dinsdag 29 juli 2014

Ik staak voorlopig de strijd tegen de Israël-laster van de mainstream-media

Er valt niet tegenop te knokken en ik raak uitgeput. Dezelfde “correspondenten” van dezelfde mainstream-media blijven rond Israël dezelfde lasterlijke waanzin uitbraken. In het NON-journaal van 8 uur van maandagavond 29 juli (kijk vanaf 12:55) liet Monique van Hoogstraten het lijden van de “Palestijnen” in Gaza maar weer eens zien met de impliciete beschuldiging dat Israël dit op zijn geweten heeft. Zoals altijd werd niet vermeld dat zo gauw Hamas ophoudt met terreur ook het lijden van de Gazanen ophoudt. De Palmaffia’s, Hamas en Fatah, zijn 100% verantwoordelijk voor alle ellende in Gaza en in Samaria-Judea.

Monique van Hoogstraten mocht ook haar zegje doen bij het Vlaamse Terzake, met Kathleen Cools als gastvrouw. Ook daar was het zelfde soort reportage te zien: dood en verderf en altijd maar weer de impliciete beschuldiging naar Israël. Tot mijn verwondering werd Kerry getoond die zei dat Amerika nauw zal samenwerken met Israël om terroristische groeperingen als Hamas te ontmantelen. Maar dat was het enige lichtpuntje. Extra duister puntje (kijk vanaf minuut 5:00) zijn de beelden van “een park” in Gaza (zegt de commentaarstem) dat getroffen werd en waarbij kinderen omkwamen. In feite ging het om een kermis die getroffen werd door een afzwaaier van Hamas. Maar de suggestie werd gewekt dat Israël willens en wetens kinderen had gebombardeerd.

En dan komt de de Vlaamse “Palestijn” Montasser Alde’Emeh tien minuten lang aan het woord. Ik heb hem al eens eerder besproken. Hij lepelt zonder dat hij werkelijke tegenspraak krijgt alle laster en mythologie op die de Palmaffia-propaganda al jaren verspreidt. Hij verdedigt Hamas. Dan weet je genoeg. Hij schijnt het ook allemaal werkelijk te geloven, want hij raakt flink geëmotioneerd.
Ik geef het dus voorlopig op. Het helpt niet. Ze leren niet. De wal zal het schip op gruwelijke wijze moeten keren.

Filmpje. Vanaf 1:05 zegt de inleider over Caroline Glick:

“She was a core member of Israels negotiating team with the Palestinians. I bet that was a learning experience.”

In de korte non-verbale reactie van Glick op die woorden gaat een wereld open. Glick heeft daar kennis gemaakt met de dierlijke redeloosheid van de tot in hun merg verraderlijke en agressieve Palmaffia’s.

Zulke ervaringen gaan wij en vooral de generatie die na ons komt in Nederland en Europa in de toekomst nog vele krijgen. Wat de linkse boven ons gestelden aan islam hebben binnengehaald zal in Nederland en Europa een terreur uitoefenen verwant aan wat we nu Hamas en Fatah zien doen rond Israël. Wie een voorproefje wil zien en horen van deze redeloze verraderlijkheid en agressie moet via GeenStijl vijf minuutjes bij rapper Appa gaan verwijlen die een toespraak houdt voor een meute die een pro-Palestina-betoging houdt. Dan zie je een Hamas-rally in wording: één lange manipulerende leugen-rant. Mogelijk gemaakt door onze linkse elite en onze main-stream media met hun islam-Verharmlosung en hun Israëlbelastering.

Overgenomen van: http://martienpennings.wordpress.com/2014/07/29/ik-staak-voorlopig-de-strijd-tegen-de-israel-laster-van-de-mainstream-media/

- Het zo erg wat er in de Nederlandse media gebeurd. Daar wordt je stil van .... En vergeet niet dat ze door het kiezen van de camerastandpunten een compleet verdraaid beeld kunnen weergeven. Het is niet alleen wat ze zeggen.

meer >

Boekentip - Bedwelmd door Babylon

Korte omschrijving:
Dit boek van Steve Gallagher bevat een indringende en alarmerende boodschap voor de tegenwoordige kerken in de wereld. De auteur stelt op een profetische wijze de geest van deze tijd aan de kaak. Hij legt de vinger op de zere plek door duidelijk te maken dat duizenden gelovigen verleid en misleid worden in deze eindtijd. De (demonische) invloed van de wereld begint steeds meer de kerk te verruïneren! Dit boek is een oproep tot radicaal discipelschap. Dat is hard nodig in een tijd waarin veel christenen zich als een kameleon aanpassen aan de omliggende cultuur. Onder het mom van zoeken naar aansluiting bij de wereld, komt helaas veel van de wereld binnen in onze eigen gedachten, onze christelijke gezinnen en ons gemeenteleven. Dat is funest. Bedwelmd door Babylon wil ons alert maken met betrekking tot de geest van deze tijd, zodat we vanuit Gods Woord onderscheiden waar het op aankomt indien wij onze harten rein willen bewaren. Wanneer je dit boek leest, sta je onherroepelijk voor de vraag of je eigen hart wel onbesmet van de wereld is bewaard. Die vraag eerlijk naar God beantwoorden kan het begin zijn van een opwekking! Het is ons gebed dat God dit boek zal gebruiken om de gelovigen te helpen en de zondaars blijvend te bevrijden, zodat we God kunnen dienen met een ware geest van heiligheid!

Bestel: http://www.heartcry.nl/webshop_Boeken_298

zie ook:
- Boek: De Antichrist - 31-10-12
meer >

Duizenden Fransen betuigen steun aan Israël

Duizenden mensen zijn vandaag in Marseille de straat opgegaan tijdens een pro-Israëldemonstratie. Het is de eerste keer dat in Frankrijk een mars werd gehouden voor Israël sinds het Israëlische leger begin juli begon met een grondoffensief.
 
De demonstratie werd georganiseerd door een overkoepelende organisatie voor Joodse instellingen in Frankrijk. 'We zijn hier om solidariteit met Israël, dat wordt aangevallen en het recht heeft zichzelf te verdedigen, te tonen', aldus de organisator. De Israëlische en Franse vlag waren ruim vertegenwoordigd in de straten van Marseille.

Lees verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3702423/2014/07/27/Duizenden-Fransen-betuigen-steun-aan-Israel.dhtml

The Star Ritual - Pastor Mike Online 7-24-14

Link: http://youtu.be/l1rd7s0FPUw

Meer ongelooflijke informatie over het neerhalen van TWA vlucht 800, de Malaysia vlucht MH17, en nog veel meer.

Deze aflevering van Pastor Mike Online is een must! 17 Is het getal van transformatie...

Meer van Pastor Mike: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

maandag 28 juli 2014

Enkele concrete feiten over Hamas

Ervaringen van een jonge IDF soldaat in Gaza!

We gingen naar Shuja'iya, om terroristische tunnels Hamas te ontdekken en te vernietigen. We ontdekten daar een hele ondergrondse stad, met meerdere schachten, brede tunnels, Wi-Fi, air-conditioning systemen, betonnen muren en tot het plafond volgeladen met wapens en explosieven. Sommige van de tunnels zijn zo breed, dat ze heen en weer kunnen rijden op Vespa-achtige scooters.

En toen kwam het ergste! De Hamas "strijders" begonnen 13 - en 14-jarige Palestijnse kinderen naar ons te sturen. Ze renden naar ons toe en droegen met explosieven beladen zelfmoord vesten!! Die kinderen waren dodelijke vallen en werden menselijke bommen, gestuurd door de volwassenen van de gemeenschap! We waren getraind om volwassen soldaten of andere geschoolde volwassenen te bevechten, om onze families en landgenoten te verdedigen. Maar dit?? We hadden geen andere keuze dan, uit zelfverdediging, ze neer te schieten op zo ver een bereik van ons als we konden, voordat de "verantwoordelijke volwassene" die hen zond zijn mobiele telefoon gebruikte om de zelfmoord vesten te laten ontploffen en ons te doden.”

 
 

Video van de dag: pizza voor de Israëlische soldaten

Ze staan aan het front, worden beschoten, riskeren hun leven: de soldaten, zowel mannen als vrouwen, die deelnemen aan de operatie 'Sterke Rots' in Gaza.

Om veiligheidsredenen hebben ze vaak dagenlang geen contact met hun familie, ze hebben last van hitte, stof en de constante dreiging van schutters van Hamas en soortgenoten.

Dan is de vreugde groot als medewerkers van Israel Today de gevechtstroepen verrassen met pizza's en koele dranken, geschonken door de Duitstalige en Engelstalige lezers.

lees verder: http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/4545-video-van-de-dag-pizza-voor-de-israelische-soldaten

Meer >

Zachte weefsels in Triceratops Hoorn - Dinosauriërs helemaal niet oud

YouTube: http://youtu.be/7QdrxFLxVaE

Zie ook:
- Zachte weefsels en bloedvaten in dinosaurus botten gevonden - 26-7-13
- Dr. Kent Hovind - Het complete Scheppingsseminar - 11-2-13
- The Genes of Genesis - 12-1-12
meer >

zaterdag 26 juli 2014

Fed besteed $10 miljoen voor ontwikkelen robot vrienden voor kinderen

De National Science Foundation heeft 10 miljoen dollar toegezegd om robots te bouwen die zullen fungeren als "persoonlijke trainers" voor kinderen, in een poging om hun gedrag en eetgewoonten beïnvloeden.

De overheid heeft tot nu toe 2,15 miljoen dollar uitgegeven voor de vijf jaar durende project, dat wordt geleid door Yale University. Het project, "Robots Helpen Kinderen," zal uiteindelijk robots “inzetten” in huizen en scholen om Engels als tweede taal te leren en kinderen aan te moedigen om te oefenen.

Volgens een persbericht van de universiteit van Yale, toen de subsidie ​​voor het eerst in 2012 werd aangekondigd, zal het project een "nieuw ras van geavanceerde 'maatschappelijk ondersteunende' robots ontwerpen om kinderen te helpen leren lezen, lichamelijke conditie te waarderen, cognitieve beperkingen te overwinnen en het uitvoeren van lichamelijke oefeningen.

"Net als een goede persoonlijke trainer, willen we dat de robots in staat zijn om het kind te begeleiden in de richting van een gedrag dat we willen", zegt Brian Scassellati, een computer wetenschapsprofessor aan Yale en hoofdonderzoeker van de studie.

 
 
Hoe onschuldig en goedbedoelend het ook klinkt en er uit ziet, dit alles is bedoeld TEGEN mensen! Het is een bewust ontwikkeld genocidaal wapen.
 
Maar wat te denken trouwens van het beeld van het beest dat mensen aanbidden moeten? Een beeld dat een geest gegeven wordt zodat het kan praten... Zullen de kinderen er dan al aan gewent zijn?
 
Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Zal er straks een soort voorloper van het beeld van het beest in de winkel liggen om mensen er vast aan te laten wennen? Een of andere gadget, een grapig soort robot of zo?
 

De komende anarchie - Film - 'The Purge: Anarchy'

Straks als de eindtijd begint zal er een vreselijke toestand van anarchie uitbreken. Het doel van de elite is dat mensen elkaar en de overheden te lijf gaan. Dat kleine groepje aan de top kan dat natuurlijk niet zelf doen... Alles zal dan volgens mij worden neergehaald en verwoest. Maar hoe moeilijk het je ook voor te stellen is, het is dus een bewust gewenste chaos situatie. Al jaren lang (zo niet eeuwen) voorbereid.

Op de ruines zal dan de Nieuwe Wereld Orde worden opgebouwd. Het Vierde Rijk wordt het in de Bijbel genoemd. Een wereld regering met een man aan het hoofd: de anti christ.

Men bereidt het publiek nu voor met film vol geweld en verwijzingen naar (sexuele) losbandigheid. Men wil dat mensen straks in de chaos God loslaten en het opgeven. Alle remmen moeten los!

Hier een mooi voorbeeld van een film die doelbewust voor de komende anarchie gemaakt is.

'The Purge: Anarchy': link: http://www.filmtotaal.nl/artikel.php?id=37721

Tel niet te veel op het verhaaltje van de film. Dat leidt je af van waar het de makers om te doen is. Maar kijk meer naar het thema waarin een film zich afspeelt. Is het gemaakt rond een thema van geweld, of sex, drugs enz... Allemaal enkel en alleen bedoeld om mensen over te halen God los te laten en het merkteken van het beest aannemen.

Veel (alle?) films die je op de reclamebroden ziet verschijnen, verwijzen doelbewust naar (een onderdeel van) de komende eindtijd. TV en films zijn een van de krachtigste middelen die de elite heeft om mensen te misleiden. Mensen leven er door in een fantasiewereld vol vooroordelen.

Maar voor alle ellende begint, zal de opname plaats vinden. De gemeente van Jezus zal worden weggenomen van de aarde in de hemel. Zoek Jezus nu het nog kan! Als je achterblijft zul je door de dood heen moeten om bij God te komen. Geef het nooit op en neem het merkteken van het beest niet aan!

Zie ook:
- Rondje film - 20-6-14
meer >

Hun God veranderd het pad van de raketten midden in de lucht

Terwijl Israël bezig blijft met de dreiging van terroristische raketten die door de lucht vliegen, bazuinde een recente krantenkop de mogelijkheid van een bovennatuurlijke bescherming.

"Hun God verandert het pad van onze raketten midden in de lucht, zei een terrorist," was de kop in de 18 juli editie van de Joodse Telegraph.

Het was een gedeeltelijke citaat van Barbara Ordman, die woont in Ma'ale Adumim op de Westelijke Jordaanoever.

Haar exacte citaat was: "Toen aan een van de terroristen uit Gaza werd gevraagd waarom ze hun raketten niet effectiever konden richten zei hij: wij richten ze wel, maar hun God verandert hun pad midden in de lucht."

Hedendaagse Israël is echt een goddelijk wonder van de huidige eeuw. Zie de DVD-serie "Against All Odds." die laat zien hoe het overleeft.

Ze opende haar stuk met de opmerking: "In oktober 1956 werd [Israëls eerste premier] David Ben Gurion geïnterviewd door CBS. Hij verklaarde: "In Israël, om een ​​realist te zijn, moet je in wonderen geloven."”

Ordman merkte ook religieuze teksten op, in het bijzonder de Jeruzalemse Talmoed leert Israëli's niet afhankelijk te zijn van wonderen om te overleven.

"Het stelt dat we niet moeten afzien van onze verplichtingen en niet moeten wachten op wonderbaarlijke tussenkomst van het bovennatuurlijke," schrijft ze.

Na haar vermelding van de goddelijke omleiding van vijandelijke raketten, zei ze: "Als onze God niet bezig is om dat te doen, zorgt Hij ervoor dat de high-tech hersenenkracht van onze 'start-up natie' overuren maakt om nog een ander Iron Dome batterij te produceren om onze steden en ons te helpen beschermen."

De kop wordt nu wereldwijd gedeeld op Facebook door de pagina van "Sid Roth's Het is bovennatuurlijk', met duizenden “likes” en een verscheidenheid aan reacties, waaronder:

- "Shalom aan Israël en bovennatuurlijke bescherming, dank u Jezus voor het vrijgeven van uw strijdende engelen om bovennatuurlijke Israel te beschermen en te verdedigen in de naam van Jezus ..." (Julia M. Maeck)

- "Inderdaad, Hij die waakt over Israël zal niet sluimeren, noch slapen. Psalm 121:4 "(Danette Mallard)

- "De moslims moeten ook lezen over hun toekomst ... in Psalm 83." (Jimmie Vestaalse)

- "Iedereen tegen Israël moet gewoon de andere kant op rennen!" (Trace Remington)

Bron: http://www.wnd.com/2014/07/their-god-changes-path-of-rockets-in-mid-air/

Meer >

vrijdag 25 juli 2014

Net vrijgegeven! 'Executies door Guillotine' eindelijk aangenomen in de Verenigde Staten. De regering wenst landelijk gebruik

Ze namen wetten aan in Georgië voor het gebruik van de guillotine voor ter dood veroordeelden. Maar ben je ook bewust dat een federale rechter heeft nu toegetreden tot de gelederen die het landelijk gebruik van guillotines promoten? Nu snap je waarom ze met executies knoeien? Ze hebben het nodig om er voor de zorgen dat mensen vragen om een betere manier om te doden. Profetie zal vervuld worden! (Uit de video commentaar)

Net zoals voorspeld in de eindtijd - dood door onthoofding! En dit lijkt de wijze waarop zij deze primitieve straf terug naar het heden brengen! Natuurlijk kunnen we niet ontkennen dat deze vorm van straf al geruime tijd door het zwaard plaats vind in andere delen van de wereld, zoals het Midden-Oosten. Maar het feit dat het nu wordt gepromoot in een plaats waar een dergelijke straf ongehoord is, is groot nieuws!

4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

We zijn heel dichtbij! Alle kaarten worden nu ingezet de laatste gebeurtenissen die voor ons liggen - de gebeurtenissen waarover gesproken wordt in het boek Daniël en het boek Openbaring.

Artikelen die in de video worden genoemd:
- Guillotine, firing squads better than lethal injection, says prominent federal judge http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/07/22/guillotine-firing-squads-better-than-lethal-injection-says-prominent-federal-judge/
- Appeals Judge Says Guillotine ‘Probably Best’ for Executions
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.nbcnews.com/storyline/lethal-injection/appeals-judge-says-guillotine-probably-best-executions-n161641
- Witnesses to a Botched Execution
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.newyorker.com/news/news-desk/witnesses-to-a-botched-execution
- MARK OF THE BEAST:
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.remnantofgod.org/mark.htm

Bron: http://beforeitsnews.com/prophecy/2014/07/just-released-executions-by-guillotine-finally-passed-in-usa-and-government-is-pushing-for-nationwide-use-shocking-video-2463076.html

Binnenkort ook in Nederland. Miljoenen Nederlanders onthoofd? Dat lijkt een situatie die wel heel erg vreemd en vast ver weg ligt. Toch kan het bijvoorbeeld volgend jaar werkelijkheid zijn. Binnen een dag kan alles veranderen!

Dat zal ons niet over komen denken veel mensen. Wij kunnen alles... Wacht maar tot de Alberts Heins leeg en dicht gaan en de ware aard van de mensen boven komt... Mensen hebben geen idee wat boven hun hoofdhangt!!

Meer >

donderdag 24 juli 2014

Uitspraak van Hillel Neuer, Executive Director van UN Watch (15-07-2014)

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte en Libië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnen verhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen in Pakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezen werden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.

bron: http://ejbron.wordpress.com/2014/07/23/uitspraak-van-hillel-neuer-executive-director-van-un-watch-15-07-2014/

woensdag 23 juli 2014

BRICS-landen vormen politieke alliantie, het doel: Een nieuw financieel systeem

De BRICS-landen willen met steun van Argentinië, Mexico en Indonesië een post-Westerse ‘Nieuwe Wereld Orde’ vormen.

De hegemonie van de Amerikaanse dollar begint in steeds sneller tempo te verdwijnen, nu de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft aangekondigd dat de BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika) er helemaal klaar voor zijn om een nieuwe politieke alliantie te vormen, die een machtige vuist kan maken tegen het Westen. De BRICS-landen willen hun invloed in de G20 gaan gebruiken om het wereldwijde financiële systeem te hervormen.

‘BRICS groeit en wordt in alle richtingen volwassen,’ zei Lavrov gisteren tegenover de Tv-zender Rossiya 24. Volgens de minister is de ‘kwalitatieve groei’ van het BRICS-mechanisme inmiddels dermate hoog, dat de vorming van een politieke alliantie mogelijk is. En die alliantie heeft niet alleen 3 miljard inwoners, maar ook nog eens een veel hogere economische groei dan het feitelijk bankroete Westen.

Lavrov wees er tevens op dat de BRICS veel bondgenoten hebben, met name Argentinië, Mexico en Indonesië. ‘Zij spreken in de G20 met gemeenschappelijke stem met de BRICS om het internationale financiële systeem te hervormen.’ (1)

Val dollar = bankroet Amerika
Met name Amerika kijkt met argusogen naar de vorming van het nieuwe machtsblok. De VS hebben een dermate hoge schuldenlast, dat alleen het in stand houden van de dollar als enige wereldreservemunt de overheid in staat stelt om deze schulden te blijven financieren. Zodra de dollar zijn status verliest, zal deze hoogstwaarschijnlijk fors in waarde dalen, waardoor Amerika vrijwel onmiddellijk bankroet zal gaan.

Oekraïne en het neergehaalde vliegtuig
Volgens sommige analisten is dit de ware reden waarom Washington op het oorlogspad is, waarom er in Oekraïne een staatsgreep werd opgezet, gefinancierd en gesteund, en waarom ogenschijnlijk alles uit de kast wordt getrokken om een militair conflict met Rusland te veroorzaken – misschien zelfs wel het (laten) neerhalen van een vliegtuig met hoofdzakelijk Westerse passagiers.

Bron

De wereldmachten zijn zich aan het organiseren in steeds grotere eenheden. Uiteindelijk weten we uit de Bijbel dat er een wereldregering komt: het vierde rijk met de anti christ aan het hoofd.

Daniël 7:7-8
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Daniël 7:19-25
19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, 20 en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. 21 Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
 
Het vierde dier is gelijk aan het beest uit de zee uit openbaringen:
 
Openbaring 13:1-7 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
 
Het is het beest waar de vrouw Babylon op zit:
 
Openbaring 17:1-18 Het oordeel over Babylon
1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.
En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. 7 En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. 16 En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. 18 En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.
 
Het Lam, de Here Jezus, komt terug naar de aarde en overwint alle boze machten op aarde!

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

En al deze dingen die al eeuwen geleden voorspelt werden, staan op punt te beginnen! Dat betekend dat de Here komt! Wees je er van bewust dat dit leven op aarde over slechts een paar jaar gaat verdwijnen. Er komt iets nieuws wat eeuwig zal zijn!

meer >

VIDEO – Naftali Bennett boort vijandige Sky News presentator de grond in: “Are you kidding me?”

