dan ook aanbidden in die kerk:

Openbaring 13:4
4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

De toren van Babel was geloof ik de eerste poging van satan om van God te winnen.

Genesis 11:3-4 De torenbouw van Babel
3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

De torenbouw van Babel mislukt. Maar satan gaf het niet op. In plaats van lemen stenen wil men met gehouwen stenen gaan bouwen. let op de arrogantie die spreekt uit de foto.

Jesaja 9:7-9
7 De Here heeft een woord gezonden in Jakob en het is gevallen in Israël. 8 En het ganse volk zal het ervaren, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en grootsheid van hart zeggen: 9 Tichelstenen zijn gevallen, maar met gehouwen stenen herbouwen wij; wilde vijgebomen zijn geveld, maar ceders zetten wij daarvoor in de plaats.

Maar als de Heer het Huis niet bouwd is alles tevergeefs:

Psalmen 127 Aan ’s HEREN zegen is ’t al gelegen
1 Een bedevaartslied. Van Salomo.
 
Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de HERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.
2 Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat,
laat opblijft, brood der smarten eet –
Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.
3 Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN,
een beloning is de vrucht van de schoot.
4 Als pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen der jeugd.
5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
met deze heeft gevuld.
Zij worden niet beschaamd, als zij spreken
met de vijanden in de poort.

Het is een wonderlijke tijd als je zo voor je ogen letterlijk ziet gebeuren wat eeuwen lang al in de Bijbel staat beschreven...
 
zie ook: