maandag 28 december 2015

Mid-East Prophecy Update – 27 December 2015

YouTube: https://youtu.be/6o56Gc5YBbk

Pastor JD geeft een overzicht van een profetische jaar en twee observaties over wat er kan komen in 2016.

zondag 27 december 2015

Christian Pastor Released from Iranian Prison After 5-Years Captivity

Christian Pastor Farshid Fathi has been released from an Iranian prison after spending almost five years in jail for his Christian faith. He was arrested by Iranian secret police on the day after Christmas in 2010, according to the American Center for Law and Justice headed by top attorney Jay Sekulow.

Lees verder >

donderdag 24 december 2015

William Cooper; Walt Disney & The Lion King

YouTube: https://youtu.be/gXA_VAu7Fsg

De aanstormende, alles vernietigende gnoes, staan voor de volken die de Koning (leeuw) onder de voet zullen lopen. De leeuw kun je zien als de door God ingestelde orde. Als straks de totale chaos uitbreekt, zullen de volken in beweging komen en alles van deze wereldorde vernietigen. Daar wordt al jaren naar toegewerkt. Daarna zal een nieuwe orde opgericht worden, de Nieuwe Wereld Orde met als leider de anti christ.

In veel tekenfilms e.d. wordt dit verhaal, of thema, constant weer verteld. Steeds maar weer in een soort symbooltaal... Als je het ziet, kun je gaan zien hoe alles in de media op de komst van de anti christ en zijn wereld orde is gericht. Het is een heel grote samenzwering van een klein superrijk clubje achter de schermen. Geloof het of niet, ze beheersen de complete media. Je herkent het direct!

Nog zo'n thema wat veel herhaald wordt, is dat de wereld een zal worden (we shall be as one). Iedereen gelijk, niemand meer bezit, iedereen dezelfde religie enz...

lees ook: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Paus-waarschuwt-Eindtijd-begonnen-deze-kerst-mogelijk-laatste-voor-de-mensheid

meer >

maandag 14 december 2015

Klimaatverdrag: rijk van het beest in oprichting?

Zaterdagavond werd in Parijs een akkoord bereikt over een klimaatverdrag. Het verdrag werd ondertekend en is bindend voor 195 landen.

Lees: 195 landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag Parijs

Volgens mij is het allemaal een groot toneel stuk. Wat men namelijk zoekt is een gemeenschappelijke wereldwijde bedreiging om het rijk van het beest in te voeren. Ik geloof dat ze wereldwijd een CO2 belasting willen invoeren. Daarvoor is het mogelijk om alles, maar dan ook alles, te moeten meten. Hierdoor wordt alles meetbaar en dus controleerbaar. Niet om dat dat milieuprobleem zo belangrijk is maar om alles wat mensen doen te gaan meten en controleren!

Koolstof is DE bouwstof van het leven. Door de gehele koolstofkringloop te willen controleren, krijg je macht over alle het leven op aarde. En dit alles wordt natuurlijk verkocht onder de noemer van het "goede". Het is voor je eigen bestwil dat wij gaan bepalen hoe jij leven moet, wat jij wel of niet mag. Ik geloof dat het merkteken van het beest wel eens te maken kan hebben met een koolstofbelasting. Niemand kan straks kopen of verkopen zonder een koolstof belasting.

Het punt is echter ook dat de milieuproblemen volgens mij bewust gecreëerd worden. Men heeft hier bewust, geloof het of niet, al jarenlang naar toegewerkt. Men heeft de wereld voorzien van een eindeloze hoeveelheid geld door het domweg uit het niets bij te drukken. Zo heeft men de wereld ook opgescheept met zo'n enorme grote schuld dat die niet meer terug te betalen is en men heeft er wereldwijde milieuproblemen mee veroorzaakt (luxe voor iedereen volgens de Lidl). Dat alles om daarna te kunnen komen met een schijnbaar wereldwijde oplossing... Die "oplossing" lag al die tijd al klaar...

De klimaatproblemen worden volgens mij ook bewust gecreeerd door het sproeien met vliegtuigen. Iedereen kent tegenwoordig de vliegtuigstrepen in de lucht! Deze strepen waaieren uit tot een wolkendek die het zonlicht blokkeert. Die vliegtuigstrepen waren er vroeger niet!. Er wordt bewust een wereldwijd milieuprobleem gecreëerd. HOE GROTER DE LEUGEN DES TE BETER. Niemand zal je geloven, laat staan dat je er iets aan zou kunnen doen.

En nu is het dan zover. Men heeft landen bij elkaar gekregen en bindende verdragen kunnen afspreken. Let maar op, nu gaan er allerlei regels gelden die dwingend zullen zijn, waar iedereen zich aan zal moeten houden en die de vrijheid van de mensen steeds meer zal beknotten. Alles zal met computers bijgehouden en gemeten gaan worden. Tot het moment komt dat alles centraal gereguleerd zal gaan worden en iedereen en alles hun vrijheid kwijt zullen raken!

Lees ook:
Klimaattop Parijs: Globalisten en milieufanaten eens over vernietiging Westerse economieën

Geo-enginering:
- Chemtrails: de geheime oorlog (NL ondertiteld)
- Sproeiend en een niet sproeiend vliegtuig - 8-7-14
- Chemtrails-Aerospace-Werker "Ik installeerde sproei-inrichtingen" - 30-5-14
- Geo-engineering: natuurlijk weer bestaat niet meer - 15-2-14
- Pilot says.." Chemtrails are a necessary EVIL..?" - 4-10-13
- Chemtrails Nederland - 2-9-13
- What in the world are they spraying - Nederlands ondertiteld
- Voormalig hoofd FBI getuigt dat regeringen chemtrails sproeien om mensheid uit te roeien
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13 tip
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!


meer >

zaterdag 12 december 2015

Volgende stap naar totaal uitwissen grenzen en Europese Superstaat heel dichtbij

Financial Times: EU gaat met eigen grensmacht lidstaten dwingen grenzen te openen voor migranten

Volgende stap naar totaal uitwissen grenzen en Europese Superstaat heel dichtbij – Als Brussel zijn zin krijgt bestaat Nederland vanaf 2016-2017 alleen nog maar op papier

Een verbijsterend bericht, niet vanuit de alternatieve media, maar nota bene van de Financial Times: de eurocraten in Brussel zouden het plan hebben om een Europese grensmacht op te richten die de controle over de buitengrenzen overneemt, zelfs als de betrokken lidstaten daar tegen zijn. Dit houdt in dat alle EU-landen de soevereiniteit over hun eigen grenzen definitief kwijtraken. Opgeteld bij de Brusselse eis om de komende jaren nog vele miljoenen moslimmigranten over de EU te verdelen, betekent dit dat de nieuwe grensmacht ook kan worden ingezet om de interne ‘Schengen’ grenzen gedwongen –en desnoods met geweld- voor migranten te openen.

Grenzen worden definitief uitgewist
‘De maskers zijn gevallen. De EU en Frontex (Europese grensbewaking) willen hand in hand de nationale soevereiniteit opheffen en onder het mom van het ‘veiligstellen van de Schengen grenzen’ de controle over de grenzen overnemen. Ze gebruiken controversiële claims over Griekenland als voorbeeld van wat spoedig ook ‘in het grensgebied in uw eigen buurt’ kan gebeuren. En het plan is volledig Duits,’ werd onlangs op de bekende Engelstalige Griekse blog Keep Talking Greece geschreven.

Zero Hedge vroeg de Griekse collega’s of dit inderdaad de zoveelste bevestiging is dat de eurozone iedere almaar groter wordende en gefabriceerde crisis gebruikt om zijn macht over de soevereiniteit van de afzonderlijke Europese staten vast te leggen, en de culturele en religieuze grenzen die de versmelting van Europa in een door Brussel, Berlijn en Frankfurt gecontroleerde superstaat voorkomen, uit te wissen.

Het antwoord is bevestigend en kwam nota bene van de Financial Times, die letterlijk constateert dat het overnemen van alle grenzen door Brussel ‘de grootste overdracht van soevereiniteit sinds de invoering van de eenheidsmunt (de euro) is.’

‘Zeg maar dag tegen uw soevereiniteit’
De Europese Commissie doet volgende week het voorstel om Frontex te vervangen door een permanente grensmacht en kustwacht. Het eerste proefkonijn wordt natuurlijk Griekenland, het land dat zijn financiële soevereiniteit al is kwijtgeraakt aan Brussel. Vanuit daar zal de Brusselse controle zich over heel de EU verspreiden. Daar wordt al 15 jaar over gepraat, maar juist omdat dit het opgeven van de soevereiniteit over het eigen grondgebied betekent, stuitte dit doorgaans op fel verzet van veel lidstaten.

Maar na ‘Parijs 13-11’ lijkt Europa rijp om in ruil voor ‘veilige’ grenzen toch de controle aan Brussel over te dragen. Volgens de Financial Times krijgen de lidstaten zelfs niet meer de mogelijkheid om het inzetten van de grensmacht door Brussel te voorkomen. ‘’Zeg maar dag met je handje tegen soevereiniteit,’ aldus Zero Hedge. ‘En dat alles om de eindeloze woeste aanval van Syrische vluchtelingen, die ironisch gezien juist werd geopend om Europa zijn gas uit Qatar in plaats van Rusland te kunnen laten krijgen, te stoppen.’

Grensmacht wordt ook zonder instemming lidstaten ingezet
De direct door de Europese Commissie aangestuurde toekomstige Europese grensmacht zal ‘op verzoek’ ook buiten de EU worden ingezet, zoals in Servië en Macedonië, belangrijke doorvoerlanden voor de miljoenen moslimmigranten vanuit het Midden Oosten en Afrika. De nieuwe organisatie krijgt in tegenstelling tot Frontex ook de bevoegdheden om te bepalen wie wel en wie niet in Europa mag blijven.

En aangezien het plan om nog minimaal 500.000 extra Syrische migranten gedwongen over Europa te verdelen, inclusief het ‘onwillige’ Oost Europa, beslist geen verzinsel van de Hongaarse premier Viktor Orban bleek, zoals ‘onze’ nationale soevereiniteitsvernietiger Frans Timmermans beweerde, kunnen wij eenvoudig 1+1 bij elkaar optellen en concluderen dat Brussel zijn eigen bewapende grensmacht hoogstwaarschijnlijk ook –en misschien zelfs wel vooral- gaat inzetten om de Oost Europese landen te dwingen hun grenzen te openen voor de door de EU gewenste islamisering. Want daar draait het uiteindelijk om.

Europese Superstaat en einde Nederland nu heel dichtbij
In 2008 voorspelde het inmiddels teloor gegane AIG in een berucht geworden presentatie exact wat Brussel in de jaren daarna zou gaan doen om stap voor stap de totale macht over de lidstaten over te nemen:

* onder het mom van ‘het klimaat’ / ‘het milieu’ de lidstaten ertoe brengen de controle over te dragen aan een wereldwijde autoriteit (denk aan de huidige klimaatconferentie in Parijs, waar besloten wordt tot de complete verarming van de Westerse bevolking d.m.v. torenhoge energie- en klimaatbelastingen);

* ‘terrorisme’ gebruiken om de politie en gerechtelijke macht in de lidstaten in de greep te krijgen, en tevens de controle over de samenleving en de burgers (camera’s, electronische overheid, smart meters, cashloze samenleving, etc.) te vergroten;

* de ‘financiële crisis’ aangrijpen om de vrije markt economieën te vernietigen ten gunste van een alomvattend (Marxistisch-socialistische) financiële wereldautoriteit (inclusief een virtuele en later misschien wel ‘harde’ nieuwe wereldmunt);

* een crisis in de EMU (/ eurozone) creëren als voorwendsel om een “Europese Economische Regering’ op te richten.

Ruim 7 jaar later blijken al deze zaken grotendeels of volledig door Brussel te zijn geïmplementeerd. Zelfs AIG kon echter niet vermoeden dat de eurocraten al zo snel zo brutaal zouden worden door de controle over al onze eigen grenzen compleet te willen afpakken. (1)

Maar dat gaat vanaf het komende jaar dus wèl gebeuren. En daarmee zal Nederland alleen nog maar in naam bestaan, maar niet meer als soevereine, onafhankelijke en vrije democratische rechtstaat. Vanaf 2016-2017 zullen we –met medewerking van de regering Rutte en bijna alle politieke partijen in Den Haag- worden geregeerd door een totalitair neomarxistisch en pro-islamitisch regime in Brussel.

(1) Zero Hedge

bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Financial-Times-EU-gaat-met-eigen-grensmacht-lidstaten-dwingen-grenzen-te-openen-voor-migranten

meer >

Zie ook: http://fd.nl/economie-politiek/1131070/frontex-moet-volwaardige-europese-grenswacht-worden

vrijdag 11 december 2015

Niets kan dit keer de economische ineenstorting stoppen

Volgens econoom Peter Schiff is het licht aan het eind van de tunnel dat overheden menen te zien een op ons afstormende trein.

Hij stelt verder dat net zoals in 2008 alle tekenen voor een ineenstorting van de economie aanwezig zijn, maar dit keer is er niets dat het kan stoppen.

Voordat de crisis kwam in 2008 kreeg Peter Schiff nogal wat kritiek over zich heen vanwege zijn voorspellingen over een ophanden zijnde economische ineenstorting.

Zo waarschuwde Schiff destijds dat de consumentenbestedingen waren vastgelopen, dat voorraden te hoog waren gewaardeerd en dat lakse leningsvoorwaarden zouden zorgen voor een ontploffing van het banksysteem.

In plaats van de waarschuwingen ter harte te nemen, probeerden de grootste economen uit mainstream-land hem in een kwaad daglicht te stellen doordat hij niet de officiële berichtgeving volgde. Kort daarna werd Schiff uiteraard gerehabiliteerd omdat veel van de rampspoed die hij had voorspeld uit was gekomen.

Nu, anno eind 2015, zegt Schiff dat de economie zich in een neerwaartse spiraal bevindt en dat er dit keer niets is wat het zal stoppen. Alle noodhandelingen die door de Amerikaanse overheid werden gedaan na de crisis van 2008 waren slechts tijdelijke oplapmaatregelen.

Het licht aan het eind van de tunnel zoals dat wordt voorgespiegeld door de mainstream economen is volgens Peter Schiff helaas een trein die ons tegemoet komt. En als zijn voorspelling dit keer net zo accuraat is als in 2007 dan staat deze trein op het punt te ontsporen.

“We zijn blut. We leven van de schuld. We hebben een geweldige transformatie meegemaakt van de Amerikaanse economie. Kijk naar het aantal Amerikanen dat gebruikmaakt van Food Stamps (overheidsbijdrage voor voedsel), het aantal mensen dat arbeidsongeschikt is, het aantal werkelozen”. “De hele economie is geïmplodeerd. De bodem is er nog niet onderuit gevallen omdat we nog meer schulden hebben kunnen maken. Maar de ineenstorting gaat er komen”.

“Fundamenteel is Amerika slechter af dan voor de crisis. Met een alsmaar stijgende nationale schuld en met geld dat zonder ophouden uit gebakken lucht wordt bijgedrukt, is het alleen nog maar een kwestie van tijd”.

Volgens de Amerikaanse overheidsstatistieken sparen de Amerikanen weer en geven weer geld uit, maar volgens Schiff ligt het toch iets anders.

De doorsnee Amerikaan heeft minder dan 5.000 Dollar aan bezittingen. Niet alleen is dat triest want het betekent dat de meesten gewoon blut zijn, maar het wordt nog erger. Want als je de Amerikaanse schuld omrekent naar een bedrag per inwoner dan heeft de doorsnee burger helemaal geen bezittingen, alleen maar schuld. Dit dankzij een overheid die in naam van de burgers meer heeft geleend dat dan deze bijelkaar kunnen sparen.

“Wat er nu gebeurt, is ongeveer wat we hadden kunnen verwachten. Vanuit mijn perspectief en gegevens zie ik geen enkel economisch herstel, zeker niet in Amerika”.

“We geven meer geld uit, maar dat doen we niet omdat we rijker zijn geworden. We lopen nog meer schuld op. We gebruiken geleend geld om te consumeren en dus voelt het tijdelijk alsof we rijker zijn omdat we al dat geld kunnen uitgeven. We zullen echter moeten accepteren dat we een keer de rekening zullen moeten betalen”.

“En deze rekening gaat er komen. Op dit moment wordt het rentetarief op nul gehouden zodat het mogelijk is om een schuld in stand te houden ook al is het onmogelijk om deze terug te betalen. Wanneer de rente echter eenmaal omhoog gaat, kunnen we de renteover de schulde niet opbrengen, laat staan iets aflossen”.

“En dan komt er een einde aan het feest”.

“Het probleem is natuurlijk dat niemand die enige echte invloed op de publieke perceptie heeft zoals onze gekozen vertegenwoordigers of de media, hier iets aan zullen doen. Ze zullen doorgaan met feestvieren totdat het tot een plotseling en onomkeerbaar einde is gekomen. En iedereen die tegen het officiële verhaal in gaat, zal worden gebrandmerkt als een idiote doemdenker of een extremist”.

“We hebben de laatste en volledige ineenstorting nog niet gehad en het is nu te laat om er nog iets aan te doen”.

“De waarheid is dat de Amerikaanse economie op haar laatste benen loopt. De verkoopcijfers op Black Friday zijn zwaar tegengevallen. Nog even en de Amerikaanse schuld zal door het 20 biljoen Dollar plafond gaan”.

“Net zoals dat in 2008 het geval was, zijn alle tekenen voor een ineenstorting aanwezig en exact zoals toen gaat de aandelenbeurs naar het hoogste niveau ooit”.

“Als je hebt opgelet dan weet je wat er vervolgens gaat gebeuren”.

Peter Schiff spreekt hier hoofdzakelijk over de Amerikaanse economie. Wanneer de Amerikaanse economie echter implodeert dan gebeurt er bij ons precies hetzelfde. Net zoals in 2008, maar alleen dit keer erger.

YouTube: https://youtu.be/GnRLivDE8iA

Bron: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-financiele-samenzwering.html

Als de economische zaak gaat schuiven, gaat de hele wereld mee. Er zijn meer schulden dan de wereld kan dragen en het kaartenhuis zal instorten. Daar is volgens mij jaren lang bewust naar toegewerkt. Op de ruïnes van de huidige wereld wil men het vierde rijk van het beest uit de Bijbel opbouwen. Orde uit chaos noemen ze dat. Het lijkt er op dat er grote oorlogen aan vooraf gaan. En die (wereld)oorlogen lijken nu bezig te ontstaan in het Midden Oosten. 

Alles is er. Er hoeft niet meer op een moment in de toekomst te worden gewacht waarop alles wat beschreven is in Openbaringen mogelijk kan worden. Die tijd is er al! De schulden kunnen simpel weg niet groter meer worden! De technologie voor de invoering met het merkteken van het beest is er al! De oorlogen, de atoombommen staan klaar.

Precies zoals de eerste vier zegels uit Openbaringen voorspellen:

Openbaring 6:1-8
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een  boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 3 En toen  Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een tweede, een rossig  paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij  elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. 5 En toen Hij het derde zegel  opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had  een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een  maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan  de olie en de wijn. 7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier  zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het  dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te  doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

meer > 

donderdag 10 december 2015

Quantum Computing – Kunstmatige Intelligentie komt er aan

YouTube: https://youtu.be/PqN_2jDVbOU

Dit is een belangrijke lezing over quantum computers. Hoe ze werken, wat ze kunnen en wat ze mogelijk in de toekomst zullen kunnen. Let op het taalgebruik! De woorden die hij gebruik. Hier en daar komt het regelrecht uit de Bijbel.

Genesis 11:4-6
4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt,  en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de  Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 En de Here zeide: Zie,  het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. (hij zei het letterlijk... 7.31 min)

Een quantum computer maakt gebruik van meerdere dimensies. Een paard leeft zeg maar in twee dimensies lengte en breedte, maar een vliegtuig beweeg zich in drie dimensies en kan dus dingen die een paard niet kan. Een paard kan niet vliegen.

Op dezelfde wijze maakt een quantum computer gebruik van meerdere dimensie en kan dingen die normale computers niet kunnen. In zo'n computer vindt er een overlap plaats tussen onze dimensie en andere dimensies. Men wil de mogelijkheden die de extra dimensie biedt, gebruiken in onze dimensie. Zo kan een quantum computer alle mogelijkheden in een keer overzien! Terwijl een gewone computer elke mogelijkheid een voor een langs moet lopen. Hoewel de computers van tegenwoordig dat erg snel kunnen, kunnen ze nooit wat een quantum computer kan. De vraag is of ze een machine kunnen maken die net als een mens is...

Dit klinkt allemaal erg vreemd en griezelig en volgens mij is het dat ook. Het zou ook andersom kunnen. Dat wezens in een andere dimensie in onze dimensie binnen zouden kunnen komen. Ik noem maar iets. Luister naar wat hij zei op 12.35 min: "het klinkt als een hartslag van een buitenaardse God". En "leven in een chip".

Hij denkt dat de bouw van een machine die slimmer is dan een mens erg dichtbij is. Je hoeft je dan niet langer meer af te vragen of de eindtijd dichtbij is...Want zelfs al zou dat wat in de Bijbel voorspelt is niet uitkomen, dan nog zou het het einde van de mensheid betekenen. Of te wel de grens IS bereikt. Alles wat in de Bijbel wordt voorspelt komt uit!


Sommige Bijbelverzen die gaan over de eindtijd lijken uit een andere wereld te komen. Hoe gek het dus ook mag klinken het lijkt wel of de deuren er naar letterlijk open gaan. Wie het dit ooit kunnen bedenken...?

De sleutel tot de put des afgronds:

Openbaring 9:1
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Het eerste beest wordt alle macht gegeven op aarde:

Openbaring 13:7
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Het tweede beest draagt op een beeld van het eerste beest te maken en geeft een geest aan dat beeld...?:

Openbaring 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor  de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken  voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd  gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou  spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het  maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een  merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is  de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens,  en zijn getal is zeshonderd zesenzestig

De wereld wordt heel duidelijk voorbereid op deze situatie. Straks gaat het contante geld er uit en kunnen we alleen nog digitaal betalen. Dan zal alles(!) door computers geregeld gaan worden! Als die computer een geest krijgt, zal hij maken dat iedereen die het beeld niet aanbid gedood wordt. Het is mogelijk. Toch iets om bij stil te staan.

Zoek de Heer Jezus:


Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer > 

zaterdag 5 december 2015

WVB: The Time Watchers deel 1 en 2

YouTube: https://youtu.be/Ckwa-CAEDRc

Een deel van de Capstone serie. Koning Manasse was een "waarnemer van de tijden", een praktijk die God zijn volk specifiek verboden had. Ontdek waarom!

Youtube: https://youtu.be/mYD-Cvioqoc

Deel 2 van onze Watchers of Time-serie. Legt de ware agenda bloot van de "waarnemers van de tijden" zoals koning Manasse, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij een gesneden beeld plaatste in de tempel van God. Een deel van onze Captstone serie.

meer >

maandag 30 november 2015

Nieuwe wet opent alle computers voor politie

Privacywaakhonden en ict’ers verontrust

Een nieuwe conceptwet geeft de politie verregaande bevoegdheden om in computers te kunnen inbreken. Privacywaakhonden en ict-experts vinden die wet veel te ver gaan. ,,De aanslagen in Parijs worden gebruikt om een politiestaat in te voeren.” Minister Ronald Plasterk © anp.

Vlak voor het weekend begon, gooide de ministerraad er afgelopen vrijdagmiddag nog snel een belangrijk persbericht uit. Ministers Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dienen vier wetsvoorstellen uit het actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme in bij de Tweede Kamer. De maatregelen om het Jihadisme te bestrijden, zijn van groot belang, onderstreept de regering.

Onderdeel van die maatregelen is een uitbreiding van de bevoegdheden om onderzoek te doen in computers van criminelen en terroristen. De naam van het wetsvoorstel staat niet vermeld in het persbericht, maar desgevraagd bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat het gaat om de wet Computercriminaliteit III, die al sinds 2013 in de maak is.

De omstreden wet kan met steun van VVD en PvdA rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar die partijen zullen andere partijen nodig hebben om de wet door de Eerste Kamer te loodsen.

Lees verder op:http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4198274/2015/11/30/Nieuwe-wet-opent-alle-computers-voor-politie.dhtml

Wat nog even nodig was voor deze wet was de juiste aanslag en hup snel de wet invoeren. Ze zaten er gewoon op te wachten... Ze wisten dat het wel zou komen die aanslagen. Straks als niemand meer een kant op kant laten ze hun ware gezicht zien.

meer >

vrijdag 27 november 2015

Aanslag IS in tunesie, 13 doden - ijzingwekkend stilte...


Tunesiërs vinden dat ze er maar bekaaid van afkomen na de aanslag die dinsdag aan dertien mensen het leven kostte. Buitelden de internationale gemeenschap en sociale media na de aanslagen in Parijs nog over elkaar heen om medeleven te uiten, voor de slachtoffers in Tunesië blijft het ijzingwekkend stil.

Lees verder: Tunesiërs drukken Twitter en Facebook pijnlijk met de neus op de feiten

Hoezo samenzwering...? Wat een wereld zeg. Wel vaag die satansster in de halve maan van de islam in de vlag van Tunesie. Een land dat als staat religie openlijk satanisme heeft?

meer >

vrijdag 20 november 2015

ISIS video makes threat against New York

YouTube: https://youtu.be/ObjddvGbJD0

ISIS heeft video laten rondgaan, die suggereert dat ze New York bedreigen. CNN's Jim Sciutto meldt dat de video niet kan worden geverifieerd, maar de autoriteiten nemen het serieus.

De geest lijkt uit de fles en zal er denk ik ook niet meer in gaan. Maar vergeet niet dat de machten achter de schermen van de Nieuwe Wereld Orde dit kunnen aangrijpen om zelf een zeer grote aanslag te plegen om zo de chaos te creeren om de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen.

Dus schrik niet als ze b.v. een complete Amerikaanse stad met een atoombom opblazen en de schuld in de schoenen van de moslims schuiven. Geloof zeker niet wat ze je vertellen via de media. 

Ze blazen zonder een spier te verrekken hun eigen mensen op. Ze zien ons ook niet als mensen maar meer als een soort dieren die of dood moeten of tot slaaf gebracht moeten worden. Hoe groter de leugen des te beter!


meer >

maandag 16 november 2015

Political author Gearoid O Colmain discusses the Paris attacks with RT International

YouTube: https://youtu.be/L7GAbVhjTSw

meer >

Bill Cooper predicted 911 (it cost him his life)

YouTube: https://youtu.be/CEsesnzDBvA

Dit is een korte maar belangrijke video presentatie van Bill Cooper's 9/11 voorspelling, zeldzame 11/09 beelden en audio van zijn boek "Behold a Pale Horse" en de Illuminati agenda. Bill Cooper was een van de top samenzwering onderzoekers, was hij actief in het blootstellen van de Illuminati (geheime regering) en vooral de satanische agenda die is verbonden met de UFO hoax.

meer >

Mid-East Prophecy Update – November 15th, 2015

YouTube: https://youtu.be/rM3KZBlfTQ0

meer >

vrijdag 13 november 2015

The illuminati Bilderberg Group Documentary

YouTube: https://youtu.be/KYWx_cFzqro

meer >

Israël boos op EU: producten uit Joodse kolonies moeten apart etiket krijgen

De Europese Commissie heeft woensdag besloten dat producten die uit Joodse kolonies in de door Israël bezette gebieden komen, herkenbaar moeten zijn. Op de etiketten moet nu vermeld staan dat ze afkomstig zijn “uit land dat sinds 1967 door Israël is bezet”.

Lees verder: http://www.z24.nl/ondernemen/israel-boos-op-eu-producten-uit-joodse-kolonies-moeten-apart-etiket-krijgen-598907

Hoezo "bezette gebieden"! Ze moesten eens weten hoeveel land is er in het midden oosten is dat tot Israel behoord maar dat door anderen wordt bezet! We zullen het hopelijk snel zien als aan Israel recht wordt gedaan!

meer >

woensdag 11 november 2015

The Child of Hell Part 3 - Rise of the Phoenix

YouTube: https://youtu.be/34GN6O41ynA

From the Capstone series, the symbolism of the phoenix, a transformation by fire, and sacrificing children at Planned Parenthood clinics to better the life of adults. Also looking into vaccines and flavor enhancers that use aborted fetal cell lines for testing.

meer >

maandag 9 november 2015

Germany: Mass Crowds March "Merkel Must Go"

YouTube: https://youtu.be/MZkNNvBBveI

Of het er echt zo veel zijn weet ik niet, 5000 staat in dit artikel:
http://www.nowtheendbegins.com/thousands-german-people-chant-merkel-must-go-at-anti-mass-muslim-migration-rally/
Dat lijkt me niet zo veel maar de druk wordt groter. Er lijkt een gevoelige snaar te zijn geraakt en een grens bereikt.

meer >

vrijdag 6 november 2015

WVB: The Child of Hell deel 1 en 2

YouTube: https://youtu.be/CBTghMUe9ic

Watchman Broadcast, part of the Capstone Series. The description and purpose of Manasseh causing his children to pass through the fire unto Molech.

YouTube: https://youtu.be/eEDjYktyZ48

Watchman Video Broadcast - Part of the Capstone series. We examine the symbol of the phoenix and see it's relation to the Antichrist.

meer >

vrijdag 30 oktober 2015

PS4 spel Detroit: een blik in de toekomst van het rijk van het beest

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LL2gW7hmXu4#t=178

Dit spel speelt zich af in Detoit na verwoestende economische tijden. Het is een stad waar , als ik het goed heb, robots met kunstmatige intelligentie heersen. Het gaat over een robots met menselijke emoties.
http://www.engadget.com/2015/10/27/detroit-become-human-quantic-dream-ps4/

Het spel lijkt bedoeld om mensen voor te bereiden op wat waarschijnlijk werkelijk komen gaat. Een soort rollenspel. Door toe te geven aan de (valse) verleidingen van het spel, geef je je er in feite al aan over. Het wordt moeilijker je er los van te maken. Als speler verplaats je je denk ik in een robot met menselijke emoties. Wat voor psychologisch effect wordt daarmee beoogd? Dat je sympathie krijgt voor een robot?

Een paar dingen die mij opvallen:
- 1.33 minuten zie je paraplu's van bovenaf in hexegram(6) vorm. Dat verwijst naar het 666. Zie b.v.: http://666alert.net/
- De robots hebben een piramidevorm logo. (De piramide wordt geloof ik HET logo van het rijk van het beest! Zie b.v. de piramide met het alziende oog op het dollar biljet)
- Het speelt zich af in een tijd van verwoesting. Die tijd staat ook echt voor de deur.
- De mensen worden gecontroleerd door robots.
- De robots hebben allemaal blauwe ogen.

De vraag is, kunnen de mensen net zo worden als de "perfecte" robots, of willen de robots net zo worden als de mensen? Als de robots net zo worden als de mensen zullen ze dan de echte mensen gaan vervangen?

Het lijkt mij allemaal te verwijzen naar de tijd van het merkteken van het beest. Dat teken zal denk ik ingevoerd worden na een tijd van een complete verwoesting op aarde in de eerste 3,5 jaar van de 7 jarige eindtijd. De mensen die het merkteken aannemen, zullen op de een of andere manier worden veranderd zoals de robots (een valse Christelijke hergeboorte). Die veranderde mensen zullen misschien in contact staan met een wereldwijde kunstmatige intelligentie.