YouTube: http://youtu.be/bFGKhKYQNdE

meer >

dinsdag 22 juli 2014

Israeli News Live - Obama Stops Jews From Sending Money To Israel

YouTube: http://youtu.be/8OzIUScRIiY

Opm.EIW: Dus in deze video van Steven Ben-DeNoon o.a vliegtuig met 400 orthodox joodse vluchtelingen uit Frankrijk aangekomen in Israel en het is voor o.a Amerikaanse joden verboten , volgens een Befehl van Obama selber, om geld vanuit de VS naar Israel elektronisch over te maken. (Dit zou zomaar een artikel kunnen zijn van de beruchte Neurenbergse wetten uit 1935.) En u heeft nog steeds niet in de gaten welke kant het opgaat?

Bron: Eindtijd Informatie Web: http://www.openbaring.org/actueel.html

Meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-israel.html

Uit het nieuws 21-07-2014 - Franklin ter Horst

Operation Protective Edge in volle gang
Na dagen van wachten en overleg, gaf Minister President Benjamin Netanyahu op de avond van 17 juli opdracht grondtroepen in te zetten om onder andere terreurtunnels en raketlanceerinstallatie’s van Hamas en andere terreurgroepen in Gaza onschadelijk te maken. “In het licht van de voortdurende criminele agressie van Hamas, en de gevaarlijke infiltratie van Israëlisch grondgebied, is Israël verplicht om op te treden ter verdediging van haar burgers. Operation Protective Edge zal doorgaan tot de geplande doelstellingen zijn bereikt zoals: het herstellen van rust voor een langere periode, en het toebrengen van een belangrijke klap aan Hamas en andere terroristische organisaties in Gaza.”

Afgelopen weekeind is het tijdens massale gevechten in Sheijaya, de oostelijke wijk in Gaza-stad, tot bloedige botsingen gekomen, waarbij dertien soldaten van de Golanibrigade werden gedood en veel Israëlische soldaten gewond raakten. Volgens een Israëlische militaire woordvoerder zijn de inwoners van Sheijaya twee dagen voor de aanval via strooifolders en SMS-berichten opgeroepen om hun huizen te verlaten. Hamas dwong echter een deel van de vluchtende bevolking terug te gaan om als menselijke schilden te dienen. De Israëlische grondtroepen zoeken in Sheijaya naar raketopslagplaatsen en terroristen, die zich verbergen tussen de burgerbevolking. Israël heeft ten behoeve van gewonde burgers uit Gaza een veldhospitaal bij de grensovergang Erez geplaatst.

Zingend voorbereiden op de strijd
Zie deze korte video, hoe de Israëlische soldaten zich voorbereiden op hun taak. Ze houden elkaar vast, zingen en dansen 'Israël, vertrouw op God, Hij is onze helper, Hij is onze Redder'. Deze mannen beschermen hun land en zijn inwoners – kinderen, vrouwen, mannen, ongeacht hun godsdienst – met hun leven. Ze trekken ten strijde tegen de terreur, die hun land bedreigt, en doen er hun best voor de vrede te laten terugkeren.

Het grondoffensief begon een uur nadat dertien zeer zwaar bewapende terroristen van Hamas probeerden via een tunnel een massamoord op burgers uit te voeren bij Kibboetz Sufa, of burgers of militairen te ontvoeren. Het leger gaf beelden vrij hoe de terroristen de benen namen nadat ze werden betrapt en zich haastig terug in de tunnel probeerden te wurmen. Ze werden onder vuur genomen waarbij zeker acht van de 13 terroristen werden gedood. Aan Israëlische kant waren geen gewonden. Rond de tunnelopening lag het vol met achtergelaten schiettuig en in de tunnel zelf werden onder meer RPG raketten, explosieven, boobytraps, radio’s en mini bunkers aangetroffen.Het leger verwachtte al een infiltratiepoging via één van de vele ontdekte tunnels. De betrokken tunnel werd weggebombardeerd evenals 34 nadien ontdekte tunnels. Deze tunnels lopen honderden meters diep Israël in en vormen een directe bedreiging voor de omliggende Israëlische dorpen.

Dat dit grondoffensief het fysieke gevaar van de Israëlische troepen verhoogd mag duidelijk zijn. Hamas heeft herhaaldelijk opgeschept over duizenden manlijke en vrouwelijke jihadisten die in Gaza klaar zouden staan om zichzelf in de nabijheid van Israëlische soldaten op te blazen. Hamas-woordvoerder Fawzi Barhoum waarschuwde dat Israël “een hoge prijs” zal betalen. Osama Hamdan, leider van buitenlandse zaken in Gaza, zei dat Hamas “een aantal extra verrassingen” in petto heeft voor Israël.Zo maakt een gemaskerde terrorist in deze video bekend dat Hamas 250.000 handgranaten heeft gemaakt met het doel deze te overhandigen aan de jeugd in Gaza om ze te gebruiken in de straatgevechten tegen de Israëlische soldaten.

Net als in voorgaande oorlogen en tijdens de beide intifada’s, worden ook weer dieren ingezet om Israëlische militairen op te blazen. Zo ontdekten militairen op vrijdagavond 18 juli een door Hamas op zelfmoordmissie gestuurde, met explosieven volgepakte ezel. De militairen waren gedwongen het vuur op het beest te openen om niet zelf slachtoffer te worden.

De eerste keer dat het Israëlische leger werd geconfronteerd met een dergelijk voorval was in juni 1995 toen een terrorist een kar volgeladen met explosieven, getrokken door een ezel, richting Israëlische militairen stuurde. Dat gebeurde in de buurt van Khan Yunis in Gaza. De militairen bliezen de kar op waarbij de terrorist en de ezel om het leven kwamen. Gedurende de 2e intifada gebeurde dat ook een aantal keren. Op 26 januari 2003 bliezen PLO-terroristen tussen Jeruzalem en Bethlehem een ezel op die was vol gehangen met explosieven. Dat gebeurde in de nabijheid van een Israëlische controlepost. Het dier werd d.m.v. een telefonisch signaal opgeblazen op het moment dat een aantal auto's en een pendelbus passeerden. Als door een wonder raakte niemand gewond. Een man uit de plaats Efrat vertelde Arutz-7 wat hij gezien had. ,,Ik was onderweg naar Jeruzalem, toen ik een ezel zag op de weg. Omdat ik het wat erg opvallend vond stelde ik de Gush Etzion Emergency Center hiervan in kennis. Toen ik verder reed zag ik nog een andere ezel die twee manden op zijn rug droeg. Juist op het moment dat ik opnieuw wilde gaan bellen, explodeerde de ezel waarna het karkas in brand vloog.”

20 raketten gevonden in VN school in Gaza
Op 16 juli werden in Gaza 20 raketten ontdekt in een leegstaande school geëxploiteerd door de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA. De melding kwam van de UNRWA zelf. Onmiddellijk na de ontdekking informeerde het UNRWA de ‘autoriteiten’ (lees Hamas) en werden de raketten, tot stomme verbazing in Israël, aan Hamas overgedragen in plaats van ze te vernietigen. Een verzoek van Israël om een foto van de raketten werd door de UNRWA geweigerd. Op zich is deze reactie zo vreemd niet want deze club fungeert al jaren als een soort verlengstuk van Hamas. De UNRWA beschuldigt Israël ervan op huizen van burgers, scholen, moskeeën en ziekenhuizen te schieten, en daarmee veel onschuldige slachtoffers te maken. Men verzuimt er echter bij te vermelden dat Hamas juist deze plaatsen gebruikt om er onder meer wapens, munitie, raketten en mortiergranaten in te verbergen en zelfs raketten vanuit zeer dicht bevolkte gebieden af te vuren. Het is al enige tijd geen geheim meer dat Hamas zelfs een commandocentrum heeft ingericht onder een van de ziekenhuizen in Gaza. De ontdekking van de raketten in de UNRWA school bevestigt de door Israel al vaak herhaalde bewering dat Hamas en andere Gazaanse terreurgroepen civiele infrastructuur, zelfs die van de VN, gebruiken om wapens te verbergen. Hamas hoopt dat het leger dit soort wapenopslagplaatsen onder vuur neemt zodat Israël door allerlei malloten weer beschuldigd kan worden van ‘genocide’ zoals de Turkse dictator en moslimextremist Erdogan dat al weer dagen roept.

Terwijl het IDF al het mogelijke doet om te vermijden dat het slachtoffers maakt onder de burgerbevolking, doet Hamas precies het tegenovergestelde en voert haar bevolking aan de frontlijn van het gevaar, terwijl ze zich openlijk achter de burgers verschuilen en van daaruit schoten vuren en raketten en mortiergranaten lanceren.

Wat ook opvalt, is dat tenminste een deel van de pers en de diverse ‘nieuwszenders’ opnieuw op één lijn zitten wat betreft de verslaggeving over Israëls actie tegen Hamas in Gaza. De berichtgeving is opnieuw tendentieus en lijkt er bewust op gericht het imago van de staat Israël en het Joodse volk verder te beschadigen. De informatie kenmerkt zich door misleidende definities, onevenwichtige verslaggeving, als nieuws vermomde persoonlijke meningen, gebrekkige achtergrondinformatie, selectieve nieuwsgaring en verkeerde gevolgtrekkingen. Dat duizenden kinderen in Israël noodgedwongen in schuilkelders door moeten doorbrengen haalt het nieuws nauwelijks.Voor deze kinderen zijn de dagelijkse raketbeschietingen een verschrikking.

Een kleuterjuf heeft vier jaar geleden een manier bedacht om de kleine kinderen in haar klas over hun angst voor de loeiende sirenes en de voortdurende raketaanvallen heen te helpen en dat is door een lied te zingen. Klik hier om te zien hoe de kinderen dat in de praktijk brengen.

Bron: http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

meer >

zaterdag 19 juli 2014

100 Wetenschapper toegevoegd aan de "dode wetenschappers lijst" na neerschieten MH17

Nu het algemeen bekend is dat 100 toonaangevende internationale AIDS-wetenschappers aan boord waren van de gedoemde vlucht MH17, zijn 100 nieuwe namen toegevoegd aan de snel groeiende lijst van nu dodewetenschappers, chemici, astronomen en ingenieurs. Het MH17 mysterie neemt een nieuwe wending zoals blijkt uit de 1’ste en 3’de video hieronder. In de eerste video, genaamd “Maleisische Vlucht MH17 bom aan boord om Joep Lange te vermoorden” legt de videomaker uit waarom hij denkt dat Lange, President van de Internationale AIDS Society 2002-2004, het doelwit was.

Toevallig of niet, de voormalige president Bill Clinton kende ook een aantal van de wetenschappers die aan boord van de MH17 overleden zoals blijkt in tweede video. Zijn dit meer namen die kunnen worden toegevoegd aan de dodenlijst die de familie Clinton omringt? Wat wisten deze wetenschappers, of stonden op het punt te leren op deze 'zeer belangrijke AIDS conferentie”, wat wij niet weten? We werden onlangs benaderd door Stephen Quayle die ons toestemming gaf om dit citaat, rechtstreeks van hem, te gebruiken.:

“Zet dit in de context van de openbaring van “V” over de komende algemene ultieme dodelijke plaag, dan is het veilig om aan te nemen dat het AIDS virus, genetisch veranderd, misschien is geïncorporeerd in het “ultieme doomsday virus”. Voeg deze dode wetenschappers aan mijn groeiende “dode wetenschapperslijst” en er ontstaat een heel duidelijke beeld.”
 


vrijdag 18 juli 2014

America: The Sodom Connection

YouTube: http://youtu.be/zryhrVWSdpo

Het laatste deel van de Mysterieuze 13 (op het één dollar biljet). Pastor Mike vergelijk de toestand van Amerika met wat de Schrift zegt over Sodom en het oordeel van God. Een verrassend inzicht in de voorafschaduwing van de mannen van Sodom en de vermenging van de 4e Koninkrijk met het zaad van de mensen (beide gaan voor "vreemd vlees").

Judas 1:5-7
5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

De mannen van sodom wilden zich vergrijpen of zich vermengen met de engelen:

Genesis 19:1-5
1 En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het aangezicht ter aarde, 2 en zeide: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. 3 Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. 4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

Pastor Mike vergelijkt het Amerika van nu met het Sodom van toen. In Amerika wordt nu druk gesproken over het "homo-huwelijk". In de vernietiging van Sodom kun je een voorafschaduw zien van de toestand en het oordeel in de eindtijd.

In de eindtijd ontvangen de mensen het merkteken van het beest. Hiermee vermengen ze zich wellicht (genetisch?) met een beest. De vermenging van het ijzer met het leem van het vierde koningrijk. Ze kruising zich misschien met iets anders dan menselijke wezens: gevallen engelen, vreemd vlees. Net als de mannen van Sodom.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

donderdag 17 juli 2014

Obama zet grenzen VS wijd open voor miljoenen illegalen

We waarschuwden er enkele jaren geleden al voor, en anno 2014 is het realiteit geworden: president Barack Hussein Obama is de volgende fase van zijn doelbewuste ondermijning van de Amerikaanse samenleving begonnen door de grenzen wijd open te zetten voor miljoenen illegalen. In landen zoals Honduras en El Salvador spreken de media en de mensen al over het krijgen van ‘Obama-amnestie’. Er is zelfs een speciale overheidswebsite waarop illegalen zich kunnen aanmelden voor het krijgen van een toelage of uitkering.

Illegalen krijgen flyers uitgedeeld waarop hen wordt beloofd dat de regering hun status niet zal checken als ze voedselbonnen aanvragen. Een jonge moeder vertelde onlangs tegen journalisten dat er wordt verteld dat ‘als je naar Amerika gaat, je niet zult worden teruggestuurd’.

In een andere video zegt een kleine jongen uit Centraal Amerika dat Obama hem ‘toestemming’ heeft gegeven om in de VS te komen wonen. Inmiddels komen er al 12 x meer illegale kinderen de grens over dan een paar jaar geleden.

‘Gevlucht voor geweld bendes’
Om te worden toegelaten hoeven de illegalen bij hun binnenkomst in de VS enkel het van te voren gerepeteerde antwoord te herhalen dat ze ‘vluchten voor het geweld van (drug)bendes’.

Probleem is dat de achtergrond van de illegalen niet of nauwelijks wordt gecheckt. Van illegalen die per vliegtuig arriveren hoeven sommigen niet eens een identiteitsbewijs te laten zien (3). Dat veel van hen zelf crimineel zijn en/of tot (drug)bendes behoren, blijkt onder andere uit het feit dat 30% van de gevangenen in de VS illegale immigranten zijn.

Import van ziekten
De afgelopen weken doken er ook berichten op dat de illegalen allerlei ziekten, zoals TBC en hondsdolheid, met zich meenemen. Bijna alle illegalen mogen blijven; velen worden voorlopig in kampen opgevangen, terwijl anderen gelijk op bussen en vliegtuigen naar andere plaatsen in het land worden gezet.