Die kunstmatige intelligentie lijkt op het beeld van het beest wat een geest krijgt. Een robot met menselijke emoties? Het beeld van het beest maakt dat iedereen die het merkteken, zijn naar of zijn getal niet heeft wordt gedood.

Openbaring 13: 11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Het is tijd je afzijdig te houden van de "spelletjes" van deze tijd! Geef er niet aan toe. De verleidingen zullen straks enorm zijn! Als mens ben je er niet tegen bestand. Alleen in de kracht van de Here Jezus zul je er tegen kunnen als je er mee te maken krijgt!

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer >

zaterdag 24 oktober 2015

Steve Quayle joins Tom Horn to discuss National Preparedness Month

YouTube: https://youtu.be/qNU0VYy3atA

Men verwacht een (de) "grote gebeurtenis". Een die alles in gang zet. En waarschuwt mensen om zich voor te bereiden. Die noodzaak wordt in Nederland niet zo gevoel, maar misschien ligt dat voor Amerika anders.

Tom Horn heeft zijn betrouwbaarheid zeker verloren met zijn "2012 voorspellingen". Maar toch wil ik u op de waarschuwingen wijzen. Want vroeg of laat gaat het ook beginnen! En dan zal alles anders zijn! Niets zal meer zijn zoals je altijd dacht dat het was! En dan blijft er maar een echte eeuwige waarheid overeind en dat is de Here Jezus Christus!

Ken je dan die waarheid om je aan vast te houden als alles in de wereld onderuit gaat!?

meer >

donderdag 15 oktober 2015

Handzame DNA lezer revolutionair zeggen wetenschappers (komst lezer 666 merkteken van het beest?)

Nieuwe handzame MiniION sequencer, kost rond de $1000 en is ontworpen om DNA te analyseren om ziekte-uitbraken te helpen opsporen, om voedsel te controleren en voor "de democratisering van sequencing".

Lees verder: http://www.theguardian.com/science/2015/oct/15/handheld-dna-reader-revolutionary-and-democratising-say-scientists

Zal het merkteken van het beest te maken hebben met het veranderen van het DNA van mensen?  En wordt dit soms de methode om het merkteken van het beest met zijn 666 te gaan scannen bij mensen? Zodat niemand van kopen of verkopen zonder het merkteken, zijn naam of zijn getal? En iedereen die dat toegevoegde DNA stuk niet heeft, wordt gedood?

Het idee er achter is dat als bij mensen hun DNA verandert door het merkteken aan te nemen, ze niet meer een mens zijn die geschapen is naar het beeld van God. Ze zijn dan zeg maar herboren naar het beeld van het beest. Ze zijn zoals het beest geworden. Ze zullen misschien denken dat ze als God zijn geworden. De leugen die de slang Eva voorhield:

Genesis 3:1-5
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide  de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de  vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten  noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij  als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

meer >

woensdag 14 oktober 2015

De ingrediënten voor een burgeroorlog in Nederland zijn aanwezig

De komst van vreemdelingen met andere normen en waarden brengt agressie met zich mee. De ingrediënten voor een burgeroorlog in Nederland zijn aanwezig. Dat schrijft Renzo Verwer vandaag in een opiniestuk in Het Parool.

lees verder:  http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4161774/2015/10/12/Het-is-volkomen-logisch-wat-in-Woerden-is-gebeurd.dhtml

Dat is dus precies waar de machten achter de schermen op uit zijn. Ze willen "orde uit chaos". Daarom ondermijnen ze de maatschappij zodat die geen vuist kan maken maar elkaar te lijf gaan. Ze mengen de "tegenstellingen" zodat er conflichten ontstaan. Dan kunnen zij met de "oplossing" komen: een wereldregering. Dat is "these+antithese=synthese. Het is allemaal bewust gedaan.


meer >

vrijdag 9 oktober 2015

Nobelprijs Scheikunde gaat naar DNA-reparatie - voorbreiding merkteken van het beest

Nobelprijs Scheikunde gaat naar DNA-reparatie

De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar drie verschillende mechanismen voor DNA-reparatie in de cel die in de jaren zeventig en tachtig zijn ontdekt. De prijs wordt gedeeld door Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar. Dit heeft vanmorgen het Nobelcomité in Stockholm bekendgemaakt. De reparatie van DNA werd al langer genoemd als een belangrijke biologische ontdekking die nog steeds niet beloond was met een Nobelprijs.

Pionierswerk
Het Nobelcomité prijst het pionierswerk van de onderzoekers. Ooit werd gedacht dat DNA heel stabiel was, maar vanaf de jaren zeventig werd duidelijk dat het voor de erfelijkheid zo belangrijke molecuul voortdurend gerepareerd wordt. ‘Uw DNA wordt streng bewaakt door een zwerm van celeiwitten’, zoals het Nobelcomité het treffend uitdrukte.

lees verder >

Erg opvallend dat ze nu deze prijs uitreiken voor dit onderwerp! Dit was al tijden bekend en nu komen ze er mee? Ik zag er een stukje over op het NOS journaal en dacht direct he waarom wordt dit de mensen zo uitgebreid uitgelegd? 

Worden de mensen voorbereid op de komst van het merkteken van het beest? Heeft het merkteken iets te maken met DNA? Door kunstmatige verandering of zelf het toevoegen van een extra DNA-streng zullen de mensen worden als God en zal hun vast eeuwig leven beloofd worden.

meer >

woensdag 7 oktober 2015

Vluchtelingen krijgen massaal Bijbels

De Zakbijbelbond uit het Gelderse Oosterbeek stopt vluchtelingen massaal een bijbel toe.

De bond levert de bijbels in ongeveer 200 verschillende talen. Vooral in het Perzisch, Arabisch, Somalisch en Koerdisch is het heilige boek populair. Ook in het Tirginisch, de taal die wordt gesproken in Ethiopië en Eritrea, is de bijbel erg in trek.

Lees verder: http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/10/vluchtelingen_krijgen_bijbels.html

meer >

LA Marzulli - Days of Chaos

YouTube: https://youtu.be/9Xo5_VbPx4g

zaterdag 3 oktober 2015

The Hook in Putin’s Jaw - Biblical prophecy fulfilment is moving so fast it is hard to keep upBiblical prophecy fulfilment is moving so fast it is hard to keep up. Russia has pulled up to their Syrian Port with the world’s largest nuclear submarine and other battleships and they now have tens of thousands of Russian soldiers on the ground fighting with Hezbollah, the Syrian Army and Iran saying that their goal is to defeat ISIS. They may well do that – at least in that arena. However, Obama has allowed ISIS to spread out far beyond Syria. Their real main goal is to keep Assad in power and the very real possibility of their being in place for a war against Israel.

Today Russia started bombing ISIS and Rebel strongholds; unlike Israel and the US they are bombing the resistance and not just empty buildings. Putin has told Obama to stay out of the way and that they will take care of things – knowing full well that he has no real problem with Obama anyway. It seems that they have cut some kind of deal in their 90 minute meeting at the UN. I believe it is a plan to put Israel in such a position that they think they can dominate her, but no chance, I read the Book.

Today we see Ezek. 38:2-4 [2] Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
[3] And say, Thus saith the Lord GOD; Behold I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
[4] And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:

We are watching the HOOK in Putin’s Jaw pulling him into the Middle East with Iran [Persia] and seeing Ezek 38:5 being put together very quickly. Putin has told Netanyahu to not respond to any cross-border missile attack from Syria. You can be sure Netanyahu told him in no uncertain words where to go with that one?

lees verder: http://thegoldenreport.net/?p=1942

meer >

vrijdag 2 oktober 2015

Oregon schutter koos Christenen uit tijdens schietpartij

Link naar het nieuwsbericht:
'Schutter Oregon had het op christenen gemunt'

In de bepaalde nieuwsberichten over de schietpartij weigeren ze te vermelden dat het om Christenen gaat maar staat er alleen dat de schutter vroeg naar de religie.
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4154370/2015/10/01/Vijftien-doden-bij-schietpartij-school-VS.dhtml

Nou bij deze dus: de schutter was speciaal opzoek naar CHRISTENEN!