Torenhoge werkloosheid
Tegen Amerikanen die demonstreren tegen de massale, vrijwel ongecontroleerde import van illegalen wordt de M.E. ingezet. De regering in Washington zegt dat de illegalen banen krijgen ‘die Amerikanen niet willen doen’, maar de statistieken wijzen uit dat het met de werkgelegenheid nog altijd bijzonder slecht gesteld is. Volgens het onafhankelijke ShadowStats is nog steeds ruim 1 op de 5 Amerikanen werkloos, veel hoger dan het Witte Huis toegeeft.

Sociale zekerheid overbelast
De miljoenen illegalen zullen de druk op de toch al zwaar overbelaste sociale zekerheid onhoudbaar maken. Nu al leeft meer dan 20% van alle Amerikaanse kinderen onder de armoedegrens. 49 miljoen Amerikanen hebben niet genoeg geld om voldoende eten te kopen. Bijna net zoveel (47 miljoen) hebben voedselbonnen nodig. Er zijn inmiddels zelfs meer vrouwen die afhankelijk zijn van voedselbonnen dan vrouwen die een baan hebben. (1)

Met andere woorden: de overheid kan niet eens voor de eigen bevolking zorgen. Waarom laat Obama dan miljoenen kansloze illegalen het land binnen, naast het voor de hand liggende gegeven dat immigranten massaal op de Democraten stemmen?

VS ondermijnd door amnestie voor miljoenen illegalen
In april 2011 schreven we al dat ‘uit onderschepte Arabische radio uitzendingen in het Midden Oosten blijkt dat de moslimwereld ervan overtuigd is dat president Obama amnestie wil voor de 12 miljoen illegale Spaanstalige immigranten in de VS. Deze moeten de weg bereiden voor de volgende golf die zal bestaan uit tientallen miljoenen moslims uit het Midden Oosten, waardoor er vóór het einde van zijn tweede termijn in 2016 50 tot 100 miljoen moslims in de VS zullen wonen.’

In de bestseller, 'Fool me Twice (zoiets als 'Bedrieg me weer' / 2012): Obama's schokkende plannen voor de volgende 4 jaar', deden auteurs Aaron Klein en Brenda J. Elliott uitvoerig alle plannen van Obama voor zijn tweede termijn uit de doeken. Behalve forse bezuinigingen op defensie en het eenzijdig nucleair ontwapenen zou de president van plan zijn om miljoenen illegalen in de VS amnestie en stemrecht te geven. In juni van dat jaar maakte Obama daar reeds een begin mee door een uitvoerend bevel te geven dat veel jonge illegalen niet meer mogen worden uitgezet (2).

Obama’s anti-Amerikaanse verleden
In heel zijn verleden is Obama nauw verbonden geweest aan mensen en groepen met uitgesproken anti-Amerikaanse en anti-Westerse denkbeelden. Zo was hij als tiener bijna 10 jaar lang in de leer bij Frank Marshall Davis, een Stalinist en lid van de Communistische Partij in de VS (CPUSA), en volgens sommigen zelfs Obama's echte vader.

In zijn woonplaats Chicago werd Obama actief in de linkse 'gemeenschapsorganisatie' ACORN, die was opgezet door de eveneens in Chicago wonende Marxistische anarchist-satanist Saul Alinsky, die in zijn aan Lucifer (de duivel) opgedragen boek 'Rules for Radicals' exact beschreef hoe de Verenigde Staten door infiltratie en misleiding stap voor stap kan worden vernietigd. Dat plan lijkt Obama tot in de puntjes uit te voeren.

bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/07/Obama-zet-grenzen-VS-wijd-open-voor-miljoenen-illegalen

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-amerika.html
_____________________________________________________________________________

Dit plan om via immigranten de Amerikaanse samenleving te ondermijnen is volgens mij niet iets van Obama. Dit is afkomstig van de organisatie achter Obama, de Illuminatie of hoe ze ook maar mogen heten. Obama is de man van het plaatje voor op de TV en de mooie indrukwekkende toespraak e.d. maar het gaat om de enorme organisatie er achter.

Het maakt dan ook echt geen snars uit wie er president is, links of rechts. De Nieuwe Wereld Orde agenda gaat gewoon door. Dat geldt ook voor Nederland. Het is allemaal een groot toneelspul voor de beeldbuiskijker.

Het doel is orde uit chaos. Men wil de samenlevingen compleet laten instorten om daarna een nieuwe Wereld Orde in te kunnen voeren die iedereen zal accepteren met de anti christ aan het hoofd. Als straks alles instort hoopt men denk ik dat de mensen elkaar te lijf gaan zodat ze geen gezamelijke vuist maken. De problemen met Moslims in Westerese landen is precies wat ze daaroor nodig hebben.

woensdag 16 juli 2014

Iran beveelt Jihad Islami door te gaan met raketaanvallen op Israël

Het door Israël en Egypte overeengekomen staakt-het-vuren, dat vanochtend om 9 uur zou ingaan en dat gisteren door Hamas werd verworpen, werd al snel door de Palestijnen gebroken met een nieuwe salvo raketten op Israëlische dorpen en steden. Premier Netanyahu zag daarom geen andere mogelijkheid eveneens door te gaan met de vergeldingsaanvallen op de Gazastrook. Omdat de collega-terroristen van Jihad Islami het bevel van Iran hebben gekregen om de rakettenoorlog voort te zetten, weigert Hamas als enige te stoppen met schieten.

Ondanks veel protesten vanuit de eigen regeringspartijen besloot het Israëlische veiligheidskabinet gisteren om het Egyptische voorstel voor een bestand en nieuw vredesoverleg te accepteren. Tegelijkertijd werd gewaarschuwd dat als de Palestijnse raketaanvallen doorgaan, er ‘met volle kracht’ zal worden teruggeslagen.

De eerste Palestijnse raket waarmee het ‘bestand’ werd gebroken kwam nog binnen het half uur op Eshkol terecht. Later volgden er nog eens 46 op 15 andere plaatsen in heel Israël. (3) Op een video is te zien hoe Palestijnse arbeiders in de Israëlische plaats Ashdod juichen en ‘Allahu Akhbar’ schreeuwen als het luchtalarm klinkt en de raketten van Hamas vlak bij hen neerkomen (4).

Bestand bij voorbaat kansloos
Het staakt-het-vuren was van meet af aan kansloos, omdat het Egyptische voorstel niet één keer de namen Hamas en Jihad Islami voorkomen. Als Egypte met hen van te voren overleg had gevoerd, dan had een bestand misschien wel kunnen slagen.

Daarnaast eist Hamas dat al zijn eisen door Israël worden ingewilligd, zoals het opheffen van de blokkade van de Gazastrook door Egypte, en het vrijlaten van een groot aantal gevangen zittende Hamasleden. Israël kan daar niet mee akkoord gaan, en eist op zijn beurt een internationaal mechanisme om te zorgen dat Hamas in de toekomst geen nieuwe raketaanvallen kan uitvoeren.

Iran beveelt voortzetting rakettenoorlog
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry was al op weg naar Caïro om het staakt-het-vuren te bekrachtigen, maar werd door Washington bevolen rechtsomkeert te maken. Reden: de inlichtingendiensten meldden dat Jihad Islami op bevel van Iran niet zal stoppen met de rakettenoorlog. Hamas wilde niet achterblijven, en besloot daarom eveneens het bestand te negeren.

Dan is er ook nog het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een terreurbeweging die financieel wordt gesteund door Westerse organisaties zoals Oxfam-Novib. De PFLP, dat onder leider Ahmed Jibril een operationele tak van de Iraanse Revolutionaire Garde is geworden, vuurde deze week vanuit Libanon en Syrië enkele raketten af op Galilea en de Golanhoogte. (1)

Het is dan ook Iran dat achter de schermen aan de touwtjes trekt en niet wil dat een bestand met Israël enige kans maakt. De meer dan 1000 raketten die de Palestijnen sinds vorige week op heel Israël lieten neerdalen zijn dan ook onderdeel van een in Teheran zorgvuldig voorbereid plan om de zwakke punten van het Iron Dome raketafweersysteem te vinden. Die informatie kan dan worden gebruikt voor een toekomstige massale vernietigingsaanval op de Joodse staat. (2)

Nederlandse media misleiden het publiek
Veel Nederlandse media maken zich opnieuw schuldig aan eenzijdige en misleidende berichtgeving. Zo kopt NU.nl ‘Israël gaat verder met militaire operatie tegen Hamas’ en schrijft het dat ‘een voorstel voor een staakt-het-vuren daarmee van de baan is’. Hiermee wordt valselijk de indruk gewekt dat het Israël is dat een bestand heeft afgewezen, terwijl juist het tegendeel het geval is.

Later wordt beweerd dat ‘Israël een week geleden begon met een groot luchtoffensief op Hamas’, en pas daarna wordt geschreven dat Hamas raketten op Israël afvuurde (5). Naïeve lezers zouden de conclusie kunnen trekken dat Israël begon, maar ook dat klopt niet. Het was Hamas dat nog vóór het ontdekken van de vermoordde Palestijnse tiener opnieuw begon met raketten afvuren. Pas in de dagen daarna besloot Israël daar massaal op te reageren.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/07/Iran-beveelt-Jihad-Islami-door-te-gaan-met-raketaanvallen-op-Isral

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-israel.html

dinsdag 15 juli 2014

Solidariteitsmanifestatie Israel

Israel ligt al jaren onder raketvuur vanuit Gaza en de laatste maand namen de aanvallen explosief toe. De Israelische regering moest een tegenactie beginnen om haar burgers te beschermen en haar volk te verdedigen. Israel heeft het bestandsvoorstel van vandaag geaccepteerd om rust in de regio te doen terug keren, maar Hamas accepteert het niet en blijft Israel beschieten.

CIDI, Christenen voor Israel en CIJO nodigen u, samen met de ondertekenaars van de verklaring, uit voor een solidariteitsmanifestatie om duidelijk te maken dat wij achter Israels recht staan haar burgers te beschermen.

Kom ook op donderdag 17 juli van 19.00-20.00 uur naar de Dam te Amsterdam
En nodig vrienden, familie en bekenden uit.
Het is niet toegestaan om stokken, wapens of spandoeken met eigen teksten mee te nemen. Deze zullen worden ingenomen. Israelische vlaggen zijn wel toegestaan, de organisatie zorgt zelf voor spandoeken met teksten.
Bekijk de aangehangen solidariteitsverklaring en toon je solidariteit met Israel!

Bron: http://www.cidi.nl/solidariteitsmanifestatie-israel/

meer >

Bill Gates financiert anticonceptie microchip die 16 jaar werkt in het lichaam en kan worden in-of uitgeschakeld met afstandsbediening

Een Amerikaans bedrijf ontwikkeld een klein implantaat dat werkt als een voorbehoedsmiddel voor 16 jaar. Het kan worden in-en uitgeschakeld met behulp van een afstandsbediening. Het bedrijf wordt geholpen door een van 's werelds meest opvallende miljardairs Bill Gates.

Volgens een rapport van de MIT Technology Review bezit de anticonceptie microchip, gefinancierd door de Bill en Melinda Gates Foundation, voor bijna twee decennia aan de waarde van een hormoon die vaak gebruikt wordt in anti conceptiemiddelen. De chips geeft 30 microgram per dag af.

De nieuwe anticonceptie kan worden geimplanteerd in de billen, bovenarm of buik. De preklinische testen beginnen volgend jaar in de hoop het in de schappen te krijgen in 2018.

Tijdens een bezoek van meneer Gates aan een MIT lab in 2012, sprak hij met professor Robert Langer over de mogelijkheid van een nieuwe geboorte controle die geactiveerd en gedeactiveerd kan worden over een lange periode. Het spaart een vrouw een reis naar de kliniek om hun contraceptive implant te laten verwijderen wanneer zij van plan zijn om zwanger te worden, meld de Technologie Review.

lees verder: http://www.vancouversun.com/news/world/Bill+Gates+funds+birth+control+microchip+that+lasts+years/10014203/story.html

Dit is weer een ontwikkeling die duidelijk maak dat de maat op deze aarde vol is. Iedereen begrijp waar dit toe gaat leiden. Iedereen om wat voor reden ook die in de ogen van anderen ongewenst is, zal gedwongen een dergelijk chip geïmplanteerd krijgen. Bijvoorbeeld iedereen die Joods is mag zich niet meer voortplanten... Zo kan heel klinisch het complete joodse volk uitgeroeid worden zoals in Egypte onder de Farao.

Bill Gates financiert meer genocide projecten. Altijd onder het mom van het "bestrijden van ziektes" e.d. zoals grote inentingscampagnes in derde wereld landen e.d. Je vraagt je af wat er in die spuiten zit. GEEN goede middelen geloof dat maar!
http://www.gatesfoundation.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-samenzwering-vrijmestelaars.html

Retourpinnen

Bij het terugbrengen van een aankoop krijgt u vaak contant geld terug. Vanaf nu kan een winkelier als alternatief voor contant geld gebruikmaken van Retourpinnen. U krijgt dan het retourbedrag de volgende werkdag bijgeboekt op uw rekening. Retourpinnen is mogelijk voor alle bankpassen. U hoeft de bankpas hiervoor niet te activeren.

lees verder: https://www.rabobank.nl/particulieren/producten/betalen/retourpinnen/?utm_campaign=pa-betalen-algemeen&utm_source=short_url&utm_medium=short_url&utm_content=retourpinnen

Wat staat de invoering van het merkteken van het beest eigenlijk nog in de weg?

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

zie ook:
- Eerste poortjes NS-stations augustus dicht
- Contactloos betalen met bankpas - 17-6-14
meer >

zaterdag 12 juli 2014

Duitsland geeft groen licht voor Europese bankenunie

De Europese Centrale bank zal later dit jaar beginnen met het toezicht op grote banken in de 18 landen die de Euro gebruiken.

Duitse kabinet heeft wetsontwerpen goedgekeurd die effectief het startsein geven voor de Europese plannen voor een bankunie - de belangrijkste vertrouwenwekkende reactie op de crisis in de financiële sector.

Met de wetten neemt Duitsland een voorsprong op de EU-eisen in het beschermen de Duitse belastingbetalers om de rekening te betalen als een bank in de problemen komt. In plaats daarvan, via een proces genaamd “bail-in”, moeten de schuldeisers en eigenaren de verliezen op zich nemen vanaf 2015, een jaar voor de EU regels van kracht worden.

Maar een panel van adviseurs van de regering en het parlement hadden onmiddellijk kritiek op het plan.