Waarom zou hij speciaal naar Christenen vragen? Hoeveel bewijs wil je hebben dat de Bijbel gelijk heeft. Tijd om voor de Here Jezus te kiezen. Er is niet veel tijd meer!

Openbaring 6:9-11
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

DE tijd raakt op

meer >

donderdag 1 oktober 2015

Netanyahu bekritiseerd de oorverdovende stilte van de VN over de Iraanse dreiging om Israël uit te roeien

Bekijk de video:
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WATCH-LIVE-Netanyahu-delivers-address-to-UN-General-Assembly-419606

De wereld zal versteld staan als God Israël zal verdedigen. Dan zal de wereld beseffen hoe belangrijk deze toespraak is! De hele wereld gaat op zijn kop! Dit kon wel eens de laatste waarschuwing voor de wereld zijn.

vrijdag 25 september 2015

Pope Francis "Congress Speech" Painful

YouTube: https://youtu.be/cWlP9UOUL5g

Hou die man in die witte soepjurk in de gaten. Hij is een soort hogepriester van een wereldwijde satanistische kerk. Ik geloof dat het werkt volgens het "zwart-wit" principe. De zwart-wit geblokte tegeltjes op de voer van een vrijmetselaars loge. Een soort van jin-jang principe. Het is een principe om vooruit te werken naar het doel: de komst van het alziende oog op de piramide, de anti christ. De mensen in de nabijheid van de paus dragen dan vaak iets zwarts.

Het is, geloof ik, van een soort van witte magie, net zoals je zwarte magie hebt. Witte magie heeft dan als doel om mensen te "betoveren" met het schijnbaar goede. Om mensen in hun macht te krijgen. En zoals we weten werkt die magie zeer goed! Miljoenen mensen zijn er door betoverd en willen de echte Jezus niet meer kennen! In plaats daarvan geloven ze in een bejaard mens in een wit jurk...


Zie ook: http://beforeitsnews.com/global-unrest/2015/09/pope-francis-gives-illuminati-hand-signs-to-start-historic-address-before-congress-2468830.html

meer >


woensdag 16 september 2015

Martial Law drill evacuates children to FEMA stadium

YouTube: https://youtu.be/fh99BlupBiw

De wereld wordt voorbereid voor de grote dag waarop het zal gaan beginnen. Alles zal anders worden. Niets zal meer het zelfde zijn. Niemand weet wanneer het zal gaan beginnen, maar de voorbereidingen er voor zijn overal zichtbaar. Ook de vluchtelingen stromen spelen geloof ik een rol om straks zoveel mogelijk chaos te creëren.

Op welke zekerheid kun jij terug vallen? Er is maar een: De Here Jezus, de rest is zinkend zand....

meer >

dinsdag 15 september 2015

Indiase deelstaat wil bekering tot christendom verbieden

Steeds meer Indiase deelstaten pakken christenen wettelijk aan. Als zesde op rij overweegt de staat Maharashtra om bekering tot het christendom te verbieden. Dat meldde Morning Star News, een Amerikaanse nieuwsdienst die bericht over christenvervolging, vrijdag.

Vijf Indiase deelstaten voerden al een zogeheten „wet op godsdienstvrijheid” in. In de praktijk is er echter geen sprake van vrijheid van religie. Evangelisatie wordt verboden en christenen belandden in een minderheidspositie.

In India zijn sinds begin juli al achttien aanvallen op kerken en christenen gerapporteerd. Daarvan vonden er zestien plaats in deelstaten waar de nieuwe godsdienstwetten al zijn ingevoerd.

De drijvende krachten achter de aanvallen zijn hindoe-extremisten, die christenen bedreigen en hen ertoe dwingen terug te keren tot het hindoeïsme, aldus Indiase kerkleiders.

In diverse gedeelten van India zijn kerken al maanden dicht als gevolg van de aanvallen. Een aantal voorgangers is ondergedoken.
 
Bron:  http://boinnk.nl/98981/weer-een-indiasche-deelstaat-die-bekering-tot-het-christendom-verbiedt/

Verbod op Christendom: binnenkort bij u in de buurt? Bent u er klaar voor! 
 
Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.
 
meer > 

zaterdag 29 augustus 2015

RFID Mark Of The Beast "New Chip" Is Here 666

YouTube: https://youtu.be/IOsakL4PJXE

Zie ook:
Een groot aantal Nederlanders krijgt momenteel en de komende tijd, of ze willen of niet, een nieuwe bankpas van hun bank met daarin een RFID/NFC chip waarmee iedere stap die je doet te volgen is.

Nieuwe bankpas voor contactloos betalen: wel of niet veilig?
Een misleidend nieuwsbericht. Of de nieuwe chip veilig zal zijn? Ze willen dat je je druk gaat maken om de veiligheid van de nieuwe bankpas zodat je niet gaat bedenken dat die bankpas zelf het levensgrote gevaar vormt! De bank zelf is het grote gevaar niet de crimineel die achter je geld aan zit!

Ze laten ons glimlachend ons eigen graf graven en betalen! Want die pas hebben we zelf betaald. Ze lachen zich een breuk achter de schermen. Reken daar maar op. Dat domme volk ook. Ze verdienen ook niet beter!

woensdag 12 augustus 2015

Pretpark Walibi komt met gewelddadig-erotische Halloweenshow

De ChristenUnie in Dronten maakt bezwaar tegen een show in Walibi Holland in Biddinghuizen. Tijdens de Halloween Fright Nights in oktober wil het pretpark een show te geven rond het seksueel gewelddadige thema sadomasochisme.

lees verder >


Sodom is in opkomst. Over de komst van allerlei sexuele uitingen in de media schreef David Wilkerson in zijn boek "Het visioen". Kon het me niet voorstellen wat hij voorspelde. Maar kijk het is er nu. IN EEN PRETPARK VOOR KINDEREN!

DE tijd is gewoon op! Zoek Jezus voor het begint!

meer >

vrijdag 7 augustus 2015

Maatschappelijke aanvaarding homofilie opzet voor wat komen gaat in eindtijd

Obama Supports Military Review to Lift Transgender Ban

De agenda voor de maatschappelijke aanvaarding van sodomie en transgenders heeft niets te maken met die mensen zelf. Er zit geloof ik een heel ander idee achter. Ze weten dat als mensen dit accepteren ze ook het merkteken van het beest zullen aannemen in de eindtijd en zich zelf zo geloof ik zullen mengen met "vreemd vlees". Zo zullen ze allemaal de doodstraf verdienen die er op staat.

Er heerst een tijdgeest die alles om wil draaien, alles op zijn kop wil zetten. Die het natuurlijke zoals God het geschapen heeft, afwijst en het tegennatuurlijke accepteert. Het wordt allemaal georganiseerd met het oog op wat komen gaat

Romeinen 1: 20-32
20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 
24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen  overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Zo zal de wereld er straks uitzien. Er zal niemand meer normaal zijn. Van jong tot oud verdorven. Of te wel iedereen zal in die tijd het merkteken aan genomen hebben.

Genesis 19:4
4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5 En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

meer >

maandag 3 augustus 2015

Reclame kpn met verborgen 666 boodschap

Onderaan de driehoek zie je 3 zesvlakken. Dat is 666. Een van de zesvlakken is een doos. Ook de doos heeft vast een betekenis. Als je b.v een doos uitvouwt heb je weer 6 vlakken. Het geeft bij mij het gevoel van dat ze de ziel willen opbergen in een doos. Dat ze de hele wereld dmv het 666 merkteken van het beest gevangen willen nemen in een doos. Denk aan kunstmatige intelligentie, een wereldwijde super computer. De doos zie je regelmatig in reclameboodschappen.

Verder is opvallend dat het een omgekeerde piramide vorm is met de doos en de vlakken als de top. Dat lijkt op de piramide met het alziende oog op het dollarbiljet.

Mengen met gevallen engelen
Nou bestaat dus het idee dat in de eindtijd de mensheid zich zal mengen met gevallen engelen net als in de tijd van Noach. Dan zullen er een soort van hybride mensen ontstaan die natuurlijk alle overgebleven echte mensen zullen willen uitroeien.

Dat samengaan wordt gesymboliseerd door het samengaan van twee piramides. Een met de punt naar boven (het aardse) en een met de punt naar beneden (het hemelse). Als ze samengaan krijg je de ster van David. Die ster is geloof ik het symbool van de antichrist. De valse messias waar Israel nu op wacht.

Let is dat verband dan op de tekst van de reclame:
"Combineer PKN producten, & krijg dubbel zoveel data en belminuten".

Let op de sleutelwoorden: "combineer" en "krijg dubbel zoveel".

Dat zou je kunnen lezen als: als je je zelf combineerd (dmv het 666 merkteken?) met gevallen engelen dan ontvang je dubbel zoveel....Je wordt dan een soort van mega super dubbelmens! Half engel, half mens... Een God!

Zie ik nou overal spoken in reclameboodschappen of wordt de mensheid heel gniepig voorbereid op iets wat komen gaat... Voor de zekerheid kies ik het laatste. Leuk he die toch zo vertrouwde KPN. Ze hebben het zo goed met ons voor! In de reclameboodschap hiervoor stonden er DNA strengen op!

Zie ook de website: http://666alert.net/ met veel voorbeelden van zesvlakken (hexagrammen) e.d

meer >

vrijdag 24 juli 2015

Urgent warning about the danger of Windows 10

YouTube: https://youtu.be/LaZMznZvJAs

Openbaring 13: 11-18
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


meer >

donderdag 23 juli 2015

Watchman Video Broadcast - The Capstone deel 1 en 2

YouTube: https://youtu.be/Xpuf7_29suw

Watchman Video Broadcast - Part of the Secret of the Seal series. The symbolism and meaning of the capstone on the reverse of the Great Seal of the United States, understood in the light of the Scriptures.

Deel 2:

YouTube: https://youtu.be/PyAZN7ohHt8

De koningen van Israël bouwen offer plaatsen voor afgoden op zogenaamde hoge plaatsen. Dat deed bijvoorbeeld de slechtste koning Massase. Als laatste grote zonde plaatste hij een afgodsbeeld in de tempel van God. Iets dergelijks kan er letterlijk gaan gebeuren in de eindtijd.

Het menselijk lichaam is geschappen naar het beeld van God. Het lichaam is een tempel van God. In die menselijke tempel een afgodbeeld plaatsen zou kunnen verwijzen naar het kruizen van gevallen engelen met de mensen voor en na de zondvloed. Of te wel de mensen kunnen in de eindtijd zich weer genetisch mengen met gevallen engelen waardoor ze hybriden worden. Geen menselijke wezens meer. Ze hebben een afgod in hun tempel geplaatst.

De topsteen op de piramide van het dollarbiljet kan verwijzen naar die plaatse stap. Een offerplaats voor afgoden op een "hoge plaats" dus bovenop de piramide.

Het is ook vergelijkbaar met homofilie. Men gaat samen met het "tegennatuurlijke". Men loopt "vreemd vlees" na. Daarom is er zoveel aandacht voor homofilie in de media om de mensen aan het idee te laten wennen zich te mengen straks in de eindtijd met "vreemd onnatuurlijk vlees." De "omkering" van Sodom en Gomorra is dan een beeld van wat er met de aarde gaat gebeuren in de eindtijd.

meer >

donderdag 16 juli 2015

Crises Griekenland bewust veroorzaakt om lidstaten tot financiële en politieke unie te dwingen

Rapport EMU-econoom uit 2008 voorspelde exact huidige door Brussel gewilde crisis
De ‘dood van Griekenland’ en de oprichting van een ‘Europees Rijk’ exact voorspeld


Nu Griekenland, straks Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk, en dan zijn ook wij aan de beurt.

Terwijl gisterenavond in Griekenland de molotov cocktails in het rond vlogen omdat de bevolking woedend was vanwege de totale onderwerping van het parlement aan de Troika, kijken we even terug naar een document van de AIG Bank uit 2008, dat verbijsterend nauwkeurig de verborgen motieven blootlegde waarom de EU doelbewust de huidige crisis rond Griekenland –en in bredere zin Zuid Europa- zou gaan veroorzaken, namelijk om deze als excuus te gebruiken voor de oprichting van een Europese Economische Regering, die daarna heel eenvoudig in een politieke regering zou kunnen worden omgevormd. Laat dit nu precies zijn waar de Franse socialistische president Hollande eergisteren openlijk voor pleitte.

‘5 juli: Griekse Onafhankelijkheidsdag – 15 juli: Grieken Afhankelijk Dag’, wordt op de financieel-economische website Zero Hedge kort de massale overgave van het Griekse parlement -229 voor en 64 tegen- aan Brussel samengevat. Wel verloor de regerende extreemlinkse Syriza partij zijn meerderheid nadat 38 leden tegen stemden of zich onthielden. (1)

Schokkend correct rapport uit 2008
Enkele dagen geleden schreven we dat premier Mark Rutte had gelogen toen hij beweerde dat hij zijn verkiezingsbelofte ‘geen cent meer naar de Grieken’ had moeten breken omdat ‘niemand had kunnen voorzien’ dat het land wéér een onvoorstelbaar kostbare bailout nodig zou hebben. Aanvullend bewijs dat hij het net als de andere EU-leiders wel degelijk had kunnen –en gezien de verstrekkende gevolgen zeker ook had moeten- weten wat er zou gaan gebeuren vinden we in een rapport van de AIG Bank uit 2008, waarin met een bijna schokkende correctheid precies werd voorspeld waarom de EU heel berekenend de huidige crisis zou (laten) veroorzaken.

De opsteller van het AIG rapport –de bank die eind 2008 samen met Lehman Brothers instortte, wat het begin van de financiële crisis markeerde- was niemand minder dan de Britse econoom Bernard Connolly, die in het verleden jarenlang voor de Europese Commissie werkte en leiding gaf aan het team dat verantwoordelijk was voor de oprichting van het Europese Monetaire Systeem. Kortom: iemand die heel goed wist waar hij het over had.

‘Onafgebroken door Brussel gewilde crises’
Connolly werd in 1995 door de Commissie op straat gezet na de publicatie van zijn boek ‘De smerige oorlog voor Europa’s geld: een negatieve behandeling van het Europese Wisselkoers Mechanisme’. Daar waren de eurocraten in Brussel beslist niet blij mee.

Op 30 mei 2008 publiceerde hij in dienst van de Parijse tak van de AIG bank het rapport ‘Europe – Drive or Driven’, een document dat eigenlijk door iedereen –en zeker onze parlementariërs- zou moeten worden gelezen, omdat er precies in staat waarom Griekenland nu zijn soevereiniteit heeft moeten opgeven en democratie heeft moeten ontmantelen. En bovenal: waarom Griekenland niet het einde, maar pas het begin is van een onafgebroken serie door Brussel gewilde crises, die maar voor één ding bedoeld zijn: de oprichting van een politieke unie, een Verenigde Staten van Europa, waarin u en ik helemaal niets meer te zeggen hebben over ons eigen land, ons eigen geld en onze eigen voorzieningen.

‘EMU is grootste kredietzeepbel ooit’
Vier maanden voor het omvallen van Lehman schreef Connolly dat de crisis zou ontstaan omdat het complete financiële systeem feitelijk een ‘wereldwijd piramidespel’ is die in Europa nog wel het duidelijkst zichtbaar was, omdat daar ‘de mythe heerst dat lopende begrotingen er in een monetaire unie niet toe doen. Daarom is de EMU (Europese Monetaire Unie) de grootste kredietzeepbel die er is,’ aldus een van de belangrijkste ontwerpers van diezelfde EMU.