"Zelfs de nieuwe regels hebben een aantal achterdeurtjes", zegt Daniel Zimmer, het hoofd van de vijfkoppige monopolie commissie die adviseert over concurrentie en regelgeving. "Er moet worden gewaarborgd in de toekomst dat de aansprakelijkheid van de schuldeisers met kracht wordt uitgevoerd." "Er moet worden gewaarborgd in de toekomst dat de aansprakelijkheid van de schuldeisers met kracht wordt uitgevoerd."

Eenmaal op zijn plaats zullen de Europese plannen betekenen dat er een toezichthouder zal zijn voor de Eurozone banken, een set van regels om in moeilijkheden verkerende banken te sluiten of te herstructureren en een pot met geld om voor alles te betalen.

Om de kosten voor de belastingbetaler in de eurozone te minimaliseren hebben de beleidsmakers de Europese Unie regels opgesteld volgens welke de aandeelhouders, crediteuren en zeer grote spaarders eerst geld verliezen in het geval van een bankfaillissement.

Private banking Duitse lobby, BDB, verwelkomde de wetten in principe als een stap in de richting bancaire unie, maar voegde eraan toe dat "om met het oog op verstorende concurrentie te vermijden de bail-in regelgeving in werking (moet) treed op hetzelfde moment in de hele EU" .

De Europese Centrale Bank zal beginnen met het toezicht op grote banken in de 18 landen die de euro gebruiken later dit jaar in een eerste stap in het bankwezen unie.

De volgende stap zal een gemeenschappelijke aanpak zijn om te voorkomen dat banken in de problemen overheden in landen van de eurozone meespelen, zoals gebeurde met Ierland. Dat is nog steeds in ontwikkeling.

Een andere wet in het pakket verzekert Duitsland is in lijn met de EU-regels maken het mogelijk voor de Europese Stabiliteitsmechanisme om banken direct te herkapitaliseren onder bepaalde strikte omstandigheden.

Duitsland moet de wetten invoeren om Europa's bankenunie te implementeren. Het Bondsdag lagerhuis van het parlement is van plan dat in november te doen.


Klinkt allemaal heel safe en betrouwbaar en zo. Een noodzakelijk oplossing voor een gevaarlijk probleem. Maar vergeet niet die bankenunie was van af het begin het beoogde doel! Juist voor dat doel werden die financiële problemen gecreëerd. En zie daar de bankunie… het is allemaal doorgestoken kaart. Trap er niet in.

Zo dwingen ze landen en volken door het creëren van gigantische problemen in een keurslijf. Het keurslijf van de anti christ. En hem zal uiteindelijk alle macht over alle mensen geven worden!

Openbaring 13:7-8 Het beest uit de zee

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Maar de Here Jezus zal de anti christ overwinnen.

Openbaring 19:19-21 Het beest en zijn profeet overwonnen

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
 
zie ook:

vrijdag 11 juli 2014

Statement by Benjamin Netanyahu Regarding Operation 'Protective Edge'

YouTube: http://youtu.be/QE7VjooxcP8

Nederland zou nu achter Israel moeten staan en moeten helpen met wapens en mankracht. Maar ze steken geen vinger uit. Ze geven alleen maar weer veel kritiek. Het is niet best...

Het is goed om te weten dat veel Christenen wel achter het volk van God staan!

meer >

"Wij zijn in de laatste fase": Rick Wiles TruNews met Sgt Major Dan Page

YouTube: http://youtu.be/pZhj6QH_Jnk

Rick Wiles van TruNews interviewt vandaag de gepensioneerde US Army Command Sergeant Major Dan Page, die eerder waarschuwde voor het einde van onze soevereiniteit en Constitutionele Rechten, in deze nu als een virus rondgaande video. De meeste Amerikanen slaapwandelen terwijl de natie aan het instorten is. Wiles waarschuwt dat het huis snel tot aan de grond aan het afbranden is terwijl iedereen voor de TV hangt of op Facebook zit.

Het belangrijkste deel van dit rapport begint na 12 minuten en 40 seconden als Wiles en Sgt Major Page een discussie hebben over dat de meeste Amerikanen bang zijn, de gecontroleerde ineenstorting van Amerika en wat daarna komt. Sgt Major Page verteld Rick waarom hij denkt dat 2015 de start datum is voor een serie van acties om de VS te vernietigen zodat de globale regering kan ontstaan.

De tijd is op. 2015 Is slechts enkele maanden weg. En misschien gaan ze wel eerder beginnen? De ontwikkelingen zullen erg snel gaan. Binnen een jaar kan alles waar men nu nog op vertrouwd weg zijn. Wat blijft er dan over om op te vertrouwen? Alleen op Jezus kun je voor altijd vertrouwen!

Zie ook: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

donderdag 10 juli 2014

Abvakabo: hervormingen in de zorg triest

Abvakabo FNV is alles behalve blij nu de Eerste Kamer dinsdagavond heeft ingestemd met de hervormingen in de langdurige zorg. De vakbond spreekt van 'een zwarte dag'. "We kunnen het niet laten gebeuren dat tienduizenden zorgmedewerkers hun werk verliezen en dat ouderen, zieken en gehandicapten aan hun lot worden overgelaten", zegt voorzitter Corrie van Brenk.

Lees verder: http://www.nieuws.nl/algemeen/20140708/Abvakabo-hervormingen-in-de-zorg-triest

Triest?? Hoe triest het ook mag klinken bijna niemand realiseert zich dat alles straks compleet ondersteboven gehaald wordt. De wereld wordt een grote puinhoop. Dan verdwijnen dingen als zorg. Het geld is niks meer waard, de winkels zijn leeg. Wie geloofd je als je zegt dat volgend jaar de winkels leeg kunnen zijn?

De moord op 6,5 miljard mensen staat voor de komende 7 jaar op de agenda. Je zou het bijna vergeten.


De EU kan nu oorlog tegen de eigen burgers voeren

Een prachtig vervolg op het bericht van gister, de EU heeft het nu al zo ver geregeld dat de EU Nederlandse militairen kan verplichten een volksopstand in Spanje of Griekenland neer te gaan slaan, onder de noemer staatsveiligheid, uiteraard. Knap werk weer van de EU!
E.J. Bron heeft weer een boeiend artikel vertaald:
Stilletjes en stiekem, nauwelijks genoemd, heeft de EU de volgende stap gemaakt naar de absolute heerschappij over de volkeren van de nationale staten. Verleden week nam de Raad voor algemene Aangelegenheden de zogenaamde solidariteitsclausule aan. Daarmee heeft Brussel nu de mogelijkheid om in heel Europa politie en militairen in te zetten.

Dat is praktisch; als er nu bijvoorbeeld in een land gestaakt wordt, stuurt de EU “troepen” van andere lidstaten, die volledig zonder slecht geweten de burgers van een ander land neer knuppelen. Dan is de drempel minder hoog dan wanneer men de eigen krachten tegen de mensen moet ophitsen.
De EU kan het natuurlijk niet expliciet uitspreken, ze gooien het op bescherming tegen terrorisme, en rampen – natuurlijk of ‘door de mens gemaakt’. Dit past uiteraard wel op het type calamiteiten als dat het Griekse leger bijvoorbeeld stopt met het verdedigen van de EU-elite tegen de eigen bevolking. Een niet ondenkbeeldig scenario, zou ik zeggen. De Griekse opstandige burgers worden dan bestempeld als bijvoorbeeld extremistische populisten en voila, dan kan de EU hiermee het leger van andere lidstaten verplichten aan te treden om die opstand tegen de EU-elite de kop in te drukken.

Lees verder: http://langleveeuropa.nl/2014/07/de-eu-kan-nu-oorlog-tegen-de-eigen-burgers-voeren/

Meer >