‘Het (EMU) verdrag stelt dat de overheid dezelfde kredietstatus moet hebben als leners van de private sector. Een monetaire unie betekent grotere economische instabiliteit. Deze twee factoren zouden de kredietstatus van de EMU moeten verslechteren, maar de rente op staatsobligaties ging juist omlaag, terwijl de kredietbeoordelaars de status van de regeringen verhoogden.’

De kredietzeepbel zou over de hele wereld uiteen spatten, zo voorspelde Connolly correct. Terwijl de VS, de Europese niet-eurolanden en tot op zeker hoogte ook Groot Brittannië als reactie de binnenlandse vraag konden stimuleren met renteverlagingen en in de VS ook met fiscale stimulansen, was dat in de eurozone landen niet mogelijk. Daarom werden de schuldenstaten –in afwezigheid van een groeiende binnenlandse vraag- gedwongen om te proberen hun netto export te verhogen en concurrerender te worden. In de VS en Groot Brittannië gebeurde dit door de afwaardering van hun valuta, maar in de eurozone was dat niet mogelijk.

Gigantische verschillen onderlinge behoeften
De aan de hand van de begrotingstekorten en handelsbalansen berekende wisselkoersverschillen die de Zuid Europese schuldenstaten hadden moeten kunnen hanteren om weer gezond te worden laten zien hoe gigantisch ver de behoeften binnen de muntunie uit elkaar lagen (verschillen die alleen maar fors groter zijn geworden):

* Griekenland: 94% (!!)
* Spanje: 55%
* Portugal: 36%
* Italië: 9%
* Frankrijk: 15%

Stel dat de ECB een economische depressie in het zuidelijke schuldenblok had willen vermijden en de inflatie op 3% wilde houden, en dit blok (verantwoordelijk voor 2/3 het Europese BNP) hiervoor zijn concurrentiekracht in 5 jaar met 30% moest zien te verhogen, dan was er een afwaardering van de euro met 50% nodig geweest en een prijsstijging in het Duitse blok (met Nederland) van 17%, waardoor de inflatie voor die periode op 6,5% per jaar zou uitkomen.

ECB koos voor depressie in schuldenblok
De ECB koos echter een andere koers, die ertoe leidde dat de jeugdwerkloosheid in de periferie naar rond de 50% steeg. Dat deed de centrale bank door vast te houden aan slechts 2% inflatie en een sterke euro, wat automatisch inhield dat het zuidelijke schuldenblok met enorme deflatie werd opgezadeld. ‘Dat zal vrijwel zeker een verschrikkelijke depressie, financiële chaos, massale faillissementen, sociale spanningen en mogelijk ook politieke instabiliteit veroorzaken.’

Omdat de hele eurozone te maken zou krijgen met deflatie, konden de financiële normen enkel worden gehaald met een aanzienlijke afwaardering van de euro en toename van de inflatie in het noordelijke blok. ‘Als de ECB besluit om een depressie, deflatie en een bankroet in het zwakste land (Griekenland) te voorkomen, dan zou de benodigde afwaardering van de euro enorm moeten zijn, en zou de inflatie in het Duitse blok jarenlang in de dubbele cijfers belopen.’ (vet toegevoegd – X.)

Maar omdat de zwakke landen individueel weinig politieke invloed hadden zou het heel moeilijk zijn de ECB zover te krijgen om hen via lage rente en een zwakkere euro te hulp te schieten (wat Connolly al een ‘bailout’ noemde). Zou zo’n bailout er niet komen, dan ‘is dat catastrofaal voor de kwetsbare economieën.’

‘Probleem van soevereiniteit wordt opgelost’
Deze ruim 7 jaar oude analyse voorspelde dus exact wat er in de jaren daarna is gebeurd. Roepen we tevens de woorden van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble in herinnering, die in 2011 in een interview erkende dat ‘wij besloten hebben om via een economische en muntunie bij een politieke unie uit te komen, en dat de euro stap voor stap deze politieke unie zal brengen... De meeste lidstaten zijn nu nog niet bereid de noodzakelijke inperkingen van hun nationale soevereiniteit te accepteren. Maar geloof me, dat probleem kan worden opgelost.’

Dankzij Griekenland zien we 4 jaar later welke methodes Schäuble, Brussel en Frankfurt daarvoor in gedachten hadden.

Het EMU-verdrag verbiedt de overname van de publieke schuldenlast van een lidstaat, maar staat financiële transfers om de consumptie aan te wakkeren wél toe. ‘Maar de kosten van een complete fiscale bailout zouden schrikbarend zijn: om de tekorten op de lopende begrotingen in de eurozone door fiscale bailouts op te heffen zou het Duitse blok 16% van zijn totale overheidsinkomsten (7% van hun BNP) moeten betalen.’

De afgetreden Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis had daarom volkomen gelijk –en zal verder gelijk krijgen- toen hij zei dat de kosten van een Grexit in de toekomst te hoog zouden zijn. Waar hij echter niet op rekende was dat Europa nog een machtig wapen achter de hand had: het sluiten van de Griekse banken, wat volgens de laatste berichten nog maanden gaat duren.

Europees Imperium
Connolly’s antwoord op de vraag waarom de EU dit doet en wat Brussel wil, is gezien het feit dat hij een ingewijde is extra verontrustend en zelfs angstwekkend te noemen:

‘Om wereldwijde kwesties als excuses te gebruiken om hun macht te vergroten:

* onder mom van het milieu: sterkere controle over de lidstaten, promoten van het idee van een wereldregering (zogenaamd vanwege de bestrijding van het niet bestaande Co2/Global Warming probleem – X.);

* onder mom van het terrorisme: grotere controle over politie- en gerechtelijke kwesties, en meer toezicht / controle op de bevolking;

* onder mom van een financiële crisis: twee vliegen (de vrije markt en de Anglo-Saksische economieën) in één klap doden met één steen, namelijk een Europese regelgever, en later een wereldwijde financiële regering;

* onder het mom van de EMU: een gecreëerde crisis om een ‘Europese Economische Regering’ op te richten.’

Laten die laatste woorden nu exact zijn waar de Franse socialistische president Hollande eergisteren openlijk voor pleitte. (3)

Heel Europa valt straks ten prooi aan Brussel
Zonder twijfel kan worden geconstateerd dat Connolly ruim 7 jaar geleden op werkelijk alle punten gelijk heeft gekregen. Dat betekent dat na Griekenland de andere lidstaten aan de beurt zijn: eerst Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk, en daarna de –dan niet langer financieel gezonde- landen Duitsland, Nederland, Finland, et cetera.

Dan zal deze door Brussel doelbewust in elkaar gezette crisis zo ernstig en ‘onoplosbaar zijn geworden, dat de nationale parlementen hun financiële zeggenschap uit wanhoop zullen overdragen aan een Europese Economische Regering, oftewel een ‘Europees Imperium’, gecontroleerd door de banken en een handjevol elitaire eurofielen. De stap naar een politieke Unie, een Verenigde Staten van Europa, is dan nog slechts formaliteit.

Er kan daarom maar één conclusie worden getrokken, een die de meesten van u waarschijnlijk niet onder ogen zullen willen of durven zien totdat het te laat is: de grootste vijanden van onze democratie, ons zelfbeschikkingsrecht, onze vrijheid en uiteindelijk ook onze welvaart zitten niet in Moskou, en ook niet in Teheran, en dragen zelfs geen zwarte vlaggen met Koranteksten.

Onze allergrootste vijanden zetelen in Brussel.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Frankfurter Allgemeine

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Rapport-EMU-econoom-uit-2008-voorspelde-exact-huidige-door-Brussel-gewilde-crisis

Nu zijn de wapens eens niet tanks en geweren maar GELD. Europa geeft zich land voor land over. 
Men speelt een gigantisch vals geld spel. We leven een enorme geleende illusie. Straks barst de zeepbel en schrikken de mensen wakker uit de Albert Hein en NOS droom. Sjonge jong we worden zo voor de gek gehouden!

meer >